Konfigurer Workspace ONE Content med app-konfigurationsværdier.

Du kan konfigurere indstillinger for din Workspace ONE Content ved hjælp af den konfigurationsnøgle og de konfigurationsværdipar, som følger med Workspace ONE UEM. Indtast disse konfigurationsnøglepar i enten den brugerdefinerede SDK-profil eller standard-SDK-profilen i Workspace ONE UEM-konsollen.

Konfigurer indstillinger ved hjælp af en standard SDK-profil

Tilføj konfigurationsnøglerne i standard SDK-profilen for at konfigurere indstillingerne for Workspace ONE Content.

 1. Naviger til Gruppe og indstillinger > Alle indstillinger.
 2. Fra Alle indstillinger skal du navigere til Apps > Indstillinger og politikker > Indstillinger.
 3. Vælg Aktivér brugerdefinerede indstillinger, og indsæt konfigurationsnøglerne i henhold til dine krav.
 4. Vælg Gem.

Konfigurer indstillinger ved hjælp af en brugerdefineret SDK-profil

 1. Naviger til Gruppe og indstillinger > Alle indstillinger.
 2. Fra Alle indstillinger skal du gå til Apps > Indstillinger og politikker > Profiler > Brugerdefineret profil > Brugerdefinerede indstillinger.
 3. Hvis du vil tilføje en brugerdefineret profil, skal du navigere til Apps > Indstillinger og politikker > Profiler > Tilføj profil > SDK-profil > iOS eller Android > Brugerdefinerede indstillinger.
 4. I Brugerdefinerede indstillinger skal du vælge Konfigurer og indsætte konfigurationsnøglerne i henhold til dine krav.
 5. Vælg Gem.

Indstillinger for privatliv for Workspace ONE Content (iOS og Android)

Yderligere metoder angående afsløring af private oplysninger og dataindsamling kan udføres ved at anvende bestemte konfigurationsnøgler i UEM-konsollen.

Slutbrugere, som opgraderer eller begynder at bruge den nyeste version af Workspace ONE Content, får vist den nye dialogskærm om beskyttelse af personoplysninger, når programmet startes.

Dialogskærmen om beskyttelse af personlige oplysninger viser brugeren følgende oplysninger:

 • Data, der indsamles af appen – Viser en oversigt over de data, der indsamles og behandles af appen. Nogle af disse data er synlige for administratorer af Workspace ONE UEM-administrationskonsollen.
 • Enhedstilladelser – viser en oversigt over, hvilke enhedstilladelser der anmodes om til appen for at give adgang til produktfunktioner og -funktionalitet, f.eks. push-meddelelser til enheden.
 • Virksomhedens politik for beskyttelse af personlige oplysninger – Som standard vises en meddelelse til brugeren om, at vedkommende kan få flere oplysninger hos sin arbejdsgiver. Du kan konfigurere URL-adressen til Politik for beskyttelse af personlige oplysninger i UEM-konsollen. Når den er konfigureret, kan brugeren få adgang til medarbejderens politik for beskyttelse af personlige oplysninger i appen.

Brug følgende konfigurationsnøgler til at aktivere indstillinger for meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger og datadeling i Workspace ONE Content:

Konfigurationsnøgle Værditype Understøttede værdier Beskrivelse
{ "DisplayPrivacyDialog" } Heltal 0 = deaktiveret
1 = aktiveret (standard)
Hvis du vælger "1" (aktiveret), viser Workspace ONE Content en meddelelse til brugerne om beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse med de data, der indsamles, og de tilladelser, der er nødvendige på enheden, før appen kan fungere optimalt.
{ "PolicyAllowFeatureAnalytics" } Heltal 0 = deaktiveret
1 = aktiveret (standard)
Hvis du vælger "1" (aktiveret), viser Workspace ONE Content en meddelelse til brugerne om muligheden for at deltage i anonyme analyser af funktionsbrug, der kan hjælpe VMware med at forbedre produktfunktionaliteten og udvikle nye produktmuligheder. Hvis "0" vælges, vises meddelelsen om datadeling ikke, og der indsamles ikke data fra enheden med henblik på optimering af appoplevelsen.
{ "PolicyAllowCrashReporting" } Boolesk True = aktiveret False = deaktiveret Hvis der vælges "True", vil VMware blive underrettet om fejl i appen.
{ "PrivacyPolicyLink" } Streng "https://www.url.com" Angiv URL-adressen til politikken, som dine brugere skal besøge, når "Din virksomheds politik for beskyttelse af personlige oplysninger" vælges i Meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger.

