Udgivelsesnoter for VMware Workspace ONE UEM giver information om nye funktioner og forbedringer i hver udgivelse. Denne side indeholder en oversigt over de nye funktioner introduceret i 2210 samt løste og kendte problemer.

Hvornår kan jeg forvente den seneste version?

Vi sørger for at levere produkter af høj kvalitet, og for at sikre problemfri overgange, udruller vi vores produkter i faser. Hver udrulning kan tage op til fire uger at udføre og leveres i følgende faser:

 • Fase 1: Demo og UAT’er

 • Fase 2: Delte SaaS-miljøer

 • Fase 3: Dedikerede, nyeste miljøer

Denne version er kun tilgængelig for vores SaaS-kunder på tilstanden Nyeste. Funktionerne og forbedringerne, som er inkorporeret i denne version, vil være tilgængelige for vores on-premises- eller administrerede hostede kunder med den næste on-premises-udgivelse. Få flere oplysninger i KB -artiklen.

Gør klar til Apple-udgivelser for efteråret 2022

Vil du vide mere om de kommende udgivelser fra efteråret 2022 for Apple? Se Gør klar til Apple-udgivelser for efteråret 2022 for yderligere oplysninger.

Nye funktioner i denne version

Console

 • Vi har tilføjet et værktøj til brugeroverførsel for LDAP-aktiverede organisationsgrupper

  Et værktøj til brugeroverførsel adresserer fejl i synkroniseringsprocessen for brugergrupper, og retter ikke-håndterede arbejdsproces- og databaseoverførselsfejl. Du kan kun bruge dette værktøj på organisationsgrupper, der har Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)-opsætning. Du kan finde flere oplysninger i Bruger- og administratorkonti.

 • Duplikerede godkendelser elimineres ved adgang og registrerede token-konfigurationer

  Når du aktiverer registrerings-tokens og vælger Workspace ONE Access som godkendelseskilde, er brugere ikke længere underlagt duplikerede godkendelser. Der er ingen systemindstilling, der skal konfigureres, da denne ændring er aktiveret som standard.

 • Siderne administratorgrupper og listevisning af administratorer har nu forbedrede brugergrænseflader

  Vi har opdateret udseendet og indtrykket af siderne administratorgrupper og listevisning af administratorer uden at ændre deres funktioner eller funktionalitet.

 • Vi har forenklet processen med at uploade apps internt

  Workspace ONE UEM Console uploader nu intern app til CDN (Content Delivery Network) i baggrunden og viser samtidig status for CDN-upload. Denne forbedring reducerer den tid, der bruges på skærmen til indlæsning af app-upload, og giver dig mulighed for at udføre andre opgaver i Workspace ONE UEM Console, mens konsollen forbereder appen til distribution.

Android

 • Lad dine apps dele data som standard med kommunikation på tværs af profiler

  I tilstandene Arbejdsprofil og Virksomhedsejede personligt aktiveret har apps nu begrænset mulighed for at dele data med hinanden som standard. I Android 11 eller højere understøtter Workspace ONE UEM, at specifikke apps kan anmode om brugersamtykke i forbindelse med tværprofilkommunikation. Få flere oplysninger i Begrænsningsprofil.

 • Vi understøtter nu konfiguration af domænesuffikser i WPA/WPA2 Enterprise Wi-Fi-profiler

  Workspace ONE UEM understøtter nu indstilling af et domænesuffiks til servercertifikatvalidering i WPA/WPA2 Enterprise Wi-Fi-netværk. Få flere oplysninger i Wi-Fi-profilkonfiguration.

Rugged

 • Support for enhedsmetrikker i tildelingsregler for produkt

  Du kan nu bruge enhedsmetrikker, såsom IP-adresse, serienummer, batteriniveau og mere til tildelingsregler, når du opretter et nyt produkt, der skal klargøres. Få flere oplysninger i Opret et produkt.

 • Support for sletning af flere filer med jokertegn

  I produktklargøring kan man slette flere filer med jokertegnene (*,?) i handlingen Slet fil. Få flere oplysninger i indstillinger for Filhandlinger-manifest til Android.

