Enhedsprofiler er et standardiseret fundament til administration af enheder under Workspace ONE UEM. Den metode, der anvendes til at behandle enhedsprofiler, inklusiv gentagelseslogikken, når profilinstallationer mislykkes, er vigtigt at forstå.

Når en enhedsprofil bliver tildelt enheder, så går følgende proces i gang.

 1. Profilen sættes i kø til installation.
 2. Enheden opretter forbindelse til Enhedstjenester for at kunne modtage profilen, der skal installeres installation.
  • Hvis forbindelsen kan oprettes, bliver status for profilinstallationen "Afventer".
  • Hvis forbindelsen ikke kan oprettes, sættes profilen igen i kø til installation (trin 1) ved næste enheds-tjek ind.
 3. Enheden installerer profilen.
  • Hvis installationen fuldføres, bliver status for profilinstallationen "Behandlet".
  • Hvis installationen ikke kan fuldføres, sættes profilen igen i kø til installation (trin 1) ved næste enheds-tjek ind.

Tilpasning af ydeevne

Behandlingen og udgivelsen af enhedsprofiler, såsom certifikatrelaterede profiler, belaster servere og skal administreres, så mængden af opgaver kan reduceres. Workspace ONE UEM-konsollen benytter en batching-logik til de fleste processorkrævende typer af enhedsprofiler.

Denne batching-logik kan justeres i Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Installation > Tilpasning af ydeevne.

