Det kan ske, du ønsker at teste din app og rette eventuelle tekniske problemer eller problemer med brugeroplevelsen med minimal effekt for brugeren og senere vælge at frigive den bedste version af din app til de fleste brugere. Du kan teste og udrulle alfa- eller betaversionen af appen, før produktionsversionen frigives.

Du kan udgive apps til alfa- eller betatestsporene i Google Play-konsollen og derefter tildele appsene til Workspace ONE UEM smart-grupper.

Forudsætninger

 • Sørg for, at du har APK-filen til den nye version, du vil udgive.
 • Hvis der er registreret flere enheder til én bruger, men de er tildelt til forskellige spor, skal du gå til Grupper og indstillinger > Enheder og brugere > Android > Android EMM-registrering > Tilmeldingsindstillinger og angive Work-administreret tilmeldingstype til Enhedsbaseret. Indstillingen sørger for, at der genereres forskellige GoogleID-poster pr. enhed, så der kan tildeles forskellige app-versioner fra den styrede Play-konsol. Husk, at denne indstilling kun er påkrævet, hvis du skal tildele forskellige spor (alfa/beta/prod) til forskellige enheder, der er registreret til ét UEM-brugernavn.

Fremgangsmåde

 1. Naviger til Apps og bøger > Offentlig > Tilføj app.
 2. Vælg Android fra rullemenuen Platform. Lad Navn være tomt, og vælg Næste.
  Google Play-konsollen åbnes direkte fra Workspace ONE UEM Console.
 3. Få adgang til Private apps fra menuen til venstre.
 4. Vælg den private app, som du vil tilføje alfa- eller betatestsporet for.
 5. Klik på Foretag avancerede redigeringer under ##Avancerede redigeringsindstillinger.
  Du bliver sendt til Google Play-konsollens loginside.
 6. Tilføj og udrul Alfa- eller Betaversionen af appen i Google Play-konsollen.
 7. I Workspace ONE UEM-konsollen skal du vælge appen fra Apps og bøger > Indbygget.
 8. Klik på Tildel og Tilføj tildeling.
 9. Vælg Tildelingsgruppe for den nye alfa- eller betaversion af din app.
 10. Vælg Styret adgang, og vælg Alfa eller Beta i rullemenuen Foreløbig version i henhold til din udrulning.
 11. På bekræftelsesskærmen skal du flytte prioriteten opad for din gruppe, hvor Foreløbig version er tildelt.
  Hvis du vælger at uploade alfa-, beta- og produktionsversioner til Google Play-konsollen, kan du relatere prioriteterne i Workspace ONE UEM-konsollen med sporene i Google Play-konsollen. Hvis du for eksempel tildeler appen med prioriteten Alfa (0) > Beta (1) > Prod (2) i UEM console, vil du muligvis se følgende mønster for arbejdsgang:
  1. For hver af de enheder, som appen er tildelt til, henter Workspace ONE UEM det første spor, den er tildelt til, og sender oplysningerne til Google Play-konsollen. Hvis tildelingsprioriteten for eksempel er Alfa (0) > Beta (1) > Prod (2), og en enhed er tildelt til både alfa- og betasporene i UEM console, vil UEM console rapportere til Google Play-konsollen, at enheden kun er hvidlistet på alfasporet.
   • Når en enhed er tildelt til et spor (alfa eller beta) i Google Play-konsollen, er den også godkendt til produktionssporet.
   • Enheder, der er tildelt til produktion, bliver automatisk godkendt til produktion.
   • Enheden modtager den højeste version blandt de spor, den er godkendt til.
  2. Når et produktionsspor har en højere version end alfa eller beta, tilsidesættes lavere versioner. Når en alfa- eller beta-app frigives til produktion, flyttes appen op.
   Bemærk: Enhed modtager den højeste version blandt de spor, den er godkendt til.
 12. Klik Gem og udgiv.
 13. Klik på Udgiv for at bekræfte tildelingen. Den version, der svarer til reglerne i trin 11a, bliver gjort tilgængelig for relevante grupper.
  Bemærk: Hvis alfa- eller betasporet er tilsidesat eller flyttes op, vil enheder i alfa- eller betasporet få produktionsversionen af appen.

Næste trin

Når du har testet alfa- og betaversionen af din app, kan du frigive appen til produktion i Google Play-konsollen.