Windows

 • Vi har styrket understøttelsen af Bitlocker

  Vi har tilføjet en ny sikkerhedsfunktion, der gør dig i stand til at gøre Bitlocker-genoprettelsesnøglen unik. En genoprettelsesnøgle til engangsbrug roterer nøglen når den anvendes til at låse pc'en op, hvilket sikre at når en nøgle er brugt til at låse op for drevet, kan den ikke genbruges i fremtiden.

 • Behold apps på en enhed, selvom de er afmeldt

  Når du aktiverer den enhedsbaseret profil i Workspace ONE UEM Console, kan du bevare apps, der er styret på en enhed, selvom den er afmeldt.

 • Vi har udgivet Intelligent Hub version 22.10.1 og Application Deployment Agent (SFD) version 22.6.14 i denne version af Workspace ONE UEM Console.

Løste problemer

Løste problemer for 2210

 • AAPP-14311: Implementerede GSX v4 API'er for at løse integrationsproblemer.

 • CRSVC-32116: Notifikationer for automatisk opdatering af VPP-app vil ikke længere blive sendt til Admin Console efter UEM-opgradering til 2206 på grund af en fejl i GetCoreUsersByLocationGroupIdAsync-opkald.

 • FS-1973: Kunne ikke slette interne apps.

 • FCA-204257: Kan ikke forny klargøringsprofil for interne iOS-apps.

 • INTEL-41377: Android Hub-version stemmer ikke overens mellem Workspace ONE UEM og Workspace ONE Intelligence.

 • AGGL-12944: Kan ikke tilmelde Android 12-enheder som DO, når Enheders tilmeldingstilstand er indstillet til registrerede enheder.

 • RUGG-11496: Der opstod et problem under visning af data i feltet tilføj brugerdefineret enhed indstillinger.

 • ENRL-3595: Det er ikke muligt at opdatere politikken for tilmeldingsbegrænsninger, hvis administrator-brugernavn har mere end 50 tegn.

 • CMCM-190172: Kunne ikke slette indhold fra listevisningen eller via API.

 • UM-7677: Kunne ikke indlæse siden Listevisning.

 • AMST-37343: Kunne ikke indlæse siden med indstillinger for Staging og klargøring.

 • UM-7676: Batchstatussiden ignorerede fejl i Workspace ONE UEM Console.

 • CRSVC-32804: Hændelseslogfilsiden under fejlfinding kunne ikke indlæses efter opgradering til Workspace ONE UEM version 2209.

 • CMSVC-16571: Kan ikke få adgang til menuen tildelingsgrupper og de tildelte ressourcer.

 • AAPP-14746: Kan ikke aktivere enhedstildeling for visse VPP-apps.

 • CMCM-190045: Hvidliste fungerer ikke for indtalte notater m4a.

 • AGGL-13140: setAvailableProductSet EMM API-kald mislykkes på grund af SQL-afkortelsesfejl.

 • AAPP-14593: Kan ikke tilføje mere end fem nyttelaster med legitimationsoplysninger.

 • AGGL-13102: Nogle Pixel-modeller blev inkonsekvent knyttet til en anden model, hvilket forårsager forkert Smart-gruppe-samkøring.

 • FS-1862: Kunne ikke redigere freestyle orchestrator-arbejdsproces med tidsvinduets tilstand.

 • ARES-23059: Når installationsapplikationskommandoen blev sendt i bulk, så manglede app-installationen på den anmodede enhedsbegivenhed.

 • AMST-37302: Ændringer af kompromitteret status for macOS-enheder oversvømmes i tabellen begivenheds-logfiler.

 • ARES-23282: Kunne ikke indlæse siden App-fjernelseslogfil.

 • CMSVC-16438: Kunne ikke slette enheder fra enhedslistevisningen.

 • AMST-37224: Brugerdefinerede profiler blev ikke installeret for nyligt tilmeldte Windows enheder.

 • AGGL-12856: Ved filtrering efter model blev den forkerte model opdateret for Zebra-enheder. Zebra-enheder rapporteres som modeltype "ukendt" i Smartgruppe-filter.

 • MACOS-3380: macOS DDUI-netværksenhedsprofilen viser ikke brugernavnsindstillingen under EAP-TLS-protokollen.

 • FCA-204047: Der blev rapporteret et problem med roamingdata for enheder i rapporten Enheder med brugeroplysninger.

 • CRSVC-31809: Indstillinger for begrænsning i forbindelse med Desired State Management var placeret på App-server i stedet for i databasen.

 • CRSVC-32510: Overholdelsesstatus afventer, og den næste compliance-tjekdato viste en tidligere dato.

 • AGGL-13009: På Android-enheder afinstallerede eller blokerede compliance-politikken periodisk ikke apps.

 • AGGL-13116: Chrome OS-testforbindelse mislykkedes med 401-fejl, og nye tilmeldinger modtog ikke certifikaterne.

 • ARES-23128: Der blev ikke anmodet om installation af app på enhederne, da alle enheder blev valgt i Ressourcer > Apps > Detaljevisning > Enheder fanen for at installere en intern Windows.

 • ARES-23119: macOS POST/apps/internal/{applicationid}/uninstall opretter kommandoen til målrettet fjernelse af MDM-klient.

 • ARES-22991: Appkonfiguration tilføjet via Safari browser vises tom.

22.10.0.1 Fejlrettelse – løste problemer

 • UM-7699: SQL-job mislykkes for udløbne stikprøvedata for AirWatch.

 • AGGL-13368: UI går ned, når appen tvinges til at installere, hvilket forårsager, at apps ikke installeres på iOS.

 • FCA-204296: API for Noter resulterer i en 404 (blev ikke fundet), når NotesAPI FeatureFlag er deaktiveret.

 • ARES-23398: Wi-Fi-nyttelast gemmer ikke data for domænefeltet efter opgradering af miljøet.

 • UM-7709: Attribut-tabel for LDAP bliver ikke udfyldt af konfigureret API, hvilket forårsager tilmeldingsfejl.

 • AMST-37374: Genindlæs fjernelse af tildeling efter overførsel af v1-profil.

 • AMST-37590: Begivenhed med adgang via genoprettelsesnøgle udløses ikke, når nøglen tilgås fra konsollen.

 • AMST-37371: Fejl i Webkonsol-logfiler for nogle profilmærker.

 • MACOS-3405: macOS DDUI – Søgeværdier for netværksprofil er ikke løst.

 • FS-2037: Tilføj Guardrail API for at begrænse arbejdsprocesser til et maks. på 20 ressourcer.

 • AGGL-13277: Godkendelsestoken for Android Hub bliver tilbagekaldt, når Hub-tildelingen fjernes.

22.10.0.2 Fejlrettelse – løste problemer

 • FS-2139: Seed Mac arbejdsprocesvært i kanonisk – 2210 (version 2210.7).

 • AMST-37554: Forbedringer af sikkerhedseksempler.

 • AMST-37636: Tilføjelse af ny version til Win-app mislykkes i et bestemt scenarie (EAR eller ikon for ændring).

 • INTEL-44407: Vis sidst tjekket ud-brugernavn i UEM-enhedsdata i Intelligence.

 • CMCM-190232: Kunne ikke konfigurere CG i Re-Ep-tilstand med ikke-offentlige EP URL-adresser.

 • CMCM-190229: ContentMap rensning – fejl på duplikeret nøgle, når indholdskortdata har >1-status.

 • MACOS-3448: macOS DDUI – Certifikat refereres ikke korrekt i netværksnyttelasten.

 • AGGL-13390: Enhedsoversigtssiden er ødelagt for Windows-enheder med flere brugere.

 • CRSVC-33490: Opdater OSL til Mac Host 2210-version.

 • FS-2125: Flere freestyle-problemer konstateret for macOS enheder.

22.10.0.3 Fejlrettelse – løste problemer

 • AAPP-15022: Forøget DS-hukommelsesforbrug efter opgradering til 2209.

 • AAPP-15043: Visse VPP-apps sidder fast i statussen afventer tjek.

 • AMST-37455: [Patch Management] Noder fra legacy-profil bør eksplicit slettes eller erstattes med standardværdier efter overførsel.

 • ARES-23742: Problem med shift-baseret Access SDK.

 • CRSVC-33398: Syslog-forbindelse mislykkes, når den er konfigureret med ACC.

 • MACOS-3453: macOS DDUI SCEP-nyttelast – AirWatch CA-skabelon udfyldes ikke.

22.10.0.4 Fejlrettelse – løste problemer

 • FCA-204359: Modal for begivenhedsdata bliver ikke indlæst for enheds- og konsol-begivenheder

 • CRSVC-33548: Gør DSM Sync-skemaet konfigurerbart.

 • AMST-37718: Enhedens compliance-status for grundlinjer bliver ved med at skifte fra "Kompatibel" til "Ikke-kompatibel”.

 • AMST-37652: Seed v22.06.15 SFD-patch til UEM.

 • ARES-23887: Gennemgang af siden med tildelte enheder viser en dobbeltpost.

 • AMST-37732: Seed 2210.02-patch af Windows-hub til UEM-konsol 2210.

22.10.05 Fejlrettelse løste problemer

 • AMST-37722: (Fabriksklargøring) Active Directory valgt fungerer ikke som forventet.

 • AMST-37750: (P2P branch-cache) Peer to Peer-download fungerer ikke.

 • ARES-24028: Fjern den tid, det tager DB-script at opdatere hændelseslogfilen.

 • CRSVC-33821: Problemer med ydeevnen for compliance-oversigt.

 • CMCM-190253: Fjern uønsket brug af funktionsflag.

22.10.0.6 Fejlrettelse – løste problemer

 • AMST-37752: Brugerprofil installeres ikke og modtager fejl, når der pushes manuelt.

 • CRSVC-33805: Hændelsesdata udfyldes ikke, før filteret er opdateret, hvis filteret ændres efter opgradering til UEM 2210.

 • CRSVC-33853: Kunne ikke gemme Syslog-indstillinger med værtsnavn med fejlen "Lagring mislykkes. Ugyldigt værtsnavn".

 • UM-7789: Sletning af LDAP-definition mislykkes på grund af FK-begrænsning.

22.10.0.7 Fejlrettelse – løste problemer

 • UM-7796: Adminbruger-status er ikke indstillet til deaktiveret på VIDM, efter at den er deaktiveret fra brugergrænsefladen.

 • AMST-37876: Gammelt hub-opkald med duplikerede grundlinjer, hvilket forårsager fejl under lagring af grundlinjeeksempel.

 • UM-7793: Domæneoverførsel opdaterer ikke domæneattributten for brugerne.

 • FCA-204489: Directorytjenester – Kunne ikke tilføje directory-konti med kun SAML-integration.

 • MACOS-3502: macOS DDUI-loginvindue-profil kan ikke installeres på enhed med fejl.

 • AGGL-13534: DDUI – Anmodning om at øge den maksimale tegngrænse for felter i Chrome-browserens indstillingsprofil.

 • MACOS-3490: macOS DDUI – Redigering af netværksprofiler får nogle nøgler til ikke at blive udfyldt.

22.10.0.8 Fejlrettelse – løste problemer

 • AAPP-15236: Oplysninger om enheden skal hentes og vises.

 • AGGL-13262: Apps installerer ikke apps på delte enheder (Pixel 6).

 • FS-2529: Kunne ikke tilføje mere end 20 ressourcer for Windows-enheder.

 • AGGL-13623: Kan ikke vise XML eller installere Android-profil, der indeholder nyttelaster for VPN og Legitimationsoplysninger.

22.10.0.9 Fejlrettelse – løste problemer

 • AMST-37921: Status for antivirus og firewall mislykkes periodisk.

 • AGGL-13663: FCM-meddelelse modtaget i DirectBoot-tilstand for rydning af adgangskoden er tom.

 • CRSVC-34595: Handle og ret undtagelser for Unity-afhængighedsløsning.

 • AMST-38044: Dropship Online-selvbetjening fungerer ikke på flere delte SaaS-miljøer.

 • AMST-38008: Kan ikke ændre og gemme installationskommandoen for Windows-appen.

 • INTEL-45765: Værtsnavn på kunderapporteringsenhed er forkert og inkonsekvent i Intelligence-platformen.

22.10.0.10 Fejlrettelse – løste problemer

 • MACOS-3571: macOS – Tilføj understøttelse af ny hardware udgivet.

 • FCA-204695: Kan ikke søge efter og tilføje directory-konti i UEM version 2210.

 • AMST-38169: Placeringsindstillingen mangler i bulk-styring for Windows-enheder.

 • MACOS-3560: Rocket space man-fejl, når du har forsøgt at få adgang til fanen Sikkerhed for macOS enheder.

 • ARES-24396: SP blev kaldt for mange gange, hvilket bidrog til DB-konflikt.

 • CMEM-186762: PowerShell Integration med moderne godkendelse mislykkes for O365-tenants.

22.10.0.11 Fejlrettelse – løste problemer

 • AMST-38159: Hub viser ikke enhed som tilmeldt og modtager ikke apps/profiler.

 • AMST-38182: Overførselsmeddelelsen vises efter 22.10-opdateringen – uden FF.

 • ARES-24507: InstallEnterpriseApplication-fejl for macOS.

 • CMSVC-16728: Kunne ikke indlæse listevisning for tildelingsgrupper og kunne ikke indlæse tildelingsgrupper i app-tildelinger.

 • CRSVC-34949: Gør OAuth-logfil bedre, så den kan pege på fejlkilde.

 • ENRL-3676: Notifikationer sendes ikke til tilmeldings-lifecycle.

 • FCA-204726: Forkert justering af app-tildelingskolonner.

 • PPAT-12922: DTR-opdateringer forbruges ikke konstant af Windows enheder.

 • PPAT-13438: iOS VPN-profiler har den forkerte DTR-regelsæt, der anvendes for enheder.

22.10.0.12 Fejlrettelse – løste problemer

 • AMST-38173: Evaluer og opdater Enterprise nulstilling og DeviceGaurd-tjek ind i enterprise-nulstillingsflowet.

 • AMST-38161: Seed 22.10.4 HUB til UEM-konsol.

 • AMST-38267: Forbedre levering af produkter for nyligt tilmeldte enheder.

 • CRSVC-34952: DeviceStateMigrationService fører til 100 % CPU-brug på noden.

22.10.0.13 Fejlrettelse – løste problemer

 • AAPP-15424: Efter konsolopgradering fra 22.06 til 22.09 fungerer VPP-tildeling ikke som forventet.

 • AAPP-15427: Beacon-stikprøve skal udløse stikprøve på enhedsoplysninger, men bør ikke gemme OS-data.

 • AMST-38336: Generering af rapporter om baseline-compliance på enheder, der er fuldt ud kompatible, opdaterer baselinepolitikkerne og skifter status til Afventer installation.

 • ARES-24501: Enterprise Application Repository kan ikke længere tilføje iTunes app.

 • FCA-204247: Konsol-appgruppen afsluttes med en ikke-behandlet undtagelse.

 • FCA-204891: Vis succes ved ændring af organisationsgruppe for enhed, selv når den er forhindret af tenancy-begrænsning.

Kendte problemer

Console

 • ARES-23585: Wi-Fi-nyttelast gemmer ikke data for domænefeltet efter opgradering af miljøet.

  Indstillingerne gemmes ikke i DB, og den nyttelast-XML, der sendes til enheden, har ikke den nye indstilling tilføjet.

  IIS-nulstilling ugyldiggør cachen, og nye indstillinger er inkluderet.

 • FCA-204274: Brugerdefineret skabelon for enhedsaktivering sendes ikke til enheder, der er tilmeldt via SSP.

  Brugerdefineret meddelelsesskabelon bør tilsidesætte standard, når den er til stede (eller bliver tilføjet). Indstillingen Send besked igen vælger dog Standardmeddelelsesskabelon, når der findes en politik med tilladt tilmeldingstype som Container.

  Der er ingen kendt løsning på dette problem.

Windows

 • AMST-37480: Systemet overholder ikke feltet "Understøttet processorarkitektur".

  Når brugeren uploader en Windows-app, ignorerer appen pushet til alle enheder i smart-gruppen den understøttede processorarkitektur.

  Du kan oprette smart-grupper målrettet den specifikke arkitektur og anvende smart-gruppen på app-tildelingsskærmen.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon