Om udgivelsesnoter til Workspace ONE UEM

Udgivelsesnoter for VMware Workspace ONE UEM giver information om nye funktioner og forbedringer i hver udgivelse. Denne side inkluderer en oversigt over nye funktioner introduceret i 2206 samt Løste problemer og Kendte problemer.

Hvornår kan jeg forvente den seneste version?

Vi sørger for at levere produkter af høj kvalitet, og for at sikre problemfri overgange, udruller vi vores produkter i faser. Hver udrulning kan tage op til fire uger at udføre og leveres i følgende faser:

 • Fase 1: Demo og UAT’er
 • Fase 2: Delte SaaS-miljøer
 • Fase 3: Dedikerede, nyeste miljøer

Når vores udfasede udrulning er fuldført, vil vi annoncere generel tilgængelighed for on-premises- og administrerede hostede kunder. Få flere oplysninger i KB -artiklen.

Gør klar til Apple-udgivelser for efteråret 2022

Få mere at vide om de kommende udgivelser fra efteråret 2022 for Apple. Se Gør klar til Apple-udgivelser for efteråret 2022 for yderligere oplysninger.

Nye funktioner i denne version

Android

 • Kom i gang med Zero-touch-tilmelding for Android-enheder har aldrig været så nemt!

  Workspace ONE UEM integreres nu direkte med Zero-touch-Tilmeldingsportalen. Ved at knytte din Zero-touch-tilmeldingskonto til UEM-konsollen kan du vælge en standardkonfiguration for tilmelding og supportkontaktoplysninger for registrerede enheder. Standard-konfigurationen vil gælde for enheder der ikke allerede har en associeret tilmeldingskonfiguration i Zero-touch portalen. For at opsætte denne integration skal du navigere til den nye Zero Touch-fane under siden android EMM-registreringsindstillinger. Få flere oplysninger i Android EMM-registrering

macOS

 • Gendan en macOS 12-enhed uden besvær.

  Du kan nu anvende en simpel arbejdsproces til at gøre en brugt Mac klar for en anden bruger uden at skulle slette hele drevet og operativsystemet. Ligesom med iOS kan du bruge handlingerne Slet alt indhold og alle indstillinger (EACS) til at slette alle brugerdata og brugerinstallerede apps fra enheden og nemt gendanne en enhed med macOS Monterey. Alle uden at skulle geninstallere OS. Få flere oplysninger i Slet alt indhold og alle indstillinger (EACS).

Freestyle

 • Vi har forbedret meddelelserne for trin i arbejdsprocessen.

  Til fejlfindingsformål har vi forbedret arbejdsprocesmeddelelserne pr. trin på siden Enhedsoplysninger og siden Arbejdsprocesoplysninger. Fejlmeddelelser giver information om årsagen og komponenterne af fejlen. Klik på linket i fejlskærmen for at få vist en detaljeret beskedmodal for fejlmeddelelser, der overstiger ordgrænsen.

Windows

 • Vi har foretaget forbedringer af Sletning af enhed!

  Tidligere kunne bestemte BitLocker-profilindstillinger, såsom Gennemtving kryptering, forstyrre pålidelige sletninger af enheder. Med forbedringerne Enterprise-sletning og Enterprise-nulstilling vil nu sikre at enhedssletninger sker som forventet.

 • Hent ikke-styrede app-stikprøver uden brugersession.

  Enheder, der kører uden en bruger, der er logget på, returnerer nu app-stikprøver for korrekt at afspejle al software, der er installeret på en pc. Tidligere blev app-stikprøver kun sendt, når en bruger blev logget på, så ændringer af app-lageret er muligvis ikke korrekte. 

Løste problemer

2206 Løste problemer

 • AAPP-13982: Interne bøger vises som Ikke installeret på fanen Bøger på siden Enhedsoplysninger.

 • AAPP-13752: Ingen måde at angive regler for enhedstrafik for WS1 Tunnel.

 • AAPP-13986: Kunne ikke tildele enheder til offentlige bøger, efter bogen er oprettet.

 • AGGL-11231: Kan tilmelde sig uden at registrere sig som en tilladt enhed for Android OS version 12 i arbejdsprofiltilstand, selv om konsollens tilmeldingstilstand er "kun registrerede enheder"

 • AAPP-13843: MDM-profilen giver fejl med "dekrypteringsnøglen til profilen er ikke installeret".

 • AGGL-11283: Tilmelding af brugere er ikke tilgængelig under søgning vedoprettelse af QR-kode.

 • AGGL-11902: Tilmeldingsrestriktioner virker ikke for Orbic-enheder.

 • AGGL-11868: Offentlige Android-apps, der udgives med mere end 600.000 enheder tildelt, lander ikke på enhederne.

 • AGGL-11924: GET-profiler/[profileID] API'en fungerer for tilfældige profiler.

 • AGGL-11930: Android Chrome-browserprofil kan ikke gemme URL-adresseblokke og undtagelser.

 • AGGL-11972: Model af Android-enheder mangler på konsollen og vises som "Ukendt" i stedet.

 • AGGL-12014: Den tid, der er angivet i systemopdateringsprofilen, ændres til AM fra PM efter lagring og udgivelse, når sprog i brugergrænsefladen er japansk, kinesisk eller koreansk.

 • AGGL-12001: Android Enterprise Public-app fjernes fra AE-enheder, når Legacy-app har udelukkelse tilføjet.

 • AMST-34405: SSL-fastgørelse vises ikke synkroniseret.

 • AMST-35941: Kunne ikke opdatere interne app-tildelinger for nogle Windows apps.

 • AMST-35933: Dropship klargøring: Enhedsregistreringer bliver aldrig gennemført igennem Bulk Importer-tjeneste.

 • AMST-35942: Når du skal kalde Install Complete bruges ProductVersion ikke.

 • AMST-36003: Push-meddelelse fungerer ikke som compliance-handling.

 • AMST-35958: Opdatering af notifikationsfilter for intern appliste filtrerer ikke posterne.

 • AMST-36040: Kunden kan ikke uploade manglende afhængigheder for nogle .appx-filer, mens de redigeres.

 • AMST-36126: Indbygget tilmelding mislykkes med fejlen MultiUserFFSetup.

 • AMST-36157: Redigeringssiden for app tager lang tid at indlæse for apps med et stort antal tildelte enheder.

 • AMST-36222: Indstillingen Stop midlertidigt/fortsæt for BitLocker vises ikke under enhedsoplysninger i UEM-konsollen.

 • ARES-22055: Profil V2-søgning-API fungerer kun for enhedsprofilerne.

 • ARES-22078: Start af sikkerhedsudbyder mislykkedes.

 • CMEM-186608: Forsinkelse i hvidlistning af enheden fra e-maillistevisning.

 • ARES-22202: Forespørgsel/Scenarier vedrørende VPP apps.

 • CMSVC-16132: Smart-grupper POST til /API/mdm/smartgroups udløser fejl for duplikerede enheds-ID'er.

 • CRSVC-28803: Kunne ikke installere S/MIME-profil pga. fejlen "Certifikat anvendes mere end én gang".

 • CRSVC-29010: UEM-afmelding sender ikke godkendelse igen til brugerens andre enheder.

 • CRSVC-29325: Kunne ikke se enhedsoversigt.

 • CRSVC-29391: Udløser grænsen på 5K API-opkald pr. minut, selvom den har varet længere end et minut.

 • CRSVC-29464: S/MIME-certifikater er ødelagt på DB.

 • ENRL-3416: API til enhedsregistrering mislykkes, når "Ingen" sendes som ejerskabstype og tilmeldingsbegrænsninger er indstillet.

 • ENRL-3427: Enheder kan ikke flytte til forskellige organisationsgrupper baseret på brugergruppetilknytninger.

 • ENRL-3438: Afmeldingsdato er null i Intelligence.

 • FCA-202654: Brugerdefineret rolle med højere rettigheder kan ikke vise roller med lavere rettigheder, f.eks. helpdesk-roller.

 • FCA-202743: Forespørg på enheder Søg API-opkald for at hente HostName og LocalHostName.

 • FCA-202706: Kunne ikke slette enheder fra konsol.

 • FCA-203090: Forkert årsag til meddelelse om afmelding af enhed.

 • FCA-202984: Afsendelse af forespørgsel til enhed resulterer i flere anmodninger om enhedsforespørgsler i fejlfindingshændelseslogfiler for enheden.

 • FCA-202861: Enhedssletning startet for enheder, selv hvis administratoren annullerer anmodningen halvvejs.

 • FCA-203083: Rettigheds-eskalering til global tenant-sysadmin via SQL-injektion i enhedens CustomAttribute-listesorteringsparameter.

 • FS-1193: Faner for arbejdsprocesser og tidsvinduer er ikke tilgængelige under siden Enhedsoplysninger.

 • FS-1131: macOS arbejdsproces-engine downloades ikke under tilmelding.

 • MACOS-3112: Tegngrænse i macOS præference-profil for beskyttelse af personoplysninger.

 • MACOS-3109: Installationsstatus for VPP-app bliver ikke opdateret på konsol for MacOS-enheder.

 • RUGG-10936: Smartgrupper med os-versionskriterier opdateres ikke, når en enhed opdaterer OS-version.

 • RUGG-10937: Peripheral API returnerer ikke længere PrinterSample efter aktivering af PrinterDeviceStateIntegrationFF.

 • AAPP-13372: Der er behov for at bekræfte adfærden af indstillingen 'Krypter brugeroplysninger'.

 • AGGL-12006: Chrome OS-enheder modtager ikke SCEP-certifikater.

 • AGGL-10916: Model af Android-enheder mangler på konsollen og vises som "Android" i stedet – valider automatisk seedet model- og producentnavne.

 • AGGL-12253: Apps tilføjet til Play Store vises ikke i Play Store.

 • AMST-36054: EnrollmentToken Purge støder på en FK-fejl.

 • AGGL-12272: Forsinkelse i enhedstjekning af konsolopgradering, som medfører, at produktet er i køtilstand, medmindre enheden forespørges/synkroniseres.

 • AMST-36226: Kan ikke slette en smart-gruppe, der er associeret med domænejoin.

 • AMST-36254: Antivirus profil nyttelasten fungerer ikke som tilsigtet || Anmodninger vedrørende Antivirus nyttelast.

 • AMST-36293: UEM Azure AD-integrationsknap-linket er ødelagt.

 • AMST-36528: Kunne ikke aktivere "Vis i HUB (valgfrit)".

 • AMST-36472: ACC og AWCM-timeout under udgivelse af content til Adaptiva

 • ARES-22327: Kunne ikke hente app-fjernelseslogfiler i UEM-konsollen.

 • AAPP-14265: Styrede indstillinger for underordnet OG reflekteres ikke i CICO-scenariet, når enheden tjekkes ud til underordnet OG.

 • CRSVC-30051: Integreret godkendelsescertifikat roterer ikke til nyt CA, når vi ændrer indstillingerne for Web under SDK-indstillinger.

 • CRSVC-29893: Tjek af enheds-compliance mislykkes på WS1 Adgang med UEM 2204.

 • CRSVC-30455: Fejl i DB-kollation.

 • CRSVC-30464: Kunne ikke slette certifikatautoritet.

 • FCA-203236: Konsolbegivenheder -> Brugerstyringskategori er ikke tilgængelig.

 • RUGG-11017: Forsinkelse i tildeling af produkter til Android-enheder.

 • ENRL-3454: Duplikerede konti der eksisterer og styres af OG uden katalogtjenester konfigureret men knyttet til højere OG når det ikke bør være muligt.

 • RUGG-11012: Produktet bliver ved med at blive installeret på Android i en endeløs løkke, selvom det er installeret korrekt på enheden.

 • MACOS-3211: Hub installeres ikke efter tilmelding.

 • PPAT-11687: Windows Tunnel-klienten "Ikke konfigureret", og certifikatet bliver tilbagekaldt med Årsagskode.

 • INTEL-38152: Deponering af genoprettelsesnøgleværdi stemmer ikke overens med UEM.

 • FS-1408: Arbejdsprocesser sidder fast ved blokeret og fortsætter ikke.

 • FS-1329: macOS on-demand-script kører ikke.

 • FCA-203345: Forkert API-enhedsantal for customerattribute-søgning efter enhedens serienummer.

 • FCA-203516: Kunne ikke få adgang til begivenhedsoplysninger under Overvåg > Rapporter og analyser.

 • RUGG-11019: Begrænsningsprofil for produktklargøring har ikke afkrydsningsfeltet "Tillad dataroaming".

 • UM-7511: Siden skifter ikke korrekt i brugerens hændelseslogfil.

 • CRSVC-29998: Eksporterede konsolbegivenheder mangler kontooplysninger.

 • UM-7512: On-Prem Domænejoin: Tildelingsskærmen udfylder ikke automatisk "Organisationsenheder" baseret på den indtastede tekst.

 • CMCM-189862: Content-appen kan ikke vise indhold i den specifikke mappe i lageret.

 • CRSVC-29428: Kunne ikke slette enheder fra konsol.

 • CRSVC-29523: Flere certifikater fra Entrust CA vises som installeret på Dell Federal-enheder.

 • FCA-203536: Kunne ikke fjerne roller for administratorer via brugergrænsefladen

 • AGGL-11892: setAvailableProductSet EMM API-opkald og app-synkroniseringer mislykkes på grund af SQL-undtagelse – overtrædelse af undtagelse for PRIMÆR NØGLE.

 • CRSVC-30417: API-opkald i svarheader er af tidligere dato.

Kendte problemer

Console

 • FS-1297: Freestyle Orchestrator-arbejdsgangsidentifikatorversionen vises i string-format, men det skulle være en venlig versionsidentifikator.

  Version af arbejdsgangsidentifikator på Intelligent Hub vises som et strengformat i stedet for et slutbrugervenligt format. Dette kan medføre en dårlig oplevelse af brugergrænsefladen for slutbrugere, men påvirker ikke arbejdsprocessernes funktionalitet.

  Der er ingen kendt løsning på dette problem.

 • UM-7577: Kunden bruger Oracle katalog. Selvom vi kan synkronisere brugere og grupper, mislykkes synkronisering af attributten primært ved attributten for entydigt navn.

  Hvis en kunde anvender Oracle katalog og de ikke har automatisk fletning aktiveret, kan brugerattributter ikke synkroniseres og opdateres korrekt i konsollen.

  Du kan løse problemet ved at aktivere konfigurationen af Automatisk fletning under Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Enterprise Integration > Katalogtjenester > Brugerfane > Avanceret.

 • ENRL-3501: API'en "Hent oplysninger om enhedstilmeldings-token" returnerer ikke tags-værdien.

  Når denne API bruges til at hente oplysninger om tilmeldingstoken, indeholder oplysningerne ikke de mærker, som er blevet oprettet for tilmeldingstokenet.

   Mærkerne er synlige i Enheder > Livscyklus > Tilmeldingsstatus > Tags.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon