Du kan udfase en app, og denne handling har forskellige effekter afhængigt af push-tilstanden, appstatussen og konfigurationen af indstillingen Udfas tidligere version.

Hvornår man anvender udfasning

En ny version af en app indeholder fejl der påvirker slutbrugers produktivitet. Den tidligere version fungerede fint for din organisation. Du kan udfase den nuværende version af appen, og Workspace ONE UEM Console pusher den tidligere version til enheder.

Push-tilstand og pensionering

Konfiguration af Push-tilstand som Auto eller On-Demand påvirker, hvordan Workspace ONE UEM Console opfører sig, når du bruger indstillingen Udfas.

  • Auto – Indstil appudrulningsindstillingen til Auto for at pushe tidligere versioner af en app til enheder, når du udfaser den aktuelle version.
    Bemærk: For at Auto indstillingen kan fungere, så skal den tidligere version være aktive. Hvis du deaktiverer den tidligere version, vil Workspace ONE UEM ikke kunne pushe den til enhederne.
  • On-Demand - Indstil appens udrulning til On-Demand for at give enhedsbrugere tilladelse til at installere ældre versioner på enheder. Slutbrugerne skal selv søge efter og installere app versionen.

Pensioner tidligere versioner

Når du uploader en ny version af en app med handlingsmenuen og indstillingen Tilføj version, vil Workspace ONE UEM vise afkrydsningsfeltet Udfas tidligere version i fanen Oplysninger. Konfigurer afkrydsningsfeltet afhængigt af ønsket resultat.
Tabel 1. Resultater for indstilling af Udfasning af tidligere version
Indstilling Beskrivelse
Aktiver Pensioner tidligere version Workspace ONE UEM fjerner tildeling af den lavere Aktuelle filversion og tildeler den højere Aktuelle filversion til enheder. Den lavere version kan dog ikke udrulles i Workspace ONE UEM Console.

Apple iOS er undtagelsen. Disse enheder kan modtage lavere Aktuelle filversioner, der er tildelt via udfasning af tidligere versioner i Workspace ONE UEM Console.

Deaktiver Udfas tidligere version Workspace ONE UEM fjerner tildeling af den lavere Aktuelle filversion og tildeler den højere Aktuelle filversion til enheder. Hvis den lavere version stadig er Aktiv, kan den udrulles i Workspace ONE UEM Console.

Workspace ONE UEM kan tildele flere versioner til Apple iOS-enheder uanset versionsændringerne.

Selvom denne indstilling fjerner opdateringer, så kan udfasning af en tidligere version hjælpe med at styre sikkerhedsproblemer eller fejl, der eventuelt eksisterer i den nuværende version.

Deaktivering af feltet Pensioner tidligere version ved upload erstatter den nuværende version af appen afhængigt af Push-tilstand (automatisk eller on-demand). Det markerer ikke den alternative app version som pensioneret.

Du kan se, hvilke andre versioner af appen der er tilgængelige i Workspace ONE UEM Console ved at vælge Se andre versioner i handlingsmenuen

Udfasningsscenarier

Pensionering af en app kan give forskellige resultater afhængig af tilstedeværelse af andre aktive versioner og Push-tilstand. Tabellen dækker de mest almene scenarier.
Tabel 2. Eksempler på udfasningshandlingen
Pensioner scenariet Pensioneret app version handling Lavere app version handling
To aktive versioner og pensioner den højere version Erstattet på enheden.

Hvis push-tilstand er Auto, skal enhedsbrugeren intet gøre, og appen bliver pushet til enheder, hvilket resulterer i en lavere aktiv version på enheden.

Hvis Push-tilstanden er On Demand, skal enhedens bruger starte installationen fra AirWatch Catalog, hvilket resulterer i en lavere aktiv version på enheden.

En aktiv version og pensioner den Fjernet fra enheden Ingen handling sker, fordi Workspace ONE UEM ikke har andre versioner til at pushe til enheder.
En aktiv version og en inaktiv lavere version Fjernet fra enheden Ingen handling sker, fordi Workspace ONE UEM ikke pusher inaktive apps til enheder.