Du kan ekskludere grupper fra tildelingen af enhedsprofiler og compliance politikker lige så let, som når du tildeler grupper til disse enhedsprodukter.

Forudsætninger

Du skal have grupperne defineret, før du påbegynder denne opgave. Du skal som minimum oprette en smart-gruppe bestående af de brugere, som du ønsker at ekskludere. Med denne opgave kan du oprette en ny smart-gruppe løbende, men hvis du foretrækker at ekskludere en organisations- eller brugergruppe, skal du se Opret organisationsgrupper og Brugergrupper.

Fremgangsmåde

  1. Når du tilføjer en enhedsprofil eller compliance-politik, skal du vælge Ja ud for indstillingen Ekskluderinger for at få vist indstillingen Ekskluderede grupper.
  2. Under indstillingen Ekskluderede grupper skal du vælge de grupper, du vil ekskludere fra tildelingen af denne profil eller politik.
    • Du kan angive de første bogstaver i gruppen efter navn, så den automatiske søgefunktion viser dig alle de grupper, hvis navn svarer til den indtastede streng.
    • Du kan vælge en eller flere organisationsgrupper, brugergrupper eller smart-grupper.
    • Du kan oprette en ny smart-gruppe ved at vælge knappen Opret smart-gruppe.
  3. Vælg Gem og Udgiv (for enhedsprofiler) eller Næste (for compliance-politikker), og fortsæt processen for opgaverne.

Resultater

Hvis du vælger den samme gruppe under både indstillingen Tildelte grupper og Ekskluderede grupper, vil profilen eller politikken ikke blive gemt.

Eksempel

Du ønsker, at en compliance-politik skal gælde for alle andre enhedsbrugere end ledelsen.

Næste trin

Se en forhåndsvisning af de berørte enheder ved at vælge Vis enhedstildeling.