Du kan overvåge individuelle app-versioner fra fanerne Oversigt og Enheder i Detaljevisning for at gennemgå app-udrulninger og udføre styringsfunktioner. For alle interne apps kan du se en oversigt over udrulningsstatus for en bestemt app-version og udføre handlinger på et undersæt af enheder. For at forbedre nøjagtigheden føjer Workspace ONE UEM forskellige dimensioner til oplysningerne og gør det muligt at udføre massehandlinger. Oversigtsmetrikker for offentlige apps for de Store-apps, der er udrullet til dine slutbrugerenheder, og den enhedsliste, der er associeret med en bestemt VPP-app, kan benyttes til rapportering og behandling af massehandlinger.

Udfør følgende trin for at spore udrulningen af individuelle app-versioner:

Fremgangsmåde

 1. Naviger til Apps og bøger > Apps.
 2. Vælg app-typen.
 3. Søg efter og vælg den ønskede app.
 4. Vælg fanen Oversigt, og gennemse information om appen.
  Analyse Data snapshot
  Filtrer efter smart-gruppe Du kan bruge filteret til at se oversigten over enheder, der tilhører en bestemt smart-gruppe.

  Hvis en app f.eks. udrulles til alle dine slutbrugerenheder, og du vil se, hvordan udrulningen skrider frem for din "APAC"-region, kan du vælge smart-gruppen APAC på rullelisten Filtrer efter smart-gruppe.
  Tildelings- og installationsoplysninger Visningen giver et tydeligt billede af alle de enheder, der har tildelingen for den specifikke version. Installeret - Liste over antal enheder, der har installeret appen.

  Ikke installeret - Liste over antal enheder, der ikke har installeret appen.

  Udrulningsstatus Anvend tabellen til at se, om Workspace ONE UEM har frigivet installation af appen, den anvendte push-tilstand til at levere appen til enheder og de tildelte smart-grupper.

  Tildelt til - Viser smart-grupper, der er tildelt til appens fleksible udrulning.

  Status – Rapporterer Workspace ONE UEM's udstedelse af installationskommandoen til enheder.

  Udrulning - Viser appens push-tilstand, auto eller on-demand.

  Installerer uden tildelinger For at give nem adgang og for at drive handlinger vises alle enheder, hvor en bestemt version af en app er installeret, men som ikke har en gyldig tildeling fra Workspace ONE UEM-konsollen. Kan vise enheder, der tidligere blev tildelt denne version af appen, eller dem, der har indlæst appen eksternt.
  Oplysninger om seneste handling Viser de handlinger, der senest er udført af Workspace ONE UEM console på den specifikke version.
  Peer-distributionsoplysninger

  Viser antallet af enheder, der har downloadet denne app med peer-distribution, mængden af downloadede data og de downloade datas oprindelse.

  Du kan få adgang til følgende oplysninger i afsnittet Peer-distributionsoplysninger:

  • Samlet antal enheder, hvor appen er installeret.
  • Samlet antal enheder, hvor peer-distributionsprofilen er installeret, og procentdelen i forhold til det totale antal enheder.
  • Cirkeldiagram over enheder med peer-distribution aktiveret, der viser procentdelen af enheder, som anvendte peers for at downloade appen sammenlignet med den procentdel af enheder, der ikke har brugt peers.
  • Samlet antal bytes, der er gemt ved brug af peer-distribution.
  • Procentdel, som viser det samlede antal bytes, der er gemt ved download af indhold fra peers, sammenlignet med det samlet antal bytes, der er downloadet med peer-distribution aktiveret fra enten serveren eller peers.
  • Samlet antal bytes downloadet af alle enheder fra enten CDN- eller enhedstjenesteserveren.
  • Samlet antal bytes downloadet af alle enheder fra deres peers.
 5. Vælg fanen Enheder i den specifikke app-version for at rapportere og udføre massehandlinger.
  Analyse Data snapshot
  App-eksempel sidst set Angiver, hvornår enheden sidst har rapporteret app-oplysninger.
  App-status Angiver, om den bestemte app-version er installeret eller ikke installeret på slutbrugerenhederne.
  Tildelt konfiguration Links til den tildelte konfiguration, som dine enheder vil modtage baseret på den prioritet, der er indstillet.
  Tildelingsstatus Angiver, om en bestemt enhed har en gyldig tildeling fra Workspace ONE UEM-konsollen, eller om den er eksplicit udelukket fra tildelingen.
  Seneste udførte handling For scenarier, hvor handlingerne ikke lykkes, er det vigtigt, at du ved, hvilke handlinger der sidst blev udført af Workspace ONE UEM console på den pågældende version, for at du kan skyde dig ind på, hvilken fejl der opstod på enhederne. Du kan pege på handlingen for at se det tidspunkt, hvor handlingen blev foretaget.
  Bemærk:
  Alle handlinger, der udføres af Workspace ONE UEM Console på en specifik version af appen til en enhed, kan findes under denne kolonne.
  Installationsstatus Viser oplysninger om den seneste installationshændelse, der blev rapporteret af enhederne.
  Enhed Giver yderligere oplysninger om enheden.
  Bruger Giver yderligere oplysninger om brugeren.
  Peer-distribution Viser en af statusserne for peer-distribution:
  • Slået til/udnyttet: Viser listen over enheder, der har peer-distributionsprofilen installeret og har brugt peers til at hente appen.
  • Slået til/ikke udnyttet: Viser listen over enheder, der har peer-distributionsprofilen installeret og ikke har brugt peers til at hente appen.
  • Fra: Viser listen over enheder, hvor peer-distributionsprofilen er installeret, men er slået fra.
  Når du peger på peer-distributionsstatussen, kan du få følgende oplysninger:
  • Downloadkilde, der indikerer appens oprindelsessted (CDN/enhedstjenester).
  • Cache aktiveret (Sand/Falsk), der indikerer BranchCache-servicestatus på enheden.
  • Aktuel klienttilstand (deaktiveret/distribueret/hostet/lokal), der indikerer den peer-distributionstilstand, der er indstillet i profilen.
  • Liste over hostede cachservere (hostede servernavne), der indikerer listen over hostede servere, der er indstillet i profilen, når den aktuelle klienttilstand er 'Hostet'.
  • Cachebyte angiver antallet af bytes, der er downloadet fra peers eller den hostede server.
  • Serverbytes angiver antal af bytes, der er downloadet fra CDN/Directory Services-serveren.
 6. Desuden kan du fra fanen Enheder bruge følgende styringsfunktioner.
  Bemærk: Du kan filtrere enheder efter bestemte kriterier og udføre handlinger på alle filtrerede enheder.
  Indstilling Beskrivelse
  Send besked Send en notifikation til valgte enheder vedrørende appen.
  Installer Installer appen på valgte enheder.
  Fjern Fjern appen, hvis styret, fra valgte enhed.
  Forespørgsel Send en forespørgsel til enheden om data omkring tilstand af appen.
  Send Send en notifikation til valgte enheder vedrørende appen.
  Installer Installer appen på valgte enheder.
  Fjern Fjern appen, hvis styret, fra valgte enhed.