Interne app-versioner

Brug funktionen Tilføj version til at opdatere versioner af dine interne apps for at inkorporere nye funktioner og rettelser, teste betaversioner og overholde organisationens standarder for compliance. Versionering har flere fordele for test og for compliance. Du kan pushe betaversioner til testformål, tillade, at Apple iOS-enheder "går tilbage" til en tidligere version, og pushe godkendte versioner eller compliant-versioner af apps til enheder.

Bemærk: Systemet kan genkende en anden version af appen uden at skulle anvende Tilføj version. EXE, ZIP-filer kan imidlertid være nogle af undtagelserne, da UEM-konsollen ikke kan tolke pakken. Hvis du tilføjer en anden version af appen, som om den var ny, viser systemet afkrydsningsfeltet Kassér tidligere versioner på fanen Oplysninger.

Når der tilføjes en ny version af en app, kan du se følgende på fanen Oplysninger:

 • Uploadet UEM-version – dette id er den UEM-version, som du uploader til konsollen.
 • Tildelinger kopieret fra – dette id er den version umiddelbart før den uploadede version, hvorfra den overførte version arver tildelinger
 • Seneste version – dette id er den højeste nummererede version i konsollen, og den bliver udrullet til enheder, der tilmeldes i den tildelte gruppe.

Versionerings-eksempel - Beta test

Udrul flere versioner for at teste apps. Upload en beta version af appen og udrul den til beta brugere på samme tidspunkt hvor du har en ikke-beta version tilgængelig for dine normale brugere. Efter du har testet beta versionen, kan du erstatte den eksisterende, ikke-beta version med test versionen.

Forsyning af app-versionsværdi

Workspace ONE UEM henter app-versionen, der vises i feltet AppVersion fra følgende placeringer afhængigt af platformen. Du kan ikke uploade duplikerede versioner af en app.

Platform Parameter Fundet i
Android versionName viser app-version, mens versionCode styrer evnen til at tildele version .apk-pakke
iOS
macOS
CFBundleVersion
CFBuildShortVersionString
info.plist
Windows Desktop Version=“X.X.X.X” AppManifest.xml
Windows Phone Version=“X.X.X.X” WMAppManifest.xml

Support for revisionsnummer i den interne app-version

Når du uploader en lavere version af en app, når den højere version allerede er tilgængelig i konsollen, skal du vedligeholde separate UEM-versioner af appen.

For at eliminere behovet for at vedligeholde separate UEM-versioner indeholder interne app-versionsnumre nu et fjerde decimal, hvilket er revisionsnummeret.

Med tilgængeligheden af det fjerde decimal kan du gøre følgende uden at redigere UEM-versionen:

 • Uploade en apps lavere version til konsollen, når en højere version allerede er uploadet.
 • Uploade apps med fire decimaler i versionsnummer.
 • Uploade apps med samme version, men med forskellige build-numre. Det fjerde tal forøges automatisk efter hvert vellykket app-build.

Bemærk: Det interne versionsnummer på alle apps, der tidligere blev uploadet, forbliver uændret.

App-version og app-forøgelse

Du kan uploade flere versioner af en app, uanset app-versionsnummeret, men for de fleste platforme styrer app-versionen appens udrulning. Workspace ONE UEM styrer den uploadede UEM-version afhængigt af dens app-versionsværdi.

Platform Appversion
Android versionCode skal stige, fordi nedgradering af versioner ikke understøttes.
Workspace ONE UEM kan acceptere apps med lavere versionCode værdier. Dog styrer den tildelinger baseret på rækkefølgen af app-versionen.
Hvis du f.eks. har installeret en app-version 3.1 af en app, og du stadig har en ældre app-version 1.1 i konsollen, og du uploader app-version 2.1, styrer Workspace ONE UEM Workspace versionerne på disse måder:

Overfører tildelinger fra version 1.1 (tildelinger kopieret fra) til 2.1 (uploadet UEM-version).

Hvis enheder har 2.1 og 3.1 tildelt (og begge er aktive), sender Workspace ONE UEM installationskommandoer til 3.1 (seneste version), da det er den højeste version, som enheder er berettiget til at modtage.

Når du vælger Udfas tidligere versioner på tidspunktet for upload af 2.1, udfases konsol 1.1 (tildelinger kopieret fra) og ikke 3.1 (seneste version).
iOS og macOS BundleVersion eller BuildShortVersionString kan stige eller falde, da nedgradering af versioner understøttes.

Bemærk: macOS understøtter ikke nedgradering til en lavere version af en app.

Du kan uploade en lavere version af appen og pushe den som den tilgængelige version.
Windows Desktop App Version="X.X.X", de første tre decimaler, skal stige, fordi nedgradering af versioner ikke understøttes.
Workspace ONE UEM kan acceptere apps med lavere app-versionsværdier. Men den styrer tildelinger baseret på rækkefølgen af app-versionen og overfører tildelinger fra den tidligere version til den uploadede UEM-version (den, du er ved at uploade).

Hvis enheder har den uploadede UEM-version og den nyeste version tildelt (og begge er aktive), sender Workspace ONE UEM installationskommandoer til den seneste filversion, da det er den højeste version, som enheder er berettiget til at modtage.
Når du vælger Udfas tidligere version på tidspunktet for upload af den nye filversion, udfaser konsollen den tidligere version og ikke den seneste version.
Windows Phone Version="X.X.X.X", de første fire decimaler skal stige, fordi nedgradering af versioner ikke understøttes.
Workspace ONE UEM kan acceptere apps med lavere app-versionsværdier. Men den styrer tildelinger baseret på rækkefølgen af app-versionen og overfører tildelinger fra den tidligere version til den uploadede UEM-version (den, du er ved at uploade).

Hvis enheder har den uploadede UEM-version og den nyeste version tildelt (og begge er aktive), sender Workspace ONE UEM installationskommandoer til den seneste filversion, da det er den højeste version, som enheder er berettiget til at modtage.
Når du vælger Udfas tidligere version på tidspunktet for upload af den nye filversion, udfaser konsollen den tidligere version og ikke den seneste version.

Du kan udrulle flere versioner for at teste apps. Upload en beta version af appen og udrul den til beta brugere på samme tidspunkt hvor du har en ikke-beta version tilgængelig for dine normale brugere. Efter du har testet beta versionen, kan du erstatte den eksisterende, ikke-beta version med test versionen.

Administrer versionsstyring af din interne app

Versionsstyringen lader dig styre ændringer i filer over tid. Workspace ONE UEM benytter to forskellige versionsværdier til at styre versionskontrollen af interne apps. App-versionsnummeret er den kodede version oprettet af app-udvikleren. UEM-versionsnummeret på appen oprettet af Workspace ONE UEM Console. Det er afledt af app-versionsnummeret og bruges til at bestemme rækkefølgen af alle versioner i konsollen, så tildelinger kan nedarves korrekt.

Oprethold flere versioner af din interne app

Du kan styre versioner af interne apps med Tilføj version og Pensioner tidligere versioner. Workspace ONE UEM kan erstatte en intern app på enheder, men udruller ikke flere versioner til enheder. Du kan have flere, aktive versioner i konsollen til styring. Erstatning af en udfaset version afhænger af værdien for App-version. Hvis du ønsker at have flere versioner af en app i UEM-konsollen, skal du ikke markere afkrydsningsfeltet Udfas tidligere version under fanen Oplysninger. Denne markering vises, når du tilføjer en ny version af en app. Hvis du ikke vælger Udfas tidligere version, og du tilføjer en app-version, tildeler Workspace ONE UEM den højere App-version til enheder. Du kan Deaktivere app-versioner i stedet for at udfase dem for at fjerne dem fra enhedstildelinger.

Fuldfør følgende trin for at styre flere versioner af den interne app i Workspace ONE UEM Console:

 1. Gå til Ressourcer > Apps > Indbyggede, og vælg fanen Intern.
 2. Klik på appen, og gå til visningen Detaljer, og vælg Tilføj version.
 3. Upload den opdateret fil.
 4. Konfigurer afkrydsningsfeltet Udfas tidligere versioner på fanen Oplysninger.

  Indstilling Beskrivelse
  Aktiver Udfas tidligere version Workspace ONE UEM fjerner tildeling af den lavere app-version og tildeler den højere app-version til enheder. Den lavere version er ikke tilgængelig for udrulningen i Workspace ONE UEM Console.

  Apple iOS er undtagelsen. Disse enheder kan modtage en lavere app-version, som er tildelt via udfasning af tidligere versioner, i Workspace ONE UEM Console.
  Deaktiver Udfas tidligere version Workspace ONE UEM fjerner tildeling af den lavere app-version og tildeler den højere app-version til enheder. Hvis den lavere version stadig er Aktiv, kan den udrulles i Workspace ONE UEM Console
 5. Vælg Gem og tildel for at anvende den fleksible udrulningsfunktion.

Du kan tilbagerulle versioner ved at anvende Pensioner og Deaktiver.

Workspace ONE UEM anvender indstillingen Udfas tidligere version for at tilbagerulle Apple iOS-apps til en tidligere version, der er markeret som aktiv. Tilbagerulning af versioner afhænger af værdien af Version. Workspace ONE UEM pusher app-versionen med det tidligere Version-nummer, ikke det tidligere nummer på app-version.

Du kan tilbagerulle versioner ved at anvende Pensioner og Deaktiver.

 • Hvis du vil udfase en app, kan resultaterne variere, alt efter om der er andre aktive versioner, og aktive versioners push-tilstand.
 • Når du deaktiverer en app, fjerner Workspace ONE UEM den fra enheder, som den blev tildelt til ved den specifikke organisationsgruppe og alle dens underordnede organisationsgrupper.

  Hvis der findes en lavere aktiv version af appen, så bliver den lavere version pushet til enheder. Hvis der findes en højere version i en højere organisationsgruppe, så er denne version stadig tilgængelig for enheder.

Beskyt produktionsversionen af din ophavsretligt beskyttede app

En patenteret Workspace ONE UEM-app, der ikke er fra en butik (f.eks. Secure Launcher), seedes eller inkluderes i Workspace ONE UEM-instansen. Den er en del af Workspace ONE UEM-installationsprogrammet, og du udruller den til enheder med en profil eller med andre indstillinger i konsollen. Nogle virksomheder ønsker at teste versioner af disse apps, før de udruller dem til produktion. Du kan føje en ophavsretligt beskyttet Workspace ONE UEM-app til Workspace ONE UEM Console og teste ved hjælp af testgrupper for at holde appen adskilt fra produktionsmiljøet.

Workspace ONE UEM har sikkerhedsforanstaltninger, der forhindrer, at produktionsversioner af Workspace ONE UEM's patenterede apps bliver fjernet, når du fjerner testversionerne fra konsollen. Du kan tilføje og fjerne testversionen ved at følge en specifik opgaverækkefølge. Overvej følgende bedste praksisser, når du fjerner testversionerne fra konsollen:

 • Hvis det er muligt, skal apps testes i et særskilt miljø med en testinstans af Workspace ONE UEM Console.
 • Workspace ONE UEM benytter altid app-id'et til at identificere testversionen af den patenterede app. Når du bruger kommandoen til fjernelse af appen, skal du fjerne testversionen, før du trækker appen tilbage eller sletter den. Hvis du springer dette trin over, sætter Workspace ONE UEM ikke kommandoer om app-fjernelse i kø for disse test-apps.
check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon