Brug Workspace ONE UEM powered by AirWatch til at pushe offentlige Android-apps, interne apps og webapps til Android-enheder.

Efter godkendelsen tildeles appen til enheder vha. smart-grupper, som er et Workspace ONE UEM-system til at gruppere enheder efter de kriterier, som du vælger. Det endelige trin består i at tildele Vilkår for anvendelse.

Apps, som du pusher via integrationen af Workspace ONE UEM og Android, har den samme funktionalitet som deres modparter fra Google Play Butik.

Du kan dog bruge Workspace ONE UEM-funktioner til at anvende politikker i apps. Du kan for eksempel tilføje konfigurationer, som gør det mere bekvemt at anvende appen, og du kan konfigurere indstillinger, som gør brugen af appen mere sikker.

  • For at tilføje bekvem brug skal du konfigurere indstillingen Send app-konfiguration. Med app-konfigurationer kan du konfigurere understøttede nøgleværdipar på forhånd og pushe dem nedad til enheder sammen med appen. Eksempler på understøttede værdier kan omfatte brugernavne, adgangskoder og VPN-indstillinger. Understøttelsesværdier afhænger af programmet.
  • Brug Workspace ONE UEM-profiler til Android til at tilføje sikre funktioner. Med profiler kan du indstille adgangskoder, anvende begrænsninger og bruge certifikater til godkendelse.

Workspace ONE UEM-konsollen gør det muligt at pushe alfa-, beta- eller produktversioner af apps. Brug af alfa- og betaversioner af apps giver mulighed for test af kompatibilitet og stabilitet, inden produktionsversionen skubbes til brugerne. Du kan vælge bestemte intelligente grupper for at teste og bruge fleksibel udrulning til at vælge, hvilke brugere der modtager hvilken version af appen. Hvis du ikke vælger, om alfa- eller betaversionen skal pushes, tildeles produktversionen automatisk.

Få flere oplysninger om app-tildeling i Tildel programmer for Android.

Vigtigt: VMware produktivitets-apps (Browser, Boxer, Content Locker osv.) understøttes ikke med Android (Legacy) Knox container-udrulninger, såsom dobbelt persona eller kun container-tilstand på grund af tekniske begrænsninger med dataseparation i Knox container. Workspace ONE Intelligent Hub styrer container udefra og kan ikke kommunikere med apps indvendigt. Da apps kræver et direkte link til Workspace ONE Intelligent Hub for at kunne kommunikere med Workspace ONE UEM-konsollen, kan apps ikke konfigureres inde i en container. For at kunne anvende produktivitets-apps med Knox skal enheden være tilmeldt ved hjælp af Android Enterprise på en enhed, der kører Knox 3.x eller højere.

Weblinks til Android-enheder

Weblinkapps fungerer stort set på samme måde som en app på en enhed. De giver slutbrugere en metode til at få adgang til en URL-adresse direkte fra et ikon i menuen på deres enhed. Slutbrugeren ser programikonet til weblinks og titlen, vælger programmet og opretter direkte forbindelse til en specifik URL-adresse.

Weblinkapps er nyttige, når der skal navigeres til lange URL-adresser med mange tegn. Du kan anbringe ikoner for weblinkapps på startsiden. Disse ikoner kan anvendes til interne indholdslagre eller login-vinduer, så slutbrugere ikke skal åbne en browser og indtaste en lang URL-adresse.

Du kan tilføje weblinks som en app i afsnittet "Apps og bøger" i Workspace ONE UEM-konsollen. For mere information om tilføjelse af weblinks til Android skal du se Tilføj weblinks-apps.