Hent SAML-metadata og certifikater fra siden Indstillinger til single sign-on-egenskaber med SaaS-apps.

Forudsætninger

Hvis du erstatter et eksisterende SSL-certifikat, ændrer denne handling de eksisterende SAML-metadata.
Vigtigt: Alle single sign-on-forbindelser, der er afhængige af de eksisterende SAML-metadata, afbrydes, når processen til oprettelse af en CSR opretter de nye SAML-metadata.
Bemærk: Hvis du erstatter et SSL-certifikat, skal du opdatere SaaS-apps, som du konfigurerer til mobil single sign-on, med det seneste certifikat.

Fremgangsmåde

 1. Gå til Ressourcer > Apps > SaaS, og vælg Indstillinger.
 2. Vælg SAML-metadata > Download SAML-metadata, og fuldfør opgaverne.
  Indstilling Beskrivelse
  SAML metadata Kopier og gem metadataene for Identitetsudbyder og metadataene for Tjenesteudbyder.

  Vælg disse links, og åbn en browserforekomst med XML-dataene.

  Konfigurer din tredjepartsidentitetsudbyder med disse oplysninger.

  Signerer certifikat Kopier det signeringscertifikat, der inkluderer hele koden i tekstområdet.

  Du kan også downloade certifikatet for at gemme det som en TXT-fil.

 3. Vælg Opret CSR, og fuldfør opgaverne til anmodning om et digitalt identitetscertifikat (SSL-certifikat) fra din certifikatautoritet.
  Denne anmodning identificerer dit firma, dit domænenavn og din offentlige nøgle. Tredjepartscertifikatautoriteten bruger det til at udstede SSL-certifikatet. Hvis du vil opdatere metadataene, skal du uploade det signerede certifikat.
  Indstilling - nyt certifikat Beskrivelse
  Almindeligt navn Angiv det fuldt kvalificerede domænenavn til organisationens server.
  Organisation Angiv navnet på det firma, der er juridisk registreret.
  Afdeling Angiv den afdeling i dit firma, som certifikatet henviser til.
  By Angiv den by, hvor organisationen er juridisk placeret.
  Stat/provins Angiv den stat/provins, hvor organisationen er juridisk placeret.
  Land Angiv det juridiske land for organisationen.
  Algoritme for oprettelse af nøgle Vælg en algoritme, der bruges til at signere CSR.
  Nøgle størrelse Vælg antallet af bits, der bruges i nøglen. Vælg 2048 eller mere.

  Hvis en RSA-nøgle er mindre end 2048, anses den for usikker.

  Indstilling - erstat et certifikat Indstilling
  Upload SSL-certifikat Upload det SSL-certifikat, du har modtaget fra din tredjepartscertifikatautoritet.
  Certifikat til anmodning om signering Download anmodningen om certifikatsignering (CSR). Send CSR'en til tredjepartscertifikatautoriteten.