Importbegrænsning i Workspace ONE Content (kun iOS)

Du kan begrænse eller tillade import af indhold fra tredjeparts-apps til Workspace ONE Content ved at anvende bestemte konfigurationsnøgler i UEM-konsollen. Disse konfigurationsnøgler giver kun tilladelse til at importere indhold fra en række tilladte liste af indbyggede apps.

Brug følgende konfigurationsnøgler til at begrænse eller tillade import fra tredjeparts-apps til Workspace ONE Content.

Konfigurationsnøgle Værditype Understøttede værdier Beskrivelse
{"ContentImportRestriction"} Boolesk true = begrænsning aktiveret
false = begrænsning deaktiveret For eksempel {"ContentImportRestriction": true}
Når dette er aktiveret, kan enhedsbrugere ikke importere indhold fra tredjepartsapps, som ikke er hvidlistede, deriblandt indbyggede apps fra iOS, til Workspace ONE Content.
{"ContentImportAllowNativeApps"} Boolesk true = import fra indbyggede apps er tilladt
false = import fra indbyggede pps er ikke tilladt For eksempel {"ContentImportAllowNativeApps": true}
Når dette er aktiveret, kan enhedsbrugere importere indhold fra native-apps, når begrænsningen af import er aktiveret.

Konfigurationsværdierne ContentImportRestriction og ContentImportAllowNativeApps kan bruges sammen til at konfigurere begrænsningen af import i henhold til dine krav. Hvis du vil tillade import af indhold fra alle native-apps, skal du aktivere nøglen ContentImportAllowNativeApps. Nøglen ContentImportAllowNativeApps er aktiveret som standard og tillader import fra alle native-apps, f.eks. e-mail, filer, Safari, AirDrop og lignende fra iOS. Når dette er aktiveret, kan enhedsbrugere åbne og importere indhold fra apps, der ikke er på hvidlisten, til Workspace ONE Content ved hjælp af webversionerne af apps, der ikke er på hvidlisten (ved hjælp af Safari).

Hvis du kun vil tillade specifikke apps, skal du deaktivere nøglen ContentImportAllowNativeApps og tilføje de tilladte apps på hvidlisten.

Hvis du vil begrænse import af indhold fra specifikke indbyggede apps, skal du deaktivere nøglen ContentImportAllowNativeApps og tilføje de tilladte indbyggede apps på hvidlisten.

Bemærk: Valgmuligheden "Begræns dokumenter, så de kun kan åbnes i tilladte apps" skal aktiveres i indstillingerne for Beskyttelse mod tab af data, før konfigurationsnøgleværdierne aktiveres. Safari og AirDrop kan ikke anbringes på hvidlisten, da der ikke er nogen tilknyttet pakke-id.

PDF Autosave i Workspace ONE Content (kun iOS)

Enhedsbrugere kan benytte Workspace ONE Content v4.13.2 til at aktivere eller deaktivere PDF Autosave-funktionen ved hjælp af indstillingen Aktivér PDF Autosave i Workspace ONE Content-appen.

Indstillingen PDF Autosave er deaktiveret som standard. Funktionen PDF Autosave kan indstilles til enten 30, 60 eller 120 sekunder ved hjælp af indstillingen for Autosave-tid i sekunder i Workspace ONE Content. Administratorerne kan bruge konfigurationsnøglen fra Workspace ONE UEM i Workspace ONE UEM Console til at gennemtvinge aktiveringen af PDF Autosave-funktionen i Workspace ONE Content. Når dette er aktiveret ved hjælp af konfigurationsnøglen, kan enhedsbrugere ikke deaktivere funktionen PDF Autosave, og indstillingen Aktivér PDF Autosave kan ikke benyttes i Workspace ONE Content. Når funktionen PDF Autosave er aktiveret, vil de ændringer, der blev foretaget i PDF-filen, mens en autosave er i gang, ikke blive gemt. Efter alle forekomster af en autosave genindlæses PDF-dokumentet.