Indstilling Beskrivelse
Bulk udgiv bekræftelsesfrekvens Profiler pushes til det antal enheder, der indtastes her pr. transaktion. Minimumværdien er 1000. Maksimumværdien er 50000. Standardværdien er 40000.
Tidsplan for stikprøveinterval (minutter) Denne indstilling bestemmer, hvor ofte planlægningsprogrammet henter en stikprøve fra enheden, målt i minutter. Minimumværdien er 1. Maksimumværdien er 1440 (24 timer). Standardværdien er 5.
Minimum stikprøveinterval (timer)
iOS enhed invitationer per sekund Dette er antallet af iOS-enheder pr. sekund, der anmodes til at tjekke enhedstjenester med en APN's udgående meddelelse. Minimumværdien er 4. Standardværdien er 30. Den anbefalede maksimumværdi er 120.
Udgivelsesfrekvens for certifikatprofil Dette er det maksimale antal installationskommandoer pr. certifikatprofil, der kan udgives på alle tidspunkter for hele miljøet. Standardværdien er 50.
Antal kø-kommandoer (maks.) Dette er det maksimale tilladte antal kommandoer pr. kø. Kommandoer offentliggøres i henhold til Certificate Profile Publish Frequency (Udgivelsesfrekvens for certifikatprofiler), indtil de når denne grænse. Når enhederne kører kommandoerne, sættes flere kommandoer i kø.
Den værdi, du indtaster her, ganges med "Certificate Profile Publish Frequency" for at få det maksimale antal. Dette antal kan øges for at forbedre batchkørslen af certifikater. Overvej nøje overvågning af CA- og DS-serverydeevnen. Standardværdien er 10.
Regulering af Certifikatkø Hvis de kommandoer, der er tilføjet i henhold til Certificate Profile Publish Frequency, ikke køres af enhederne, sættes den næste batch som standard i kø efter 15 minutter. Dette tidsinterval kan mindskes for at forbedre batchkørslen af certifikater. Overvej nøje overvågning af CA- og DS-serverydeevnen.
Manuel installationsgrænse for certifikat profil Dette er det maksimale antal installationskommander pr. certifikatprofil, der kan sættes i kø fra dashboardet pr. administrator, pr. profilversion. Standardværdien er 100.
Maks antal Apple API opkald per sekund (for invitation af VPP brugere) Angiver det maksimale antal opkald pr. sekund, der foretages til Apple VPP-serverne. Minimumværdien er 1. Maksimumværdien er 1000. Standardværdien er 30.
Kør real-time compliance
Tillad minutter som mindste compliance interval Aktiver for at oprette Compliance-politikker og angive Compliance-eskaleringshandlinger til at finde sted i et minutbaseret interval. Afhængigt af antallet af enheder, der er tilmeldt dette miljø, kan systemets ydeevne blive påvirket. Overvej disse faktorer, før du aktiverer denne indstilling.
Batch størrelse for intern app udrulning Denne værdi angiver antallet af enheder, der indgår i batchen for udrulning af interne apps. Minimumværdien er 1. Maksimumværdien er 10000. Standardværdien er 100.
Marker app UEM-kommando forældet efter Denne tidsgrænse pr. platform definerer, hvor længe efter sidste UEM-kommando (bekræftet af enheden, men endnu ikke udført) før kommandoen betragtes som "forældet". Forældede kommandoer genudløses, når apps udgives.
App-kataloget viser ikke længere apps i status "Under behandling" til slutbrugere, men vælger i stedet at genaktivere "Installer"- eller "Opdater"-handlinger.
MDM appliste stikprøveinterval (minutter) Minimumværdi 1. Standardværdi 480.
Windows app-liste prøvebase målingstid (min) Minimumværdi 1. Maksimumværdi 1440. Standardværdi 5.
Batchstørrelse for VPP apps licens synk Denne indstilling angiver antallet af apps, der indgår i hvert batch, når de synkroniseres med VPP-skyen Minimumværdien er 1. Maksimumværdien er 250. Standardværdien er 250.
App installation interval gentag (i minutter) slog fejl Denne indstilling angiver, hvor lang tid man skal vente på at forsøge at geninstallere en mislykket app-installation. Minimumværdien er 15. Maksimumværdien er 10000. Standardværdien er 60.
Maks. antal nye forsøg for mislykket app-installation (Windows) Angiver det maksimale antal gange, hvor en mislykket installation skal gentages. Minimumværdien er 0. Maksimumværdien er 8. Standardværdien er 5.
Enhedens batchstørrelse til gentagne forsøg af mislykkede installationer Denne indstilling angiver det maksimale antal enheder, der indgår i et forsøg på at geninstallere en mislykket app-installation. Minimumværdien er 1. Maksimumværdien er 15000. Standardværdien er 10000.
Hyppighed for automatiske opdateringer af enhedsbaseret VPP-app (i timer) Du har mulighed for at opdatere enhedsbaserede VPP-apps automatisk. Denne indstilling styrer, hvor ofte, målt i timer, disse opdateringer udføres. Minimumværdien er 1. Maksimumværdien er 24. Standardværdien er 1.
App-listestørrelse for at tjekke for opdateringer til app-version Når systemet kontrollerer, om der er en ny version af appen, angiver denne indstilling størrelsen på listen over apps, der kontrolleres. Minimumværdien er 20. Maksimumværdien er 100. Standardværdien er 20.
Installer certifikatprofiler uden batchkørsel ved tilmelding Bestemmer, om certifikatprofilkommandoer sendes i stakke.
Når den er aktiveret, springes logikken for batchkørsel af kommandoer til installation af certifikatprofiler for nye tilmeldinger over.
Når den er aktiveret, anvendes batchkørsel af kommandoer til installation af certifikatprofiler for nye tilmeldinger.
Synkroniseringsinterval (timer) for VPP-licensoptællinger ved en organisationsgruppe Dette er den minimale mængde tid, i timer, som planlægningsprogrammet bruger på at vælge en organisationsgruppe, for hvilken der skal køres en synkronisering af licensoptællingen. Minimumværdien er 2. Maksimumværdien er 24. Standardværdien er 6.
Antal organisationsgrupper pr. batch ved synkronisering af VPP-licensoptællinger Dette er antallet af organisationsgrupper, som planlægningsprogrammet kan vælge, hver gang det kører jobbet for at synkronisere en VPP-licensoptælling. Minimumværdien er 1. Maksimumværdien er 50. Standardværdien er 10.
Automatisk sletning af fabriksindstillet PPKG Når den er aktiveret, slettes den produktforsyningspakke, der er uploadet til enheden, automatisk, hvilket sparer plads på enhedens drev.
Når den er deaktiveret, forbliver PP-pakken på enheden.
Dage hvorefter PPKG’er slettes Denne indstilling er kun tilgængelig, når Automatisk sletning af fabriksindstillet PPKG er aktiveret.
Denne indstilling bestemmer, hvor mange dage der går, før PPKG-filen fjernes fra enheden. Minimumværdien er 0 (øjeblikkelig sletning). Maksimumværdien er 90. Standardværdien er 5.
Produktklargøring, AWCM-regulatorhastighed Angiver antallet af AirWatch Cloud Messenger-notifikationer (AWCM), der sendes pr. sekund. Juster denne reguleringshastighed med Batchstørrelse for frigivelse af produktklargøringskommando iht. den medfølgende tabel over Produktklargøringsstørrelse.
Minimumværdien er 1. Maksimumværdien er 100. Standardværdien er 2.
Produktklargøring, batchstørrelse for udløsning af kommando Produktklargøringskommandoer oprettes i en tilbageholdt tilstand. Denne indstilling angiver antallet af kommandoer, der frigives fra enhedens kommando-kø pr. batchinterval for frigivelse af job.
Skemalæggeropgaven kaldet "Product Provisioning Batch Release Job" (findes i Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Admin > Planlægger) styrer, hvor ofte kommandokøen frigives.
Denne indstilling styrer, hvor mange kommandoer der frigives pr. interval, og er afstemt med Produktklargøring, AWCM-regulatorhastighed. Begge indstillinger er baseret på antallet af enhedstjenesteservere (DS) i dit miljø, som beskrevet i tabellen Produktklargøringsstørrelse.
Minimumværdien er 1. Maksimumværdien er 10000. Standardværdien er 200.
Batchstørrelse på Apple-profilinstallation Denne værdi angiver antallet af profilkommandoer, der føjes til kommando-køen pr. batch. Denne indstilling regulerer strømmen af de kommandoer, der skal behandles, og forhindrer, at proceduren går i stå. Minimumværdien er 300. Maksimumværdien er 1000. Standardværdien er 300.

Produktklargøringsstørrelse

Antal DS-servere AWCM-reguleringshastighed Kommandoudløsning, batchstørrelse
1 2 200
2 4 400
3 6 600
4 8 800
5 10 1000

Overordnet emne: Enhedsprofiler

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon