Hvis du konfigurerer indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger for den personlige app i Workspace ONE UEM-konsollen som Indsaml ikke, vil systemet ikke indsamle de personlige app-oplysninger fra enhederne. Dvs. slutbrugerens personlige app-oplysninger ikke overføres fra deres enheder.

Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger har dog følgende forbehold, der påvirker indstillingerne for applikationslistecompliance og app-kontrolprofilen:

  • Compliance-politikken for app-listen kontrollerer, om en enhed har de relevante apps (sortlistede, hvidlistede eller påkrævede). Hvis systemet ikke beder om app-listen, så kan det muligvis ikke søge efter disse apps. Derfor er enheder, der indeholder bestemte sortlistede apps, ikke markeret som "ikke-compliant". På samme måde er de enheder, der indeholder bestemte ”påkrævede” (personlige) apps, markeret som "ikke-compliant".
  • App-kontrolprofilen med handlingen ”sortlistede” apps anvendes ikke på enheder, hvis personlige apps er sat til Indsaml ikke. Den anvendes kun på enheder, hvor vi indsamler personlige app-oplysninger.
Hvis du ønsker at foretage handlinger på din slutbrugers personlige app-liste, skal du holde styr på den personlige app’s konfiguration for den pågældende enheds ejerskabstype ved alle OG'er og bekræfte følgende:
  • Sørg for, at konfigurationen ikke er sat til Indsaml ikke. Hvis du ønsker at sikre dine slutbrugere og registrere skadelige apps, skal du indstille konfigurationen for personlige oplysninger til Indsaml, men vis ikke.
  • Sørg for, at dine slutbrugerenheder har rettigheder til at modtage de apps, som du ønsker at udføre handlinger på, fra Workspace ONE UEM.