Brug følgende konfigurationsnøgle til at aktivere funktionen PDF Autosave i Workspace ONE Content:

Konfigurationsnøgle Værditype Understøttede værdier Beskrivelse
{ "ContentPDFAutoSaveEnabled" } Boolesk true = aktiveret
false = kan aktiveres eller deaktiveres af enhedsbrugeren
Hvis True er valgt, er funktionen PDF Autosave aktiveret, og enhedsbrugere kan ikke deaktivere indstillingen. Indstillingen Aktivér PDF Autosave i Workspace ONE Content kan ikke benyttes af enhedsbrugerne.

Fjern links i PDF-filer (kun iOS)

Brug følgende konfigurationsnøgle til at blokere muligheden for at fjerne et link fra en PDF-fil.

Konfigurationsnøgle Værditype Understøttede værdier Beskrivelse
{ "DisableRemoveLink" } Boolesk Falsk (standardværdi)
Sand
Når den er indstillet til Sand, blokerer nøglen muligheden for at fjerne et link fra en PDF-fil.

Timeoutbegrænsning for skærm i Workspace ONE Content (kun iOS)

Du kan begrænse enhedsbrugere i at deaktivere skærmtimeout i Workspace ONE Content-appen ved at anvende bestemte konfigurationsnøgler i Workspace ONE UEM-konsollen.

Konfigurationsnøgler Værditype Understøttede værdier Beskrivelse
{ "PolicyAllowScreenTimeoutToggle"} Boolesk True (standard) = aktiveret
False = deaktiveret
Vælg True eller False for at kontrollere timeout-indstillingen i Content-appen. Hvis en værdi ikke er valgt, benyttes standardindstillingen, og brugere kan vælge en ny timeout-indstilling. Hvis der vælges "false", kan brugere ikke vælge en ny timeout-indstilling.

Moderne godkendelse med WKWebView (kun iOS)

Af sikkerhedsårsager kan du tilføje en konfigurationsnøgle for at forhindre moderne godkendelsesflows på Safari og tillade godkendelsesflows med WKWebView i stedet for SFSafariViewController. Når denne nøgle anvendes, tillades moderne godkendelse uden hvidlistning af Safari.

Bemærk: Basisgodkendelse understøttes for OAuth-lagre såsom One Drive, Google Drev, Box, Sharepoint O365 og One Drive for Business.

Konfigurationsnøgle Værditype Understøttede værdier Beskrivelse
{ "AccountUseWebviewForOauth"} Boolesk TRUE = aktiveret
FALSE = deaktiveret (standard)
Når den er indstillet til True, præsenteres OAuth-flowet med WKWebView i stedet for SFSafariViewController.

Automatisk synkronisering til lagre (kun Android)

Tilføj en konfigurationsnøgle i den SDK-profil, der er standard eller brugerdefineret, for at styre den automatiske synkronisering og godkendelse for lagre, der ikke er af typen med styret indhold.

Konfigurationsnøgle Værditype Understøttede værdier Beskrivelse
{ "AutoSyncEnabled"} Boolesk TRUE (standard) = aktiveret
FALSE = deaktiveret
Når den er indstillet til False, vil automatisk synkronisering af og godkendelsestjek for lager kun foregå, når brugeren navigerer til lageret. Når standardværdien anvendes, foregår synkronisering og godkendelsestjek, når der udføres en automatisk eller manuel synkronisering.

Skærmoptagelse under fjernsupport (kun Android)

Du kan kræve screenshots eller skærmposter af brugerens Content-app, mens brugeren får hjælp i forbindelse med fejlfinding af problemer under en fjernsupportsession. Hvis en DLP-begrænsning er indstillet for appen, der ikke tillader skærmoptagelse, kan du ikke udføre skærmoptagelse.

For at tilsidesætte DLP-begrænsningen og tillade skærmoptagelse skal du tilføje følgende konfigurationsnøgle til standard eller brugerdefineret SDK-profil på Workspace ONE UEM-konsollen.

Konfigurationsnøgle Værditype Understøttede værdier Beskrivelse
{ "AllowScreenRecord"} Boolesk TRUE = aktiveret
FALSE = deaktiveret (standard)
Når den er sat til True, er skærmoptagelse tilladt.
Når den er sat til False, er skærmoptagelse begrænset.

Workspace ONE Send Support for Content

Ved at integrere Workspace ONE Send med Workspace ONE Content kan du begrænse at filer i Workspace ONE Content kun kan åbnes via Workspace ONE Send. For at gennemtvinge åbning af filer gennem Send-appen, skal du tilføje en konfigurationsnøgle i UEM-konsollen.

Anvend følgende konfigurationsnøgle til at begrænse åbning af filer gennem Workspace ONE Send.

Konfigurationsnøgle Værditype Understøttede værdier Beskrivelse
{ "PolicyAllowAIPFilesToOpenInOffice"} Boolesk True = aktiveret
False = deaktiveret
Når den er sat til Sand, åbnes filerne via Workspace ONE Send.

Trindelt indholdssupport til flerbrugerenheder

Tilføj en konfigurationsnøgle i den SDK-profil, der er standard eller brugerdefineret, for at aktivere den trindelte indholdstilstand for flerbrugerenheder. Ved at aktivere den trindelte indholdstilstand på flerbrugerenheder kan du forhindre tab af indhold mellem enhedens tjek-ind- og tjek ud-sessioner.

Konfigurationsnøgle Værditype Understøttede typer Beskrivelse
{ "RetainContentBetweenCheckoutSessions": true } Boolesk True = aktiveret
False (standard) = deaktiveret
Når det er sat til sandt, vil downloadet indhold blive bevaret og ikke ryddet under ind- og udtjekning af enheden.
Når det er sat til falsk, vil downloadet indhold blive slettet og ikke bevaret under ind- og udtjekning af enheden.

Få flere oplysninger om trindelt indholdssupport i Aktiver trindelt indholdstilstand for flerbrugerenheder.

Support for Content MIME (kun iOS)

Content MIME-typeheader føjes til Netværksanmodninger for at overvåge sikkerhed, når indhold deles i organisationen. Anvend følgende nøgle for at understøtte Content MIME-typen.

Konfigurationsnøgle Værditype Understøttede værdier Beskrivelse
{"AddContentMimeTypeForNetworkRequests": Sand} Boolesk Sand = aktiveret
Falsk = deaktiveret (standard)
Hvis True er valgt, opdateres headerne Accepter headere og Indholdstype til MIME-typen.

Aktiver fuldt navn i indhold

Anvend følgende nøgle til at vise alle navne på lager, kategori eller mappe og fil i listevisning. Der er ingen begrænsninger på længden af navnene.

Konfigurationsnøgle Værditype Understøttede værdier Beskrivelse
{"PolicyDisplayFullName": Sand} Boolesk Sand = aktiveret
Falsk = deaktiveret (standard)
Indstil værdien til sand for at vise det fulde navn på lager, kategori eller mappe og fil i listevisning.

iPad brugere skal aktivere udvidet tilstand i Vis indstillinger under App-indstillinger for at kunne anvende denne funktion. Eller du kan som administrator bruge følgende nøgle til at vise i udvidet tilstand som standard.

Konfigurationsnøgle Værditype Understøttede værdier Beskrivelse
{"EnableExpandedContentLayout": Sand} Boolesk Sand = aktiveret
Falsk = deaktiveret (standard)
Indstil værdien til sand for at aktivere tilstanden Udvidet under visningsindstillinger.

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, når visningen er i listetilstand og ikke i gittertilstand.

Optimer synkroniserings-cache (kun iOS)

Når filer opdateres, og du ser, at de forsvinder fra appen Content, kan du forhindre denne adfærd ved at konfigurere følgende nøgle.

Konfigurationsnøgle Værditype Understøttede typer Beskrivelse
{"PolicyUseOptimizedSync": false} Boolesk True = aktiveret
False (standard) = deaktiveret
Angiv nøgleværdien til Falsk for at deaktivere den optimerede synkronisering.
check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon