Styr din pr. app-VPN og native-apps

Workspace ONE UEM har flere muligheder for redigering eller fjernelse af pr. app-VPN-profilen, der er tildelt indbyggede apps.

Ændringer af ressourcer kan kræve en ændring eller fjernelse af VPN-tunneler, der bruges til at få adgang til apps. Når brugerne f.eks. flytter til andre afdelinger i en organisation, kan deres adgang til ressourcer blive ændret. I tilfælde, hvor du skal ændre eller fjerne VPN-tunneladgangen for en app, har du flere muligheder.

Handling Resultat
Rediger pr. app-VPN-profilen, der er tilknyttet i appens tildeling af fleksibel udrulning. Systemet knytter den ændrede pr. app VPN-profil til appen og relevante grupper, der modtager appen, afhængigt af indstillingerne for tildeling og prioriteter.
Rediger prioriteten for tildelingen af den fleksible udrulning. Systemet overfører tildelingen og dens konfigurationer via push, herunder pr. app-VPN-profilen, afhængigt af prioriteten. Hvis tildelingen er øverst, modtager enhederne i de relevante grupper profilen først.
Fravælg pr. app-VPN-profilen i appens tildeling af fleksibel udrulning. Systemet fjerner tildelingen af pr. app-VPN-profilen fra de grupper, der er tildelt appen.
Rediger en enheds smart-gruppe, så enheden modtager apps, der er berettiget til den nye gruppe. Tildelinger af fleksibel udrulning udføres af smart-grupper. Indstillingerne for App-tunnelering og Pr. app-VPN er en del af konfigurationerne af fleksibel udrulning. Flyt en enhed til en smart-gruppe, som, du ved, har den ønskede app og pr.app-VPN, så denne handling ændrer profilen for enheden.

Rediger pr. app-VPN-profilen for en intern app

Du kan ændre appens tunnel-VPN-profil på godkendte apps for at bruge en anden app-tunnel til at oprette forbindelse til backend-og virksomhedsnetværk. Dette er et generelt eksempel på, hvordan man redigerer en VPN-profil pr. app for en intern app. For offentlige og købte apps skal du følge en lignende arbejdsgang ved at redigere tildelingen af fleksibel udrulning for den pågældende app.

 1. Gå til Ressourcer > Indbyggede > Interne i Workspace ONE UEM Console.
 2. Vælg alternativknappen for appen, og vælg Tildel.
 3. Vælg tildelingen, og vælg Rediger.
 4. Vælg en anden pr. app-VPN-profil i menuen i indstillingen under App-tunnelering.
 5. Vælg Tilføj og derefter Gem og udgiv.

Skift tildelingsprioritet for pr. app-VPN profil

Du kan flytte prioriteten for den fleksible udrulning op eller ned for at ændre app-tunnelgodkendte apps, der bruges til at oprette forbindelse til backend- og firmanetværk.

 1. Få adgang til tildelingerne af fleksibel udrulning for en indbygget app. Følg undertrinnene for at få adgang til tildelinger for en offentlig app. Interne og købte apps følger en lignende arbejdsgang.
  1. For at få adgang til tildelinger for en offentlig app, skal du gå til Ressourcer > Apps > Indbyggede > Offentlige i Workspace ONE UEM console.
  2. Vælg alternativknappen for appen, og vælg Tildel.
 2. Vælg den tildeling, du vil flytte, og vælg Flyt op eller Flyt ned. Foretag ændringer af prioritet efter behov.
 3. Vælg Gem og udgiv.

Fjern pr. app-VPN-profilen fra din app

Fravælg indstillingen App-tunnel i tildelingen af den fleksible udrulning for at fjerne tilknytningen af pr. app-VPN-profilen fra apps og enheder.

 1. Få adgang til tildelingerne af fleksibel udrulning for en indbygget app. Følg undertrinnene for at få adgang til tildelinger for en offentlig app. Interne og købte apps følger en lignende arbejdsgang.
  1. For at få adgang til tildelinger for en offentlig app, skal du gå til Ressourcer > Apps > Indbyggede > Offentlige i Workspace ONE UEM console.
  2. Vælg alternativknappen for appen, og vælg Tildel.
 2. Vælg tildelingen, og vælg Rediger.
 3. Vælg Deaktiveret for App-tunnelering.
 4. Vælg Tilføj og derefter Gem og udgiv.

Rediger en smart-gruppe

Du kan redigere en oprettet smart-gruppe. Redigeringer, du anvender på en smart-gruppe, vil påvirke alle politikker og profiler, denne smart-gruppe er tildelt.

 1. Gå til Grupper og indstillinger > Grupper > Tildelingsgrupper.
 2. Vælg ikonet Rediger til venstre for den smart-gruppe, du vil redigere. Du kan også vælge smart-gruppens navn fra kolonnen Gruppe. Siden Rediger smart-gruppe vises med de eksisterende indstillinger.
 3. På siden Rediger smart-gruppe skal du ændre enten Kriterier eller Enheder og brugere (afhængigt af hvilken type, smart-gruppen blev gemt med) og derefter vælge Næste.
 4. På siden Vis tildelinger kan du se, hvilke profiler, apps, bøger, klargøringer og politikker der kan tilføjes eller fjernes fra enhederne som følge af dette.
 5. Vælg Udgiv for at gemme dine ændringer af smart-gruppen. Alle profiler, apps, bøger, klargøringer og politikker for denne smart-gruppe vil nu opdatere deres enhedstildelinger baseret på denne ændring.
check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon