Som hjælp kan du se eksempler på og bekræfte de enhedsprofiler, apps, bøger, kanaler og compliance-politiker der er inkluderet i (og ekskluderet fra) den tildelte gruppe i Workspace ONE UEM powered by AirWatch.

Fremgangsmåde

  1. Gå til gruppelisten i Grupper og indstillinger > Grupper > Tildelingsgrupper, og find en gruppe, som er tildelt til mindst én entitet.
  2. I kolonnen Tildelinger skal du vælge hyperlinktallet for at åbne siden Vis tildelinger. Denne side viser kun kategorier, der indeholder Tildelinger eller Ekskluderinger i gruppen.

Næste trin

Over overskriftsrækken på skærmen Vis tildelinger kan du bruge knappen Opdater, knappen Eksporter og tekstboksen Søgeliste som hjælp til at finde og bekræfte, at den specifikke profil, app, bog, kanal og compliance-politik er blevet tildelt.