Med brugerroller i Workspace ONE UEM powered by AirWatch kan du aktivere eller deaktivere bestemte handlinger, som kan udføres af brugere, der er logget ind. Disse handlinger omfatter styring af adgang til enhedssletning, enhedsforespørgsel og styring af personligt indhold. Brugerroller kan også tilpasse startsiderne og begrænse til selvbetjeningsportalen.

Oprettelse af flere brugerroller kan være tidsbesparede. Du kan foretage omfattende konfigurationer på tværs af forskellige organisationsgrupper eller ændre brugerrolle for en specifik bruger når som helst.

Opret en ny brugerrolle

Ud over at forudindstille roller med basal adgang og fuld adgang kan du oprette brugerdefinerede roller. Det giver fleksibilitet at gøre flere brugerroller tilgængelige og kan potentielt spare tid, når der tildeles roller til nye brugere.

 1. Gå til Konti > Brugere > Roller, og vælg Tilføj rolle. Siden Tilføj / Rediger rolle vises.
 2. Indtast Navn og Beskrivelse, og vælg den Første startside for SSP for brugere med denne nye rolle.

  For de nuværende brugerroller er den første landingsside som standard siden Mine enheder.

 3. Vælg fra en liste over indstillinger for adgangsniveau og styring af slutbrugere for denne tildelte rolle i SSP.
  • Klik Vælg ingen for at rydde alle afkrydsningsfelter på siden.
  • Vælg alle afkrydsningsfelter på siden ved at vælge Vælg alle.
 4. Gem ændringer til rollen. Den tilføjet brugerrolle vil nu blive vist i listen på Roller siden.

Hvad skal jeg så gøre?: Fra siden Roller kan du se, redigere eller slette roller.

Konfigurer en standardrolle

En standardrolle er den basisrolle, alle brugerroller er baseret på. Konfiguration af en standardrolle lader dig oprette tilladelser og privilegier som brugere automatisk vil modtage ved tilmelding.

 1. Gå til Enheder > Enhedsindstillinger > Enheder og brugere > Generelt > Tilmelding, og vælg fanen Gruppering.
 2. Konfigurer et standardniveau for adgang for slutbruger i selvbetjeningsportalen (SSP) ved at vælge en standardrolle.

  Disse rolleindstillinger kan tilpasses efter organisationsgruppe. Vælg mellem følgende.

  • Fuld adgang – Giver brugere adgang til SSP-funktioner på højere niveau, herunder installer/fjern profiler og apps, nulstil adgangskoder, send enhedsmeddelelser og skriveadgang til indhold.
  • Basisadgang – Giver brugere adgang med minimal effekt. De kan registrere deres egen enhed, kun se (men ikke installere) profiler og apps, se deres egen konto og sende forespørgsler til eller finde deres enhed.
  • Ekstern adgang – Brugere med ekstern adgang kan benytte de samme funktioner som brugere med basisadgang, men de har også skrivebeskyttet adgang til indhold på SSP'en, der udtrykkeligt deles med dem.
 3. Vælg Gem.

Tildel eller rediger rollen for en eksisterende bruger

Du kan også redigere rollen for en specifik bruger til for eksempel at tildele eller begrænse adgang til Workspace ONE UEM-funktioner.

Hvis du redigerer en rolle, der bruges af en administrator, gennemføres redigeringen ikke, før administratoren logger ud og derefter logger ind igen.

 1. Vælg den relevante organisationsgruppe.
 2. Gå til Konti > Brugere > Listevisning.
 3. Søg efter den specifikke bruger som du ønsker at redigere fra listen. Når du har identificeret brugeren, vælg Rediger ikonet under afkrydsningsfeltet. Skærmen Tilføj/Rediger bruger vises.
 4. På fanen Generelt skal du rulle ned til sektionen Tilmelding og vælge en Brugerrolle fra denne rullemenu for at ændre denne specifikke brugers rolle.
 5. Vælg Gem.