Interne apps udvikles ofte for at udføre opgaver, som er specifikke for virksomheden. Uventet fjernelse af disse apps kan forårsage frustration og få arbejde til at gå i stå. Du kan forhindre fjernelse af vigtige interne apps ved hjælp af beskyttelse mod app-fjernelse. Beskyttelse mod app-fjernelse sikrer, at systemet ikke fjerner virksomhedskritiske apps, medmindre det er godkendt af administratoren, og tilbageholder kommandoer til app-fjernelse baseret på grænseværdier.

Systemet til beskyttelse mod app-fjernelse søger i app-fjernelseskommandokøen efter værdier, som opfylder eller overstiger dine grænseværdier. Flere app- eller gruppetilstandsændringer kan udløse appfjernelseskommandoer. Eksempel: Kommandoer til app-fjernelse udløses, når du redigerer dine smart-grupper, udgiver apps, deaktiverer eller tilbagetrækker apps, sletter apps og så videre. Udfør følgende trin for at konfigurere beskyttelse mod fjernelse af apps i en organisationsgruppe på kundeniveau eller derunder i Workspace ONE UEM Console.

Forudsætninger

Du kan enten bruge standardværdierne eller indtaste de grænser, som får systemet til at sætte kommandoer om app-fjernelse på hold. Disse handlinger forhindrer, at systemet fjerner de tilknyttede interne apps fra enhederne. Før en admin handler på de tilbageholdte kommandoer om app-fjernelse, vil systemet ikke fjerne interne apps. Grænseværdier gælder generelt for bundt-id'er og anvendes ved en organisationsgruppe af kundetypen og nedarves af de underordnede organisationsgrupper. Ved indstilling af grænseværdier og handling på dem bør du overveje disse egenskaber, så du kan foretage informerede handlinger om apps og har de tilladelser, der kræves for at handle på kommandoer om app-fjernelse. Da systemet anvender grænseværdier pr. bundt-id, kan en enkelt app have forskellige navne og stadig have det samme bundt-id.
Bemærk: Administratorer kan ikke tilsidesætte grænseværdier i de underordnede organisationsgrupper. Admins' placering i organisationsgruppehierarkiet kontrollerer deres tilgængelige roller og handlinger. Administratorer i underordnede organisationsgrupper kan handle på fjernelseskommandoerne i deres tildelte organisationsgrupper. Administratorer i overordnede organisationsgrupper kan redigere værdierne og handle på fjernelseskommandoer i den overordnede gruppe og i de underordnede organisationsgrupper.

Fremgangsmåde

 1. Gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Apps > Workspace ONE > Beskyttelse mod fjernelse af apps.
 2. Indtast følgende indstillinger for grænseværdier:
  Indstilling Beskrivelse
  Berørte enheder Indtast det maksimale antal enheder, som kan miste en kritisk app, før tabet forhindrer virksomhedens arbejde.
  Inden for (min) Indtast det maksimale antal minutter, som systemet sender fjernelseskommandoer i, før tabet af en kritisk app forhindrer enheder i at udføre virksomhedsopgaver.
  E-mailskabelon Vælg en skabelon for e-mail-notifikation, og foretag brugerdefineringer. Systemet omfatter skabelonen Notifikation om appfjernelsesgrænse nået, som er specifik for beskyttelsen mod appfjernelse.
  Send e-mail til Indtast e-mailadresser til modtagelse af notifikationer om holdte fjernelseskommandoer, så modtagerne kan foretage handlinger i app-fjernelseslogfilen.
 3. Gem indstillingerne.