Klargøring giver automatisk mulighed for app-brugerstyring fra ét sted. Klargøringsadaptere giver webapps mulighed for at hente bestemte oplysninger fra Workspace ONE UEM-tjenesten efter behov. Hvis klargøring er aktiveret for en wepapp, klargøres brugeren i webappen, når du giver en bruger ret til appen i Workspace ONE UEM-tjenesten. Workspace ONE UEM-tjenesten inkluderer for øjeblikket klargøringsdaptere til Microsoft Office 365.Workspace ONE UEM-tjenesten inkluderer for øjeblikket klargøringsdaptere til Microsoft Office 365. Fuldfør følgende trin for at konfigurere klargøringsadapteren til Office 365.

Fremgangsmåde

 1. Gå til Ressourcer > Apps > SaaS, og vælg Ny.
 2. Søg efter Office 365 i fanen Definition. Udfyld fanen Definition, og vælg Næste. Få yderligere oplysninger under Tilføj SaaS-apps i Workspace ONE UEM-konsollen.
 3. Udfyld tekstfelterne i fanen Konfiguration. Få yderligere oplysninger under Tilføj SaaS-apps i Workspace ONE UEM-konsollen.
 4. Aktivér Opsæt klargøring. Som standard er klargøringsopsætningen deaktiveret. Når du vælger Opsæt klargøring, tilføjes fanerne Klargøring, Brugerklargøring, ༔ og Gruppeklargøring i navigationen til venstre.
 5. Tilføj Politikker for klientadgang for Office 365-klienter. Få flere oplysninger i Tilføj Office 365-apps med en politik for klientadgang.
 6. I fanen Klargøring skal du vælge Aktiver klargøring og indtaste følgende oplysninger.
  Indstilling Beskrivelse
  Office 365-domæne Indtast navnet på Office 365-domænet. For eksempel eksempel.com. Brugere klargøres under dette domæne.
  App-klient-id Indtast det AppPrincipalId, der blev hentet ved oprettelsen af tjenestens primære bruger.
  Appklienthemmelighed Indtast den adgangskode, der blev oprettet til tjenestens primære bruger.
 7. Som standard er Klargør med licens deaktiveret. Når Klargør med licens vælges, kan du indtaste følgende.
  Indstilling Beskrivelse
  SKU-id Indtast SKU-oplysninger.
  Fjern licensen, når klargøringen fjernes Vælg denne indstilling, hvis du vil fjerne licensen, når du fjerner klargøringen til Office 365-appen.
 8. Vælg Afprøv forbindelse for at bekræfte, at Office 365-tenanten kan kontaktes.
 9. Vælg Næste.
 10. Vælg de attributter, som brugere skal klargøres med i Office 365, i fanen Klargøring af bruger.
  Sørg for, at de følgende påkrævede Active Directory-attributter er konfigureret til et af de påkrævede attributnavne på siden Brugerattributter.
  • Attributten E-mailøgenavn skal være unikt i mappen og må ikke indeholde specialtegn. Knyt attributten E-mailøgenavn til brugernavnet. Når e-mailøgenavnet er tilknyttet, må det ikke ændres.
  • Attributten objectGUID er en brugerdefineret attribut, der først skal tilføjes på listen Brugerattribut. ObjectGUID er knyttet til GUID-attributten.
  • Vælg Tilføj tilknyttet værdi, hvis du vil tilføje Attributnavn og Værdi.
  Bemærk: UserPrincipalName (UPN) oprettes automatisk. Du kan ikke se den tilknyttede værdi. Klargøringsadapteren vedhæfter Office 365-domænet til attributværdien mailNickname (user.userName) for at oprette UPN. Dette vedhæftes som user name +@+ O365_domainname. For eksempel jdow@office365example.com
 11. Vælg Næste.
 12. På skærmbilledet Gruppeklargøring kan du fuldføre opgaven Gruppeklargøring. Når en gruppe klargøres til Office 365, klargøres gruppen som en sikkerhedsgruppe. Medlemmer af gruppen klargøres som brugere, hvis de ikke findes i Office 365-tenanten. Gruppen er ikke berettiget til ressourcer, når den er klargjort. Hvis du vil give gruppen ret til ressourcer, skal du oprette gruppen og derefter give den ret til ressourcer. Vælg Tilføj gruppe, og gør følgende.
  1. I tekstfeltet Vælg gruppe skal du søge efter den gruppe, der skal klargøres i Office 365.
  2. I tekstfeltet E-mailøgenavn skal du indtaste et navn til denne gruppe. Kaldenavnet bruges som et alias. Specialtegn er ikke tilladt i kaldenavnet.
  3. Vælg Gem.
  Du kan fjerne klargøringen af en gruppe i Office 365-appen. Sikkerhedsgruppen fjernes fra Office 365-tenanten. Brugere i gruppen slettes ikke. Vælg brugergruppen for at fjerne klargøringen af en gruppe, og vælg Fjern klargøring.
 13. Vælg Næste for at se fanen Oversigt.
 14. Vælg Gem for at gemme konfigurationerne eller Gem og tildel for at udrulle Office 365 til brugere og grupper, som er konfigureret i dit Active Directory-system.