Workspace ONE UEM Console omfatter forskellige måder, du kan udrulle Win32-apps på. Vælg forskellige kombinationer af installation til distribution af software, eller brug produktklargøring.

Produktklargøring, alternativ

Det er en god idé at udrulle Win32-apps fra Ressourcer. Har du imidlertid forsøgt at udrulle appen med Ressourcer, og du ikke kan få opfyldt dine behov, kan du også vælge at fuldføre tilmeldingen på dine enheder ved hjælp af Produktklargøring.

Bemærk: Brugerne modtager ikke anmodninger om kontrol af brugerkonto (UAC) for alle de apps, der kun kræver standardtilladelser.

Win32-appens installationsadfærd ved brug af Ressourcer

Få oplysninger i tabellen om Win 32-appens installationsadfærd for alle apps, der kræver administratorrettigheder.

Konfiguration af Win32-app fra Ressourcer Installer kontekstindstillinger i Workspace ONE UEM-konsollen Brugeren er en Administrator Brugeren er en standardbruger
Gå til Ressourcer > Apps > Indbyggede > Interne og vælg Tilføj app Gå til Udrulningsvalgmuligheder > Sådan installerer du, og vælg
 • Installationskontekst = Enhed
 • Administratorrettigheder = Ja

Indstillingerne viser, at appen er konfigureret for alle brugerne på alle dine enheder, og brugerkontoen har et hævet adgangstoken til installation af appen.

 • Installationskontekst indstillet til Enhed
 • Administratorrettigheder indstillet til Ja
 • Brugeren er en Administrator
Installationen fuldføres uden en anmodning.
 • Installationskontekst indstillet til Enhed
 • Administratorrettigheder indstillet til Ja
 • Brugeren er en standardbruger
Installationen fuldføres uden en anmodning.
Gå til Ressourcer > Apps > Indbyggede > Interne og vælg Tilføj app Gå til Udrulningsvalgmuligheder > Sådan installerer du, og vælg
 • Installationskontekst = Enhed
 • Administratorrettigheder = Nej

Indstillingerne viser, at appen er konfigureret for alle brugerne på alle dine enheder, og brugerkontoen behøver ikke at have en hævet adgangstoken til installation af appen.

 • Installationskontekst indstillet til Enhed
 • Administratorrettigheder indstillet til Nej
 • Brugeren er en Administrator
Installationen fuldføres uden en anmodning.
 • Installationskontekst indstillet til Enhed
 • Administratorrettigheder indstillet til Nej
 • Brugeren er en standardbruger
Installationen fuldføres uden en anmodning.
Gå til Ressourcer > Apps > Indbyggede > Interne og vælg Tilføj app Gå til Udrulningsvalgmuligheder > Sådan installerer du, og vælg
 • Installationskontekst = Bruger
 • Administratorrettigheder = Ja

Indstillingerne viser, at appen er konfigureret for alle brugerne på alle dine enheder, og brugerkontoen har et hævet adgangstoken til installation af appen.

 • Installationskontekst indstillet til Bruger
 • Administratorrettigheder indstillet til Ja
 • Brugeren er en Administrator
Installationen fuldføres uden en anmodning.
 • Installationskontekst indstillet til Bruger
 • Administratorrettigheder indstillet til Ja
 • Brugeren er en standardbruger
Installationen mislykkes.
Gå til Ressourcer > Apps > Indbyggede > Interne og vælg Tilføj app Gå til Udrulningsvalgmuligheder > Sådan installerer du, og vælg
 • Installationskontekst = Bruger
 • Administratorrettigheder = Nej

Indstillingerne viser, at appen er konfigureret for alle brugerne på alle dine enheder, og brugerkontoen behøver ikke at have en hævet adgangstoken til installation af appen.

 • Installationskontekst indstillet til Bruger
 • Administratorrettigheder indstillet til Nej
 • Brugeren er en Administrator
Installationen fuldføres med anmodning.
 • Installationskontekst indstillet til Bruger
 • Administratorrettigheder indstillet til Nej
 • Brugeren er en standardbruger
Installationen mislykkes.

Win32-appens installationsadfærd ved brug af produktklargøring

Det er en god idé at udrulle Win32-apps fra Ressourcer. Har du imidlertid forsøgt at udrulle appen med Ressourcer, og du ikke kan få opfyldt dine behov, kan du også vælge at fuldføre tilmeldingen på dine enheder ved hjælp af Produktklargøring.

Hvis du konfigurerer Win32-apps ved hjælp af produktklargøring, kan du bruge følgende tabel til at få et overblik over kombinationerne af Installations- og Kørselsmanifestet og kommandoens kontekst. Du kan vælge at installere eller køre på system-, bruger- eller administratorkontoniveau. Installationen kan variere, alt efter hvad du vælger.

Få oplysninger i tabellen om Win32-appens installationsadfærd med produktklargøring

Tabel 1. Win32-appens installationsadfærd ved brug af produktklargøring
Konfiguration af Win32-app Installations-/kørselsindstillinger i produktklargøringen i UEM-konsollen Brugeren er en Administrator Brugeren er en standardbruger

Gå til Enheder > Klargøring > Komponenter > Filer/handlinger, og vælg Tilføj filer/handlinger.

Gå til fanen Manifest, og vælg
 • Handling(er), der skal udføres = Installer/kør
 • Eksekveringskontekst = System
 • Handling(er), der skal udføres = Installer/kør
 • Eksekveringskontekst = System
 • Brugeren er en Administrator
Installationen fuldføres uden en anmodning.
 • Handling(er), der skal udføres = Installer/kør
 • Eksekveringskontekst = System
 • Brugeren er en standardbruger
Installationen fuldføres uden en anmodning.
Gå til Enheder > Klargøring > Komponenter > Filer/handlinger, og vælg Tilføj filer/handlinger Gå til fanen Manifest, og vælg
 • Handling(er), der skal udføres = Installer/kør
 • Eksekveringskontekst = Administrator
 • Handling(er), der skal udføres = Installer/kør
 • Eksekveringskontekst = Administrator
 • Brugeren er en administrator
Installationen fuldføres uden en anmodning.
 • Handling(er), der skal udføres = Installer/kør
 • Eksekveringskontekst = Administrator
 • Brugeren er en standardbruger
Installationen fuldføres med anmodning.
Gå til Enheder > Klargøring > Komponenter > Filer/handlinger, og vælg Tilføj filer/handlinger Gå til fanen Manifest, og vælg
 • Handling(er), der skal udføres = Installer/kør
 • Eksekveringskontekst = Bruger
 • Handling(er), der skal udføres = Installer/kør
 • Eksekveringskontekst = Bruger
 • Brugeren er en Administrator
Installationen fuldføres uden en anmodning.
 • Handling(er), der skal udføres = Installer/kør
 • Eksekveringskontekst = Bruger
 • Brugeren er en standardbruger
Installationen mislykkes.

Overvejelser i forbindelse med antal nye forsøg, gentagelsesinterval, installationstimeout og enhedsgenstart for dine Win32-apps

Værdier for valgmulighederne Antal nye forsøg, Gentagelsesinterval og Time-out af installation til Win32-apps har indflydelse på, hvor længe systemet er om at rapportere en mislykket installationsproces. Du kan ændre standardværdierne for at forkorte udrulningstiderne.

Standardværdierne for indstillingerne

 • Antal nye forsøg – tre gange
 • Gentagelsesinterval – fem minutter
 • Time-out af installation – 60 minutter

arbejd i følgende rækkefølge for en enkelt mislykket installationsproces.

Tabel 2. Tidspunkt for installation og fejl rapporteret

60 minutter

(en time)

65 minutter

(en time og fem minutter)

125 minutter

(to timer og fem minutter)

130 minutter

(to timer og 10 minutter)

190 minutter

(tre timer og 10 minutter)

195 minutter

(tre timer og 15 minutter)

Win32-appen kan ikke installeres og når til installationstimeout på 60 minutter.

Systemet forsøger at gentage installationen (nyt forsøg nr. 1) i et gentagelsesinterval på 5 minutter.

Win32-appen kan ikke installeres og når til installations-timeout på 60 minutter.

Systemet forsøger at gentage installationen (nyt forsøg nr. 2) i et gentagelsesinterval på 5 minutter.

Win32-appen kan ikke installeres og når til installationstimeout på 60 minutter.

Systemet forsøger at gentage installationen (nyt forsøg nr. 3) i et gentagelsesinterval på 5 minutter.

Efter 3 timer og 15 minutter rapporterer systemet en enkelt app-installation som mislykket. Derefter installerer systemet den næste app.

Konfigurer indstillinger afhængigt af appen

Konfigurer værdier, der passer til appen.

Eksempel på hurtig installation

En browser-app installeres på en enhed på fire minutter. Overvej at angive disse værdier for denne app.

 • Antal nye forsøg – to gange
 • Gentagelsesinterval – fem minutter
 • Time-out af installation – fem minutter

Systemet rapporterer fejlen med denne app inden for 20 minutter. Derefter installerer det den næste app.

Eksempel på langsom installation

En stor produktivitets-app installeres på en enhed inden for 30 minutter. Overvej disse værdier til disse apps.

 • Antal nye forsøg – tre gange
 • Gentagelsesinterval – fem minutter
 • Time-out af installation – 35 minutter

Systemet kan rapportere, at denne app mislykkedes inden for 120 minutter. Derefter installerer det den næste app.

Overvejelser til genstart af enhed for dine Win32-apps

Værdierne for Genstart af enhed i Win32-apps giver brugeren mulighed for at udskyde genstart af enheden og tilknytte en tidsfrist for, hvornår brugeren kan udskyde genstarten. Værdierne giver administratorer og slutbrugere mulighed for at opnå større styring over genstarter for at forhindre en bruger i at miste vedkommendes arbejde. Administratorer kan vælge at gennemtvinge genstart af en pc efter installation af aen app eller lade brugeren udsætte genstarten til et mere belejligt tidspunkt.

Genstart af enhed hjælper dig med at konfigurere følgende indstillinger:

 • Giv brugeren besked, før genstart af enheden, så vedkommende kan gemme filer og lukke apps.
 • Giv brugeren besked, når vedkommende skal genstarte en enhed.
 • Giver brugeren mulighed for at udsætte genstart af enheden efter behov.
 • Giver administratorer mulighed for at gennemtvinge genstart af enheden.
 • Giver administratorer mulighed for at angive en udsættelsesfrist, hvorefter brugerne ikke kan udsætte genstarten.

Workspace ONE Intelligent Hub viser meddelelser angående genstart af enheder i forskellige faser. Meddelelsen om udskydelse gør brugeren i stand til at genstarte eller udsætte. Workspace ONE Intelligent Hub opdaterer genstartsdata for udsættelse eller genstart og viser meddelelsen ud fra det tidspunkt, brugeren har valgt.

Følgende tabel viser meddelelser, der vises i forskellige faser:
Systemadvarsel Beskrivelse
Under app-installationen Giver brugeren besked om at gemme filer og lukke appen.
Efter app-installation Viser den første advarsel og giver brugeren besked om genstart af systemet.
48 timer før tidsfristen for genstart Viser den anden advarsel og advarer brugeren om den gennemtvungne genstart.
15 minutter før tidsfristen for genstart Viser den tredje advarsel og advarer brugeren om den gennemtvungne genstart.
5 minutter før tidsfristen for genstart Ryd systemmeddelelser, der indikerer dato og tidspunkt for den planlagte, gennemtvungne genstart.