For at konfigurere en selvstændig Workspace ONE UEM MAM-udrulning med det selvstændige katalog, skal du konfigurere en speciel organisationsgruppe. Tilføj derefter det selvstændige katalog i den pågældende organisationsgruppe, og bed slutbrugere om at tilmelde sig med den selvstændige MAM-udrulning.

Fremgangsmåde

  1. Konfigurer en organisationsgruppe for selvstændigt MAM udrulning. Navngiv gruppen f.eks. App-Katalog-Kun-Organisationsgruppe så du nemt kan genkende funktionen for den specielle gruppe.
  2. Konfigurer et selvstændigt katalog ved samme organisationsgruppe af den selvstændige MAM udrulning eller i en overordnet gruppe over den.
  3. Send slutbrugere deres tilmeldings legitimationsoplysninger og Workspace ONE UEM miljø URL-adressen, så de kan tilmelde sig i Workspace ONE UEM. Tilmelding pusher den selvstændige katalogprofil til deres enheder.