Før du kan tildele en smart-gruppe til en app, bog, compliance-politik, enhedsprofil eller produktklargøring, skal du oprette en Smart-gruppe.

Se følgende video for fem best practice-tips om at oprette Smart-grupper.

Fremgangsmåde

 1. Vælg den relevante Organisationsgruppe (OG), hvor din nye smart-gruppe skal gælde, og hvor den kan administreres fra. Valg af en OG er valgfrit.
 2. Gå til Grupper og indstillinger > Grupper > Tildelingsgrupper, og vælg Tilføj smart-gruppe.
 3. Indtast et Navn til smart-gruppen.
 4. Du kan også vælge at aktivere Forhåndsvisning af enhed for at se, hvilke enheder der er inkluderet i den smart-gruppe, du har oprettet. Denne forhåndsvisning af enhed er som standard deaktiveret af hensyn til ydeevnen.
 5. Konfigurer smart-gruppetype.
  • Kriterier

   Indstillingen Kriterier fungerer bedst for grupper med mange enheder (over 500), der modtager generelle opdateringer. Denne metode fungerer bedst, eftersom disse gruppers indbyggede detaljer kan nå samtlige slutpunkter for din flåde af mobile enheder.

  • Enheder eller brugere

   Indstillingen Enheder eller brugere fungerer bedst for grupper med et lavere antal enheder (500 eller derunder), der skal modtage sporadiske, men vigtige opdateringer. Denne metode fungerer bedst pga. af det findelte niveau, som der kan vælges gruppemedlemmer ved.

  Hvis du skifter mellem Kriterier og Enheder eller brugere, slettes alle indtastninger og de valg, du har udført.
  1. Under typen Kriterier skal du vælge kvalificerende parametre, der skal tilføjes smart-gruppen. Hvis der ikke vælges noget i nogen indstilling, anvendes filtreringen ikke for kriterierne.
   Indstilling Beskrivelse
   Organisationsgruppe Denne valgmulighed for kriterier filtrerer enheder efter de valgte organisationsgrupper. Du kan vælge flere organisationsgrupper.

   Du skal vælge en kundetype-OG eller en underordnet OG med en overordnet kundetypen OG. Tildeling af smart-gruppe til en ikke-kunde type OG er ikke tilladt. For yderligere oplysninger henvises til Skiftende organisationsgrupper og Opret organisationsgrupper.

   Brugergruppe Denne valgmulighed for kriterier filtrerer enheder efter de valgte brugergrupper. Du kan vælge flere brugergrupper.
   Ejerskab Denne valgmulighed for kriterier filtrerer enheder efter den valgte type ejerskab.
   Mærker Denne valgmulighed for kriterier filtrerer enheder i henhold til enhedsmærker. Du kan vælge flere end ét tag.
   Platform- og operativsystem

   Denne valgmulighed for kriterier filtrerer enheder efter valgt platform og operativsystem. Du kan vælge flere kombinationer af hver.

   Mens platform er et kriterie i en smart-gruppe, så vil den konfigureret platform i enhedsprofilen eller compliance politikken altid tage forrang over for smart-gruppens platform. Hvis du f.eks. opretter en iOS-enhedsprofil og tildeler den til en smart-gruppe, vil profilen kun blive tildelt iOS-enheder, selvom smart-gruppen indeholder Android-enheder.

   OEM & model

   Denne valgmulighed for kriterier gælder kun for valg af Android- og Windows Desktop-platform foretaget i Platform- og operativsystem.

   Du kan vælge en eller flere producenter af originalt udstyr og flere modeller pr. OEM.

   Nye Android OEM-producenter og -modeller føjes til rullemenuen, når enheder tilmeldes eller synkroniseres.

   Model (nedarvet)

   Denne valgmulighed for kriterier filtrerer enheder, der ikke er Android eller Windows Desktop, efter model. Individuelle modeller, der vises, er baseret på det, du har valgt i Platform og operativsystem.

   Vælg fra listen over viste modeller, der skal indgå i din smart-gruppe.

   Enterprise OEM version

   Denne valgmulighed for kriterier filtrerer enheder efter originaludstyrsproducentversion. Du kan vælge mere end én Enterprise OEM-version.

   En Enterprise OEM-version er en softwarebaseret klassifikation, der kan anvendes på OEM-enhedsmodeller. En Enterprise OEM-version kan f.eks. være yderligere softwaresupport for enheder, såsom Motorolas mobilitetsudvidelser (MX) eller Samsung SAFE. En Enterprise OEM-version kan også være en OEM-producents specifikke variant af Android-operativsystemet, såsom dem, der tilbydes af Honeywell, LG og Sony blandt andre.

   Styringstype Filtrer enheder i henhold til den måde, enheden styres på.
   Tilmeldingskategori Filtrer enheder i henhold til den måde, enheden tilmeldes på.
   Tilføjelser Denne valgmulighed for kriterier tilføjer individuelle enheder og brugere, der ikke er inkluderet i filtreringskriteriet. Du kan vælge flere enheder og brugere.
   Ekskluderinger Denne valgmulighed for kriterier udelader enkelte enheder, brugere og brugergrupper, som er medtaget i filtreringskriteriet. Du kan udelade flere enheder, brugere og brugergrupper.
  2. Brug typen Enheder eller brugere for at tildele indhold og indstillinger i særlige tilfælde, som er anderledes end de generelle mobilitetskriterier for virksomheder. Indtast enhedens navn under Enheder og brugernavn (for- og efternavn) i Brugere. Du skal Tilføje mindst en enhed eller bruger, ellers kan du ikke gemme smart-gruppen.
   Indstilling Beskrivelse
   Enheder Føj en enhed til denne smart-gruppe ved at indtaste enhedens navn. Du kan tilføje flere enheder ved hjælp af denne metode.
   Bruger Tilføj brugere i denne smart-gruppe ved at indtaste brugernavnet, fornavnet eller efternavnet. Du kan tilføje flere brugere ved hjælp af denne metode.
 6. Vælg Gem, når du er færdig.