Præsenter enheders slutbrugere til selvbetjeningsportalen (SSP) og give dem mulighed for at udføre basale opgaver til enhedsstyring, undersøge problemer og rette problemer og dermed reducere antallet af supportproblemer. Så når administratorer har adgang til Workspace ONE UEM, vil enhedernes slutbrugere have SSP'en.

Konfigurer standard-loginsiden for SSP

Du kan indstille standard godkendelsesmetoden der vises i selvbetjeningsportalen for Workspace ONE UEM afhængigt af din organisations behov og dine brugeres behov.

Bemærk: Denne indstilling er kun tilgængelig på globalt niveau for on-premises kunder.

Konfigurer denne indstilling ved at gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Installation > Avanceret > Andet, og sæt SSP-godkendelsestype til:

 • E-mail – Anmoder om brugeres e-mailadresse, hvis du har opsat automatisk registrering.
 • Legacy – Anmoder brugere om deres gruppe-id og legitimationsoplysninger (brugernavn/adgangskode).
 • Dedikeret – Anmoder kun om brugeres legitimationsoplysninger (brugernavn/adgangskode). Denne indstilling er standard for et enkelt gruppe-id for enkelt-kunder miljøer.

Log på SSP

Log ind med de samme legitimationsoplysninger (Gruppe-id, brugernavn og adgangskode), der oprindeligt blev brugt under tilmeldingen til Workspace ONE UEM.

Vælg et sprog for SSP

Selvbetjeningsportalen matcher automatisk browserens standardsprog. Du kan dog tilsidesætte denne standardindstilling i rullemenuen Vælg sprog på loginskærmen.

Skift din adgangskode for SSP

Skift din adgangskode ved at vælge knappen Konto i øverste højre hjørne i selvbetjeningsportalens skærm. Vælg knappen Ændre ved siden af Aktuel adgangskode på siden Brugerkonto.

Bemærk:

Hvis en enheds slutbruger logger på SSP for at ændre en delt enheds adgangskode, før den udløber, så vil denne nye adgangskode anvende udløbstidspunktet fra den OG, der er tilknyttet den delte enhed, og ikke den OG, som slutbrugeren administreres fra.

Antag f.eks., at du har en OG-struktur med "overordnet" i toppen og "underordnet" nedenunder. Antag, at slutbrugerkontoen er styret fra "overordnet" med et adgangskodeudløb på 90 dage. Antag også at den delte enhed er styret af "underordnet" med et adgangskodeudløb på 30 dage. I dette scenarie, når slutbrugeren logger på selvbetjeningsportalen og ændrer den delte enheds adgangskode, før den udløber, går det nye adgangskodeudløb fra 90 dage (overordnet) til 30 dage (underordnet).

Løsningen er at sikre, at du konfigurerer adgangskoden for den delte enhed på den OG, som brugerne administreres fra.

Hvis du som administrator ændrer slutbrugerens delte enheds adgangskode på skærmbilledet Tilføj/rediger bruger fra Workspace ONE UEM Console, så vil anvende udløbstidspunktet for den OG, som slutbrugeren administreres fra.

Få adgang til selvbetjeningsportalen på enheder

Du kan få adgang til selvbetjeningsportalen (SSP) fra dine arbejdsstationer eller enheder ved at gå til https://<AirWatchEnvironment > /MyDevice. Hvis du har en enhed, der understøtter webclips eller bogmærker, kan din administrator give dig genveje, der lader dig oprette adgang til SSP'en direkte.

Tilpasning af selvbetjeningsportal (SSP)

Du kan ændre standardloginsidens baggrund ved at konfigurere Branding-indstillingerne.

Gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > System > Branding, og vælg Upload i indstillingen Baggrund for selvbetjeningsportalens loginside. Vælg et brugerdefineret baggrundsbillede med en foreslået størrelse på 1024 x 768 pixels.

Selvbetjeningsportal handlingsmatrix

Alle disse større enhedsplatforme understøtter forskellige basale og avancerede SSP-handlinger i Workspace ONE UEM.

Handling Android iOS macOS Win Mobile Win 7 Win Desktop
Basale handlinger
Skift adgangskode.          
Ryd (SSO)-adgangskode.      
Slet enhed.
Slet registrering.  
Enheds forespørgsel  
Ryd enhed    
Download Hub.        
Enterprise slet
Find enhed.    
Lås enhed/skærm.  
Lås SSO.          
Afspil en lyd.          
Send tilmeldingsmeddelelse igen.  
Send besked.
Indstil roaming.          
Synkroniser enhed.        
Vis tilmeldingsmeddelelsen.*  
Avancerede handlinger
Opret app-token.
Administrer e-mail.      
Gennemgå vilkår for anvendelse.
Tilbagekald token.
Upload S/MIME-certifikat.

* Denne handling er ikke mulig for konti, der er tilmeldt med et token som en sikkerhedsfunktion.

Fjernhandlinger i SSP

Slutbrugere kan udføre fjernhandlinger trådløst på den valgte enhed via selvbetjeningsportalen. Din administrator bestemmer handlingstilladelserne og de tilgængelige handlinger i SSP, som varierer afhængigt af enhedsplatformen. Tilladte handlinger er opdelt i Basale handlinger og Avancerede handlinger på hovedsiden.

Administratorer har flere fjernhandlinger og indstillinger for styrede enheder. Hvis enheder er medarbejderejede, vil disse ansatte måske gerne have adgang til lignende administrationsværktøjer til eget brug. Selvbetjeningsportalen (SSP) giver ansatte en mulighed for at anvende nogle vigtige MDM-værktøjer, uden at it-afdelingen skal involveres. Hvis du aktiverer dette, kan slutbrugere køre SSP i en webbrowser og få adgang til MDM-supportværktøjer. Du kan også aktivere eller deaktivere visning af information og muligheden for at udføre fjernhandlinger fra SSP.

Administratoren bestemmer handlingstilladelserne, så brugere muligvis har et begrænset antal handlinger. Læs den relevante platformsvejledning på docs.vmware.com. Du kan også søge i onlinehjælpen og få oplysninger om platformspecifikke valgmuligheder.

Basale fjernhandlinger

Basale fjernhandlinger vises i underfanen Basale handlinger af valgte enhed i selvbetjeningsportalen. Tilgængelige handlinger afhænger af tilmeldingsstatus, enhedsplatform og handlingstilladelser.

Handling Beskrivelse
Skift adgangskode

Indstil en ny adgangskode for valgte enhed.

Hvis en enheds slutbruger logger på SSP for at ændre en delt enheds adgangskode, før den udløber, så vil denne nye adgangskode anvende udløbstidspunktet fra den OG, der er tilknyttet den delte enhed, og ikke den OG, som slutbrugeren administreres fra.

Antag f.eks., at du har en OG-struktur med "overordnet" i toppen og "underordnet" nedenunder. Antag, at slutbrugerkontoen er styret fra "overordnet" med et adgangskodeudløb på 90 dage. Antag også at den delte enhed er styret af "underordnet" med et adgangskodeudløb på 30 dage. I dette scenarie, når slutbrugeren logger på selvbetjeningsportalen og ændrer den delte enheds adgangskode, før den udløber, går det nye adgangskodeudløb fra 90 dage (overordnet) til 30 dage (underordnet).

Løsningen er at sikre, at du konfigurerer adgangskoden for den delte enhed på den OG, som brugerne administreres fra.

Hvis du som administrator ændrer slutbrugerens delte enheds adgangskode på skærmbilledet Tilføj/rediger bruger fra Workspace ONE UEM Console, så vil anvende udløbstidspunktet for den OG, som slutbrugeren administreres fra.

Ryd adgangskode Ryd adgangskoden på valgte enhed, og så vil den anmode om en ny adgangskode. Denne handling er brugbar, hvis en bruger glemmer adgangskoden og låses ude af enheden.
Slet enhed Fjern enheden fra selvbetjeningsportalen.
Slet registrering Slet afventende tilmeldingsposter fra selvbetjeningsportalen.
Enhedsforespørgsel Anmod enheden om at sende et omfattende sæt MDM-oplysninger til Workspace ONE UEM-serveren.
Ryd enhed Sletter alle data fra den valgte enhed, herunder alle data, e-mails, profiler og MDM-egenskaber, og returnerer enheden til fabriksindstillingerne.
Download Hub Download og installer Workspace ONE Intelligent Hub til enheden, hvor du kan se SSP'en.
Enterprise slet Sletter alle virksomhedsdata fra den valgte enhed og fjerner enheden fra Workspace ONE UEM. Alle enterprise-data på enheden fjernes, herunder MDM-profiler, politikker og interne apps. Enheden returnerer til den tilstand, den var i før installationen af Workspace ONE UEM.
Find enhed Aktiver GPS-featuren for at finde en tabt eller stjålen enhed. Denne handling skjules når indstillinger for privatliv er begrænset.
Lås enhed/skærm Låser valgte enhed så en uautoriseret bruger ikke kan få adgang til den, hvilket er nyttigt hvis enheden bliver tabt eller stjålet. Slutbrugere kan også anvende GPS-funktionen til at finde enheden.
Lås SSO Lås single sign-on-adgangskoden til apps på denne enhed. Næste SSO app der åbnes vil prompte for en adgangskode.
Afspil en lyd Find en enhed ved at få den til at ringe.
Afsend tilmeldingsmeddelelsen igen

Send en ny kopi af den første tilmeldings-e-mail/-SMS eller QR-koden til enheden, der skal registreres.

Som en sikkerhedsmæssig funktion er den e-mailadresse, der vises i tilmeldingsmeddelelsen, der sendes igen, skrivebeskyttet for konti, som er tilmeldt ved hjælp af en token.

Send besked Send en meddelelse via e-mail, telefonnotifikation eller SMS til enheden.
Indstil roaming Indstil om roaming er aktiveret for denne enhed.
Synk enhed Udstyr enheder med seneste virksomhedspolitikker, indhold og apps.
Vis tilmeldingsmeddelelsen

Se den aktuelle e-mail, SMS eller QR-kode som tilmeldingsmeddelelsen består af.

Denne handling er ikke tilgængelig for konti, der er tilmeldt med en token som en sikkerhedsfunktion.

Bemærk: Handlingerne registrering og tilmelding vil kun blive vist i SSP, når tilmelding af en valgt enhed stadig afventer.

Avancerede fjernhandlinger

Avancerede fjernhandlinger vises i underfanen Avancerede handlinger af valgte enhed i selvbetjeningsportalen. Tilgængelige handlinger afhænger af tilmeldingsstatus, enhedsplatform og handlingstilladelser.

Handling Beskrivelse
Generer app token Generer et token som enheden kan anvende til at få adgang til sikre apps.
Styring af e-mail Styring af enheder forbundet til en e-mail konto.
Gennemgang af Vilkår for anvendelse Gennemgå tidligere vilkår for anvendelse for denne konto.
Tilbagekald token Tilbagekalder token for valgte app.
Upload S/MIME certifikat Upload et S/MIME certifikat for en virksomheds e-mail konto.

Vælg en enhed i SSP

Når der er blevet logget på SSP, viser siden Mine enheder samtlige enheder, der er associeret med denne konto. Hver tilmeldte enhed vises i sin egen fane øverst på siden Selvbetjeningsportal. Vælg fanen der repræsentere enheden du ønsker at vise og styre.

Enhedens status er vist under navn på enheden under fanen. Disse statusser inkluderer Registreret, Tilmeldt, Afventer tilmelding, Afmeldt og Afventer Enterprise sletning.

Tilføj en enhed i SSP

Du kan tilføje en enhed direkte fra selvbetjeningsportalen.

 1. Vælg Tilføj enhed på siden Mine enheder.
 2. Udfyld de påkrævede tekstfelter: Navn, Platform, Enhedsejerskab og Meddelelsestype, hvor det er relevant.
 3. Vælg Gem for at tilføje den nye enhed til SSP-kontoen.
  Bemærk: Status for en nyligt tilføjet enhed indstilles til "Afventer tilmelding", indtil tilmeldingen er fuldført.

Enhedsinformation i SSP

Når en bruger logger på SSP, så vil deres primære enhed blive vist i fremviseren. Forsiden viser basisoplysninger, såsom Tilmeldingsdato, dato for Sidst set samt enhedens status.

Knappen Gå til detaljer viser faner, der indeholder oplysninger om den valgte enhed under den valgte brugerkonto.

 • Oversigt – Viser opsummerede oplysninger om compliance, profiler, apps, indhold, navn, aktivnummer, UDID-nummer og Wi-Fi-forbindelsens MAC-adresse.
  • Du kan redigere enhedens navn direkte i fanen Oversigt ved at vælge redigeringsikonet til højre for tekstfeltet Brugervenligt navn.
  Bemærk: Enhedsoversigt brugerrollen ressourcen styrer synligheden i Oversigt fanen i SSP. Hvis specifikke oplysninger er begrænset fra en brugerrolles visning via en deaktiveret ressource, såsom Enheds apps, Enheds compliance eller Enhedsprofiler, vil de korresponderende oplysninger, der normalt vises i fanen Oversigt ligeledes være skjulte. Du finder detaljerede anvisninger om ressourcebegrænsning for bruger- og adminroller under Oprette en ny brugerrolle og Opret administratorrollen.
 • Compliance – Viser en enheds compliance-status, herunder navn og niveau for alle compliance-politikker, der er gældende for enheden.
 • Profiler – Viser alle MDM-profiler (herunder automatiske profiler), der er blevet sendt til enheder, som er tilmeldt i forbindelse med din brugerkonto. Denne fane viser også status for hver profil.
 • Apps – Viser alle apps, der er installeret på den valgte enhed, og giver basal app-information.
 • Sikkerhed – Viser generelle sikkerhedsoplysninger om en bestemt enhed, der er tilmeldt på din brugerkonto.

Token-baserede sikkerhedsforanstaltninger

Som en sikkerhedsfunktion gælder følgende ændringer for konti, der tilmeldes med en token.

 • E-mailadresse og telefonnummer på både skærmen Tilføj enhed og skærmen Konto er skrivebeskyttede .
 • Handlingen Vis tilmeldingsmeddelelsen er ikke tilgængelig.

Indstilling til produktforbedringsprogram

Selvbetjeningsportalen er inkluderet i VMwares program til forbedring af produkter, og den giver dig mulighed for at få indflydelse på vores produkters kvalitet og effektivitet. Når dette er aktiveret, tester dette program kun brugbarhedsdata, som er vigtige for at sikre, at vores kunders hverdagsbehov opfyldes.

Du kan altid vælge eller fravælge at deltage i programmer til forbedring af produkt ved at gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Administrator > Programmer til forbedring af produkt.

Få mere at vide om dette program på https://resources.workspaceone.com/view/9yfkbk6r2pzldhjlhrz9.