Du kan give sikker adgang til SaaS-programmer ved at konfigurere adgangspolitikker. Adgangspolitikker omfatter regler, der angiver kriterier, som skal overholdes for at logge på Workspace ONE-portalen og bruge programmer.

Få oplysninger om adgangspolitikker i Workspace ONE UEM-systemet, se Workspace ONE Access, og søg efter Styring af adgangspolitikker.

Fleksibilitet i adgangspolitikker

Adgangspolitikker giver let styring på netværket og begrænser adgang uden for netværket. Du kan f.eks. konfigurere én adgangspolitik med følgende regler.

  • Tillad adgang til et netværksområde med enkelt logon på firmaets netværk.
  • Konfigurer den samme politik for at kræve flerfaktorgodkendelse (MFA), når du er uden for virksomhedens netværk.
  • Konfigurer politikken for at give adgang til en bestemt brugergruppe, der ejer en bestemt type enheder. Den kan blokere for adgangen for andre, der ikke er i gruppen.

Standardadgangspolitik og programspecifikke adgangspolitikker

Standardadgangspolitik – tjenesten Workspace ONE Access og Workspace ONE UEM Console indeholder en standardpolitik, der styrer den overordnede adgang til SaaS-programmer. Denne politik giver adgang til alle netværksområder fra alle enhedstyper for alle brugere. Du kan redigere standardadgangspolitikken, men du kan ikke slette den.

Vigtigt: Redigeringer af standardadgangspolitikken gælder for alle programmer og kan have indflydelse på alle brugeres mulighed for at få adgang til Workspace ONE.