Beskyt dine enheder mod kommandoer til app-fjernelse initieret af UEM-konsollen

Interne apps udvikles ofte for at udføre opgaver, som er specifikke for virksomheden. Uventet fjernelse af disse apps kan forårsage frustration og få arbejde til at gå i stå. Du kan forhindre fjernelse af vigtige interne apps ved hjælp af beskyttelse mod app-fjernelse. Beskyttelse mod app-fjernelse sikrer, at systemet ikke fjerner virksomhedskritiske apps, medmindre det er godkendt af administratoren, og tilbageholder kommandoer til app-fjernelse baseret på grænseværdier.

Du kan enten bruge standardværdierne eller indtaste de grænser, som får systemet til at sætte kommandoer om app-fjernelse på hold. Disse handlinger forhindrer, at systemet fjerner de tilknyttede interne apps fra enhederne. Før en admin handler på de tilbageholdte kommandoer om app-fjernelse, vil systemet ikke fjerne interne apps. Grænseværdier gælder generelt for bundt-id'er og anvendes ved en organisationsgruppe af kundetypen og nedarves af de underordnede organisationsgrupper. Ved indstilling af grænseværdier og handling på dem bør du overveje disse egenskaber, så du kan foretage informerede handlinger om apps og har de tilladelser, der kræves for at handle på kommandoer om app-fjernelse. Da systemet anvender grænseværdier pr. bundt-id, kan en enkelt app have forskellige navne og stadig have det samme bundt-id.

Bemærk: Administratorer kan ikke tilsidesætte grænseværdier i de underordnede organisationsgrupper. Administratorers placering i organisationsgruppehierarkiet kontrollerer deres tilgængelige roller og handlinger. Administratorer i underordnede organisationsgrupper kan handle på fjernelseskommandoerne i deres tildelte organisationsgrupper. Administratorer i overordnede organisationsgrupper kan redigere værdierne og handle på fjernelseskommandoer i den overordnede gruppe og i de underordnede organisationsgrupper.

Systemet til beskyttelse mod app-fjernelse søger i app-fjernelseskommandokøen efter værdier, som opfylder eller overstiger dine grænseværdier. Flere app- eller gruppetilstandsændringer kan udløse appfjernelseskommandoer. Eksempel: Kommandoer til app-fjernelse udløses, når du redigerer dine smart-grupper, udgiver apps, deaktiverer eller tilbagetrækker apps, sletter apps og så videre. Udfør følgende trin for at konfigurere beskyttelse mod fjernelse af apps i en organisationsgruppe på kundeniveau eller derunder i Workspace ONE UEM Console.

 1. Gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Apps > Workspace ONE > Beskyttelse mod app-fjernelse.

  Beskyttelse mod fjernelse af app

 2. Indtast følgende indstillinger for grænseværdier:

  Indstilling Beskrivelse
  Berørte enheder Indtast det maksimale antal enheder, som kan miste en kritisk app, før tabet forhindrer virksomhedens arbejde.
  Inden for (min) Indtast det maksimale antal minutter, som systemet sender fjernelseskommandoer i, før tabet af en kritisk app forhindrer enheder i at udføre virksomhedsopgaver.
  E-mailskabelon Vælg en skabelon for e-mail-notifikation, og foretag brugerdefineringer. Systemet omfatter skabelonen Notifikation om appfjernelsesgrænse nået, som er specifik for beskyttelsen mod appfjernelse.
  Send e-mail til Indtast e-mailadresser til modtagelse af notifikationer om holdte fjernelseskommandoer, så modtagerne kan foretage handlinger i app-fjernelseslogfilen.
 3. Gem indstillingerne.

Gennemse logfilen for app-fjernelse for at handle på de ventende app-fjernelseskommandoer

Du kan bruge siden App-fjernelseslog til at fortsætte med at bevare kommandoer om app-fjernelse, afvise kommandoer eller frigive kommandoerne til enheder. Kommandostatussen i konsollen viser logfilen for app-fjernelse, der repræsenterer en fase i beskyttelsesprocessen. Før en administrator handler på de tilbageholdte kommandoer, fjerner systemet ikke interne apps.

Fuldfør følgende trin for at gennemse logfilen for app-fjernelse for at handle på de ventende app-fjernelseskommandoer:

 1. Gå til Overvåg > Rapporter og analyser > Hændelser > App-fjernelseslog.

  Logfil for fjernelse af app

 2. Filtrer, sortér eller gennemse for at vælge data.

  • Filtrer resultater efter Kommandostatus for liste-apps.
  • Sortér efter Bundt-id for at vælge data.
  • Vælg en app.
  • Du kan vælge linket Påvirket enhedstal for at gennemse listen over enheder, der påvirkes af handlinger. Denne handling viser siden Enheder på app-fjernelseslog, som angiver en liste med enhedsnavnet for enhederne. Du kan bruge enhedsnavnet til at navigere til enhedernes Detaljevisning.

   Status Beskrivelse Årsag
   Holdt til godkendelse Beskyttelsessystemet indeholder fjernelseskommandoer, og systemet fjerner ikke den tilknyttede interne app.
   Fjernelseskommandoerne er i kommandokøen, men systemet kan ikke behandle dem uden godkendelse fra administratoren.
   Systemet holder fjernelseskommandoer, fordi grænseværdierne var opfyldt.
   Frigivet til enhed Beskyttelsessystemet sendte kommandoerne om at fjerne relevante interne apps fra enheder. Systemet frigav kommandoerne, fordi en admin konfigurerede frigivelsen.
   Afvist af admin Beskyttelsessystemet har udrenset fjernelseskommandoerne fra kommandokøen.
   Systemet har ikke fjernet de pågældende interne apps fra enhederne.
   Systemet udrensede kommandoerne, fordi en admin konfigurerede afvisningen.
 3. Du kan vælge Frigiv eller Afvis.

  • Indstillingen Frigiv sender kommandoerne til enheder, og systemet fjerner den interne app fra enhederne.
  • Indstillingen Afvis udrenser fjernelseskommandoerne fra køen, og systemet fjerner ikke den interne app fra enhederne.
 4. For afviste kommandoer skal du vende tilbage til området med interne apps på konsollen og vælge smart-gruppetildelingerne for den app, for hvilken du afviste kommandoer. Kontrollér, at den interne applikations smartgruppetildelinger stadig er gyldige. Hvis smartgruppetildelingen er ugyldig, og du ikke vælger den, kan systemet fjerne programmet, når enheden tjekker ind på systemet.
check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon