Smart-grupper er brugerdefinerbare grupper i Workspace ONE UEM powered by AirWatch, der bestemmer, hvilke platforme, enheder og brugere der modtager en tildelt app, bog, compliance-politik, enhedsprofil eller klargøring.

Når du opretter organisationsgrupper, baserer du dem typisk på den interne virksomhedsstruktur: geografisk placering, forretningsenhed og afdeling. For eksempel "Virksomhedssalg", "Asien" med smart-grupper kan du levere indhold og indstillinger efter enhedsplatform, model, operativsystem, enhedsmærke eller brugergruppe. Du kan endda levere indhold til individuelle brugere på tværs af flere organisationsgrupper.

Du kan oprette smart-grupper når du uploader indhold og definere indstillinger. Du kan også oprette dem når som helst og tildele dem senere.

Den primære fordel ved smart-grupper er deres genanvendelighed. Oprettelse af en ny tildeling hver gang du tilføjer indhold eller definerer en profil eller politik kan være intuitiv, men hvis du i stedet kun definerer modtager til smart-grupper én gang, kan du inkludere smart-grupperne i din definition af indhold.

Listevisning for Smart-gruppe

Se hele listen over Smart-grupper ved at gå til Grupper og indstillinger > Grupper > Tildelingsgrupper. Administratorer kan kun se de grupper, de kan styre på basis af deres tilladelser.

Skærmbilledet viser en typisk liste over Smart-grupper med én valgt, som viser knapperne Tildel og Slet.

Du kan se detaljerede oplysninger ved at vælge linkene i kolonnerne Grupper, Tildelinger, Ekskluderinger og Enheder.

 • Når der vælges links i kolonnen Tildelinger eller Ekskluderinger, vises skærmen Vis smart-gruppe tildelinger.
 • Hvis du vælger et link i kolonnen Enheder, vises Enheder > Listevisning, hvor du kun kan se enheder, som er inkluderet i en Smart-gruppe.
 • Du kan Filtrere din samling af grupper efter Gruppetype (Smart, Organisation, Bruger eller alle) eller efter Tildelt-status. Tildelt-status viser, om gruppen er tildelt, ekskluderet, begge dele eller ingen af delene.
 • Du kan vælge Tildel for en smart-gruppe direkte fra listen.

Fjern tildeling af en smart-gruppe

Du kan fjerne tildeling af smart-gruppe fra en app, bog, politik, profil eller produkt. Denne handling fjerner associeret indhold fra alle enheder i smart-gruppen.

 1. For at fjerne tildeling af smart-grupper fra apps, bøger, compliance-politikker, enhedsprofiler eller produktklargøringer. Følg de viste navigationsstier.
  • Indbyggede Apps – Gå til Ressourcer > Apps > Native og vælg Offentlige eller Interne-fanen.
  • SaaS-apps – Gå til Ressourcer > Apps > SaaS, og vælg Offentlig eller Intern-fanen.
  • Bøger – Gå til Ressourcer > Bøger > Listevisning, og vælg fanen Offentlig, Intern eller Web.
  • Compliance-politik – Gå til Enheder > Compliance-politikker > Listevisning.
  • Enhedsprofil – Gå til Ressourcer > Profiler og grundlinjer > Profiler.
  • Produktklargøring – Gå til Enheder > Klargøring > Produktlistevisning.
 2. Find indhold eller indstilling fra listen, og vælg ikonet Rediger Redigeringsikonet er formet som en grå blyant. fra handlingsmenuen.
 3. Vælg fanen Tildeling, eller gå til tekstfeltet Smart-grupper.
 4. Vælg Slet (X) ud for den smart-gruppe, du vil fjerne tildelingen fra. Denne handling sletter ikke smart-gruppen. Den fjerner blot smart-gruppe tildelingen fra den gemte indstilling.
 5. Gem dine ændringer ved at følge de påkrævede trin.

Slet en smart-gruppe

Når du ikke længere har behov for en smart-gruppe kan du slette den. Du kan kun slette en smart-gruppe af gangen. Når der vælges mere end én smart-gruppe, bliver knappen Slet utilgængelig.

Før du kan slette en smart-gruppe, kan den ikke tildeles noget enhedsprodukt. Hvis du er sikker på, at den smart-gruppe, du vil slette, ikke er tildelt, skal du udføre følgende trin.

 1. Gå til Grupper og indstillinger > Grupper > Tildelingsgrupper, og find den smart-gruppe, du vil slette fra listen.
 2. Vælg afkrydsningsfeltet til venstre for den smart-gruppe, du vil slette.
 3. Vælg Slet i den handlingsmenu, der vises.

Resultater: Den ikke-tildelte smart-gruppe er blevet fjernet.

Rediger en smart-gruppe

Du kan redigere en oprettet smart-gruppe. Redigeringer, du anvender på en smart-gruppe, vil påvirke alle politikker og profiler, denne smart-gruppe er tildelt.

Her er et eksempel på et typisk behov for at redigere en smart-gruppe. Antag, at en smart-gruppe for ledelsen tildeles en compliance politik, enhedsprofil og to interne apps. Hvis du ønsker at ekskludere dele af ledelsen fra et eller flere af de tildelte indholdselementer, skal du blot redigere smart-gruppen ved at angive Undtagelser. Denne handling forhindrer ikke blot de to interne apps i at blive installeret på de ekskluderede lederes enheder, men også compliancepolitikken og enhedsprofilen.

 1. Gå til Grupper og indstillinger > Grupper > Tildelingsgrupper.
 2. Vælg ikonet Rediger (Ikonet Rediger er formet som en grå blyant.) til venstre for den smart-gruppe, du vil redigere. Du kan også vælge smart-gruppens navn fra kolonnen Gruppe. Siden Rediger smart-gruppe vises med de eksisterende indstillinger.
 3. På siden Rediger smart-gruppe skal du ændre enten Kriterier eller Enheder og brugere (afhængigt af hvilken type, smart-gruppen blev gemt med) og derefter vælge Næste.
 4. På siden Vis tildelinger kan du se, hvilke profiler, apps, bøger, klargøringer og politikker der kan tilføjes eller fjernes fra enhederne som følge af dette
 5. Vælg Udgiv for at gemme dine ændringer af smart-gruppen. Alle profiler, apps, bøger, klargøringer og politikker for denne smart-gruppe vil nu opdatere deres enhedstildelinger baseret på denne ændring.

Resultater: Logføringen Konsolbegivenhed holder styr på ændringer foretaget af smart-grupper, herunder ændringernes forfatter, enheder tilføjet og enheder fjernet.

Undersøge smart-gruppe begivenheder med logføring af begivenheder i konsol

Du kan overvåge ændringer af smart-grupper, og hvornår de blev oprettet og af hvem, ved at anvende logføringen Konsol begivenhed. Denne overføring kan være nyttig når der udføres fejlfinding på enheder.

 1. Gå til Monitor > Rapporter og analyser > Begivenheder > Konsolbegivenheder.
 2. Vælg Smart-grupper fra rullemenuen Modul øverst i listen Konsol begivenhed.
 3. Anvend flere filtre, som du muligvis har brug for, deriblandt Datointerval, Alvorlighedsgrad og Kategori.
 4. Hvis det er relevant, skal du vælge hypertekstlinket i kolonnen Begivenhedsdata. Her kan du få flere oplysninger, som gør det lettere at undersøge sagen.

Opret en smart-gruppe

Før du kan tildele en smart-gruppe til en app, bog, compliance-politik, enhedsprofil eller produktklargøring, skal du oprette en Smart-gruppe.

Se følgende video for fem best practice-tips om at oprette Smart-grupper.

 1. Vælg den relevante Organisationsgruppe (OG), hvor din nye smart-gruppe skal gælde, og hvor den kan administreres fra. Valg af en OG er valgfrit.
 2. Gå til Grupper og indstillinger > Grupper > Tildelingsgrupper, og vælg Tilføj smart-gruppe.
 3. Indtast et Navn til smart-gruppen.
 4. Du kan også vælge at aktivere Forhåndsvisning af enhed for at se, hvilke enheder der er inkluderet i den smart-gruppe, du har oprettet. Denne forhåndsvisning af enhed er som standard deaktiveret af hensyn til ydeevnen.
 5. Konfigurer smart-gruppetype.
  Vælg fra:
  • Kriterier – Indstillingen Kriterier fungerer bedst for grupper med mange enheder (over 500), der modtager generelle opdateringer. Denne metode fungerer bedst, eftersom disse gruppers indbyggede detaljer kan nå samtlige slutpunkter for din flåde af mobile enheder.
  • Enheder eller brugere – Indstillingen Enheder eller brugere fungerer bedst for grupper med et lavere antal enheder (500 eller derunder), der skal modtage sporadiske, men vigtige opdateringer. Denne metode fungerer bedst pga. af det findelte niveau, som der kan vælges gruppemedlemmer ved.
   Bemærk: Hvis du skifter mellem Kriterier og Enheder eller brugere, slettes alle indtastninger og de valg, du har udført.
   1. Under typen Kriterier skal du vælge kvalificerende parametre, der skal tilføjes smart-gruppen. Hvis der ikke vælges noget i nogen indstilling, anvendes filtreringen ikke for kriterierne.
    Indstilling Beskrivelse
    Organisationsgruppe Denne valgmulighed for kriterier filtrerer enheder efter de valgte organisationsgrupper. Du kan vælge flere organisationsgrupper.

    Du skal vælge en kundetype-OG eller en underordnet OG med en overordnet kundetypen OG. Tildeling af smart-gruppe til en ikke-kunde type OG er ikke tilladt. For yderligere oplysninger henvises til Skiftende organisationsgrupper og Opret organisationsgrupper.

    Brugergruppe Denne valgmulighed for kriterier filtrerer enheder efter de valgte brugergrupper. Du kan vælge flere brugergrupper.
    Ejerskab Denne valgmulighed for kriterier filtrerer enheder efter den valgte type ejerskab.
    Mærker Denne valgmulighed for kriterier filtrerer enheder i henhold til enhedsmærker. Du kan vælge flere end ét tag.
    Platform- og operativsystem

    Denne valgmulighed for kriterier filtrerer enheder efter valgt platform og operativsystem. Du kan vælge flere kombinationer af hver.

    Mens platform er et kriterie i en smart-gruppe, så vil den konfigureret platform i enhedsprofilen eller compliance politikken altid tage forrang over for smart-gruppens platform. Hvis du f.eks. opretter en iOS-enhedsprofil og tildeler den til en smart-gruppe, vil profilen kun blive tildelt iOS-enheder, selvom smart-gruppen indeholder Android-enheder.

    OEM og Model

    Denne valgmulighed for kriterier gælder kun for valg af Android- og Windows Desktop-platform foretaget i Platform- og operativsystem.

    Du kan vælge en eller flere producenter af originalt udstyr og flere modeller pr. OEM.

    Nye Android OEM-producenter og -modeller føjes til rullemenuen, når enheder tilmeldes eller synkroniseres.

    Model (nedarvet)

    Denne valgmulighed for kriterier filtrerer enheder, der ikke er Android eller Windows Desktop, efter model. Individuelle modeller, der vises, er baseret på det, du har valgt i Platform og operativsystem.

    Vælg fra listen over viste modeller, der skal indgå i din smart-gruppe.

    Enterprise OEM-version

    Denne valgmulighed for kriterier filtrerer enheder efter originaludstyrsproducentversion. Du kan vælge mere end én Enterprise OEM-version.

    En Enterprise OEM-version er en softwarebaseret klassifikation, der kan anvendes på OEM-enhedsmodeller. En Enterprise OEM-version kan f.eks. være yderligere softwaresupport for enheder, såsom Motorolas mobilitetsudvidelser (MX) eller Samsung SAFE. En Enterprise OEM-version kan også være en OEM-producents specifikke variant af Android-operativsystemet, såsom dem, der tilbydes af Honeywell, LG og Sony blandt andre.

    Styringstype Filtrer enheder i henhold til den måde, enheden styres på.
    Tilmeldingskategori Filtrer enheder i henhold til den måde, enheden tilmeldes på.
    Tilføjelser Denne valgmulighed for kriterier tilføjer individuelle enheder og brugere, der ikke er inkluderet i filtreringskriteriet. Du kan vælge flere enheder og brugere.
    Ekskluderinger Denne valgmulighed for kriterier udelader enkelte enheder, brugere og brugergrupper, som er medtaget i filtreringskriteriet. Du kan udelade flere enheder, brugere og brugergrupper.
   2. Brug typen Enheder eller brugere for at tildele indhold og indstillinger i særlige tilfælde, som er anderledes end de generelle mobilitetskriterier for virksomheder. Indtast enhedens navn under Enheder og brugernavn (for- og efternavn) i Brugere. Du skal Tilføje mindst en enhed eller bruger, ellers kan du ikke gemme smart-gruppen.
    Indstilling Beskrivelse
    Enheder Føj en enhed til denne smart-gruppe ved at indtaste enhedens navn. Du kan tilføje flere enheder ved hjælp af denne metode.
    Brugere Tilføj brugere i denne smart-gruppe ved at indtaste brugernavnet, fornavnet eller efternavnet. Du kan tilføje flere brugere ved hjælp af denne metode.

Opret og tildel en Smart-gruppe

Du kan oprette en Smart-gruppe, som er defineret ud fra platform, ejerskab, brugergruppe, OS-version, model, enhedsmærke, virksomheds-OEM og endda enkelte enheder efter brugervenligt navn.

Du kan for eksempel oprette en Smart-gruppe med alle medarbejderejede iPhone Touch-enheder med en iOS-version, der er ældre end 9.0.2. Tilføj alle Android-enheder i den samme Smart-gruppe ud fra HTC version 2.0 med OS-version 4.1 eller derover. Ud fra denne gruppe kan du ekskludere enheder i brugergruppen "fuldtids". I denne meget brugerdefinerede gruppe af *enheder kan du tildele 10 enhedsprofiler, 10 apps eller en compliance-politik.

Der kan gælde visse begrænsninger, fordi denne brugerdefinerede enhedspulje kan bruges til flere platforme. Det kan f.eks. være, hvis du vil tildele apps, som ikke findes i en Android-version.

Du kan tildele en Smart-gruppe på to måder.

Tildel smart-gruppe under oprettelse af enhedsprodukt

Du kan tildele en smart-gruppe, når du tilføjer eller opretter en app, bog, compliance-politik, enhedsprofil eller produktklargøring.

 1. Udfyld rullemenuen Tildelte grupper.
 2. Vælg en smart-gruppe fra rullemenuen. Tilgængelige smart-grupper styres kun inden for den organisationsgruppe (OG), som ressourcen føjes til, eller til en underordnet organisationsgruppe under den.
 3. Hvis ingen smart-gruppe matcher de ønskede tildelingskriterier, skal du vælge indstillingen Opret en smart-gruppe. Du kan tildele mere end én smart-gruppe pr. app, bog, compliance-politik, enhedsprofil eller produktklargøring.
 4. Vælg Gem for at inkludere tildelingen.

Tildel smart-gruppe under styring af smart-gruppen

Du kan tildele en smart-gruppe under styringsprocessen for selve smart-gruppen:

 1. Se hele listen over Smart-grupper ved at gå til Grupper og indstillinger > Grupper > Tildelingsgrupper.
 2. Vælg en eller flere smart-grupper, som du ønsker at tildele, og vælg Tildel. Siden Tildel vises. Vælg linket Grupper øverst på siden Tildel for at få vist siden Grupper. På denne side er organisationsgruppen der styrer smart-grupperne der vises. Vend tilbage til siden Tildel ved at vælge Luk.
 3. På siden Tildel skal du anvende søgefeltet til at vise en liste over berettigede produkter og tildele det til de valgte smart-grupper.
 4. Vælg Næste for at få vist siden Vis enhedstildeling, og bekræft tildelingsstatussen.
 5. Vælg Gem & Udgiv.

Ekskluder grupper i profiler og politikker

Du kan ekskludere grupper fra tildelingen af enhedsprofiler og compliance politikker lige så let, som når du tildeler grupper til disse enhedsprodukter.

Du skal have grupperne defineret, før du påbegynder denne opgave. Du skal som minimum oprette en smart-gruppe bestående af de brugere, som du ønsker at ekskludere. Med denne opgave kan du oprette en ny smart-gruppe løbende, men hvis du foretrækker at ekskludere en organisations- eller brugergruppe, skal du se Opret organisationsgrupper og Brugergrupper.
 1. Når du tilføjer en enhedsprofil eller compliance-politik, skal du vælge Ja ud for indstillingen Ekskluderinger for at få vist indstillingen Ekskluderede grupper.
 2. Under indstillingen Ekskluderede grupper skal du vælge de grupper, du vil ekskludere fra tildelingen af denne profil eller politik.
  • Du kan angive de første bogstaver i gruppen efter navn, så den automatiske søgefunktion viser dig alle de grupper, hvis navn svarer til den indtastede streng.
  • Du kan vælge en eller flere organisationsgrupper, brugergrupper eller smart-grupper.
  • Du kan oprette en ny smart-gruppe ved at vælge knappen Opret smart-gruppe.
 3. Vælg Gem og Udgiv (for enhedsprofiler) eller Næste (for compliance-politikker), og fortsæt processen for opgaverne.

  Hvis du vælger den samme gruppe under både indstillingen Tildelte grupper og Ekskluderede grupper, vil profilen eller politikken ikke blive gemt.

Næste trin: Se en forhåndsvisning af de berørte enheder ved at vælge Vis enhedstildeling.