Du kan anvende filtre for kun at få vist de enheder, som du ønsker at se i listevisningen for Workspace ONE UEM. Vælg Filter-knappen for at se alle de følgende filtre, så du kun får vist de enheder, der passer til de valgte kategorier.

Angiv lige så mange filtre, som du ønsker. Oversigten Enhedstype opdateres ikke, før du har trykket på Anvend-knappen.

Indstilling Beskrivelse
Management Vis enheder, der har Appniveau-administration, eller enheder, der administreres af Katalog eller MDM. Vis enheder, som administreres ved hjælp af en Ukendt metode eller er Offline, eller vis Alle administrationsmetoder.
Ejerskab Vis enheder med ejerskabsniveauerne Virksomhed – dedikeret, Virksomhed – delt, Medarbejderejet eller Ikke tildelt. Du kan filtrere et eller flere ejerskabsniveauer ad gangen.
Smart-grupper Vis enheder, der er en del af den Smart-gruppe, som du vælger. Klik på tekstfeltet Søg, og vælg et punkt på listen med Smart-grupper, der vises. Rul ned for at se Smart-grupper i alfabetisk rækkefølge.
Brugergrupper Vis enheder, der er en del af de brugergrupper, som du vælger. Klik på tekstfeltet Søg, og vælg et punkt på listen med brugergrupper, der vises. Rul ned for at se brugergrupper i alfabetisk rækkefølge.
Enhedstype
Platform Vælg på den komplette liste over enhedsplatforme. Du kan filtrere flere platforme ad gangen.
Android-administration Kun tilgængelig, når en **Android-**platform er valgt.

Du skal vælge mindst én platform og klikke på knappen Anvend, før du kan vælge administrationstyper.
Filtrer mellem typer af enhedsadministration, der er specifikke for Android-platformen. Du kan også indstille Android-administration-kolonnen til at blive vist ved at tilpasse Listevisning for enheder. Denne kolonne vises også i Eksport af listevisning.
Enhedsmodeller Du skal vælge mindst én platform og klikke på knappen Anvend , før du kan vælge enhedsmodeller.
OS-version Du skal vælge mindst én platform og klikke på knappen Anvend, før du kan vælge OS-versioner. Når du vælger flere platforme, vises en liste med OS-versioner, som er grupperet efter hver enkelt valgt platform.
Sikkerhed
Kompromitteret Vælg Kompromitteret, Ikke kompromitteret, Ukendt eller Alle ovenstående.

En kompromitteret enhed er en enhed, der er "jailbroken" (for iOS-enheder) eller "rooted" (for Android-enheder).
Kryptering Vælg Krypteret, Ikke krypteret, Ukendt eller Alle ovenstående.
Adgangskode Vælg Adgangskode, Ingen adgangskode, Ukendt eller Alle valgmuligheder for adgangskode.
Status
Tilmeldingsstatus Vælg Tilmeldt, Afventer Enterprise-sletning, Afventer sletning af enhed, Ikke tilmeldt eller Alle ovenstående.
Sidst set Vis enheder med udgangspunkt i, hvor lang tid der er gået, siden de blev tjekket ind. Brug tekstfelterne Minimum og Maksimum i valgmuligheden Sidst set (dage) for at vise enheder, der sidst er set inden for et vist antal dage. De indtastede tal er inklusive: Hvis du taster 1, vises alle enheder, der sidst blev set for mere end 1 dag siden, men mindre end 2 dage siden. Hvis du taster 2, vises alle enheder, der sidst blev set for mere end 2 dage siden, men mindre end 3 dage siden. Hvis du taster 0, vises enheder, der sidst blev set for mere end 0 dage siden, men mindre end 1 dag (24 timer) siden.

Hvis du vil se de enheder, der sidst blev set for mere end (eller lig med) det maksimalt indtastede antal dage, skal tekstfeltet Minimum være tomt.

Hvis du vil se de enheder, der sidst blev set for mindre end (eller lig med) det indtastede antal minimumdage, skal tekstfeltet Maksimum være tomt.
Compliance Vælg Compliant, Ikke-compliant, Afventer compliance-tjek, Ikke tilgængelig, Ukendt eller Alle ovenstående.
Udrulningshistorik Vælg tilmeldingsdatoer, som enten er Sidste dag, Sidste uge, Sidste måned eller Alle tilmeldingsdatoer.
Avanceret
MAC-adresse Filtrer efter en enheds Media Access Control-adresse.
IP-interval Filtrer enheder efter deres aktuelt tildelte internetprotokoladresse. Indtast IP-adresser i tekstfelterne Start på IP-interval og Slutning på IP-interval for at se enheder, der falder inden for dette område.

Den aktuelle IP-adresse kan være en af mange tilknyttede IP-adresser for en enhed og findes på fanen Netværk i Enhedsoplysninger.
Mærker Få vist enheder efter deres tildelte mærker, som du kan søge efter og vælge på en rullemenu.
Tunnel Vælg enten at se alle enheder, enheder med forbindelse til tunnellen og enheder, der ikke har forbindelse til tunnellen.
Indholds compliance Vælg enten at se alle enheder, kun at se de enheder, der mangler påkrævede dokumenter, og kun at se de enheder, der mangler den seneste version af det påkrævede indhold.
Mistet tilstand Få vist alle enheder eller kun enheder, hvor Mistet tilstand er aktiveret. Gælder kun for iOS-enheder.

Når du har anvendt flere filtre, kan du kigge på tallet i cirklen til højre for knappen Filtre og se, hvor mange filtre der anvendes for at oprette listen.

Du kan rydde alle de valgte filtre og vende tilbage til den komplette enhedsliste ved at vælge "X" ved siden af knappen Filter.

Overordnet emne: Enhedslistevisning

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon