Med softwaredistribution kan Workspace ONE UEM udrulle Win32-apps fra afsnittet Ressourcer, så du kan bruge den nuværende apparbejdsgang, der findes til alle interne apps.

Hvis du har behov for scripting, skal du benytte den produktklargøringsfunktion, som er beskrevet i Vejledningen til produktklargøring i VMware Workspace ONE UEM for Windows-desktop, som kan ses på VMware Docs-webstedet på https://docs.vmware.com/da/VMware-Workspace-ONE-UEM/index.html.

Udrulningskrav til softwaredistribution til Win32-apps

For at udrulle Win32-apps ved hjælp af softwaredistribution skal du bruge understøttede filtyper, operativsystemer og platforme.

Understøttede platforme

Den understøttede platform til udrulning af Win32-apps er Windows Desktop.

Understøttede filtyper

  • MSI
  • MSIX
  • EXE
  • ZIP
    Bemærk: Hvis du anvender en ZIP-fil, skal du komprimere apppakker, der er 4 GB eller større ved hjælp af 7-Zip. Workspace ONE UEM udpakker ikke ZIP-pakker med apppakker på 4 GB eller større, når de er komprimeret vha. den indbyggede Windows-zip-komprimering.

Fillagring og CDN

Fillagring skal aktiveres for distribution af apps, der er større end 200 MB. Manuel konfiguration af fillageret gælder kun for kunder i et on-premises-miljø. Det konfigureres automatisk til SaaS-kunder. Det omfatter også visse rapporter, intern appudrulning og Workspace ONE UEM styret indhold. Når du aktiverer fillagring for nogen af disse funktionaliteter, overføres den automatisk til de andre. Få flere oplysninger under Installation/Filsti i guiden Systemindstillinger.

Workspace ONE understøtter integration med Akamai CDN til distribution af app-pakker. Manuel CDN-konfiguration gælder kun for kunder i et on-premises-miljø. Det konfigureres automatisk til SaaS-kunder. CDN-integration muliggør hurtige downloads for enheder distribueret på tværs af forskellige geografiske lokationer og reducerer belastningen på dine Workspace ONE-enhedstjenesteservere. Der er flere oplysninger i vejledningen til Akamai CDN-integration.

Softwarepakkeudrulning aktiveret for alle

Softwaredistribution er nu aktiveret som standard i Workspace ONE UEM Console for alle kunder. Som standard får kunder op til 50 GB lagerplads til apps i databasen. On-premises-kunder kan justere App-kapacitet for SFD i Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Administratorer > Lager.

Fillagring til dine Win32-apps

Manuel konfiguration af fillageret gælder kun for kunder i et on-premises-miljø. Det konfigureres automatisk til SaaS-kunder. Det omfatter også visse rapporter, intern appudrulning og Workspace ONE UEM-styret indhold. Når du aktiverer fillagring for nogen af disse funktionaliteter, overføres den automatisk til de andre. Få flere oplysninger under Installation/Filsti i guiden Systemindstillinger.

Fejlfinding på din Win32-app med patch-opdateringer

Du kan anvende patches til at opdatere og rette Win32-apps. Workspace ONE UEM understøtter tilføjelser og kumulative programrettelser. I visse tilfælde kan en kumulativ programrettelse få systemet til at oprette en ny version af en app.

Kumulative programrettelser og systemdistributionsadfærd: Når du pålægger en kumulativ programrettelse ved at redigere en app, så opretter systemet en version af appen med den nye rettelse pålagt. Det gør den ikke-rettet version inaktiv og opretter og udruller den rettet version af appen til enheder.

Programrettelser: Workspace ONE UEM Understøtter ikke programrettelser, der ikke opdaterer versionen, og opgraderingskoden skal matche Win32 MSI-appen.