Mobile Application Management

Workspace ONE UEM tilbyder Mobile Application Management™-funktionalitet (MAM), der hjælper dig med at styre mobile apps, udrulle dem til enheder og sikre apps med compliance-politikker. Mobile Application Management-løsningen er en styringskonsol, der tager styring over udvalgte apps på slutbrugerens mobile enhed.

Mobile Application Management-løsningen inkluderer generelt et kørselsbibliotek, der kan integreres med en mobil app på build-tidspunktet. Biblioteket kan f.eks. være pakket som en software development kit (SDK). Integration af biblioteket er ikke obligatorisk for alle apps inden for løsningens virkeområde. Mobile Application Management (MAM) kræver tilmelding som første trin, også kaldet onboarding. Tilmelding er oprettelsen af en forbindelse til virksomhedens styringskonsol. Afhængigt af løsningen er forbindelsen enten mellem enheden og styringskonsollen, eller mellem appen og styringskonsollen eller begge dele.

Nogle almindelige tilmeldingsmekanismer er som følger:

  • Tilmeldt forud, også kaldet out of box, hvor mobilenheden er blevet allokeret til virksomheden på et tidspunkt i enhedens fremstillings- eller emballeringsproces.
  • Indtastning af tilmeldingslegitimationsoplysninger på en brugergrænseflade, der er en del af operativsystemet.
  • Indtastning af tilmeldingslegitimationsoplysninger i en dedikeret endpoint-app til en Mobile Application Management-løsning, også kaldet en agent eller enhedsadministrator.
  • Indtastning af tilmeldingslegitimationsoplysninger i en virksomhedsapp, der har integreret SDK'en til Mobile Application Management-løsningen. Appen kan f.eks. være en e-mailklient.
  • Faciliteret tilmelding ved delegation til en app på enheden der allerede er blevet tilmeldt med en anden mekanisme.

Apptyper og platforme, der understøttes af Workspace ONE UEM

Workspace ONE UEM understøtter forskellige app-typer og udrulningsscenarier på dine enheder. Workspace ONE UEM klassificerer apps som indbyggede (interne, offentlige, købte) og webapps. Oplysningerne i denne sektion beskriver de typer apps, som du kan udrulle med Workspace ONE UEM, og de forskellige platforme eller operativsystemet, som Workspace ONE UEM understøtter for hver app-type.

Følgende tabel viser apptypen og platformens understøttelsesevne.

Apptype Understøttede platforme
Industriskabeloner
Enhver understøttet app-type
Apple iOS v7.0+ med begrænsninger for compliance-politikker
Interne Android v4.0+
Apple iOS v7.0+
Apple macOS v10.9+
Apple tvOS v10.2+
Windows Desktop
Bemærk: Sørg for at ekstra filer pakkes med Apple iOS eller macOS apps uden mellemrum i navnene. Mellemrum kan forårsage problemer når du loader appen til konsollen.
Offentlige (Gratis og Købte) Android v4.0+
Apple iOS v7.0+
Chrome OS
Windows Desktop
Bemærk: Workspace ONE UEM kan administrere gratis, offentlige apps på Windows 10+ enheder, når du integrerer med Windows Store for Business.
Købt – Brugerdefinerede apps Apple iOS v7.0+
Købte - VPP Apple iOS v7.0+
Apple macOS v10.9+
Weblinks Android v4.0+
Apple iOS v7.0+
Apple macOS v10.9+
Windows Desktop

Forskellige typer apps – interne/offentlige/købte/web

Afhængigt af type og tilstand for udrulningen klassificerer Workspace ONE UEM apps som interne, offentlige, købte og webapps. Interne apps er internt udviklede apps og uploades direkte til Workspace ONE UEM Console eller kan også importeres fra et eksternt app-lager. Offentlige apps er tilgængelige på respektive app-butikker for platforme, som er App Store, Play Butik, Windows Store og så videre. Købte apps kategoriseres som VPP (Volume Purchased Program) og brugerdefinerede B2B-apps. VPP gør det muligt for virksomheder og uddannelsesinstitutioner at købe offentligt tilgængelige iOS-apps. Brugerdefinerede B2B-apps udvikles dog fra tredjeparters iOS-apps i mængder til distribution til virksomhedsenheder. Webapps giver slutbrugere en måde til at få adgang til en URL-adresse direkte fra et ikon i menuen på deres enhed.

Platform/type Interne Offentlige Web Købte
iOS X X X X
Android X X X
macOS X X X
Windows Desktop X X X

Styret app-konfiguration (AppConfig) i form af nøgle/værdi-par

AppConfig er et initiativ til at standardisere app-udvikling for at få nem konfiguration, sikkerhed og forbindelse. Ved at anvende denne standard kan organisationer pushe styret app-konfiguration (AppConfigp) i form af nøgle/værdi-par eller XML fra EMM-udbydere såsom Workspace ONE direkte til deres apps. Udviklere skal programmere deres apps passende for at kunne udnytte denne funktionalitet. Du kan angive understøttede par, når du uploader apps til Workspace ONE UEM-konsol, og du kan også kode dem ind i dine apps. Appkonfigurationer er i øjeblikket tilgængelige for Android og iOS. Du skal kende de understøttede nøgleværdipar for din app for at kunne udrulle dem og kode dem ind.

App-leverandøren opsætter understøttede konfigurationer for appen. Du kan kontakte leverandøren eller besøge andre sites med oplysninger om app-konfigurationer.

Workspace ONE UEM-vidensbasen indeholder artikler om, hvordan du arbejder med app-konfigurationer, når du udvikler apps. Se Workspace ONE UEM-styret appkonfigurationWorkspace ONE-styret appkonfiguration for flere platforme.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon