Udover webapps kan du integrere Horizon-desktops og apps, Horizon Cloud-desktops og apps, apps og desktops udgivet af Citrix og ThinApp-pakkede apps med Workspace ONE UEM Console. Disse ressourcer kaldes virtuelle apps i Workspace ONE UEM Console-interfacet og administreres ved hjælp af funktionen Samlinger af virtuelle apps.

Du kan oprette en enkelt samling af virtuelle apps eller flere samlinger til enhver type ressource, undtagen ThinApp-pakker, som du kan kun oprette en enkelt samling til. Hvis du f.eks. vil integrere en udrulning af 50 Citrix XenApp-serverfarme, kan du opsætte 10 samlinger af virtuelle apps i Workspace ONE UEM Console, med fem farme i hver samling. Dette gør det lettere at administrere konfiguration og giver hurtigere synkronisering, da hver samling synkroniseres separat. Du kan også bruge forskellige forbindelseselementer for hver samling til at distribuere synkroniseringsbelastningen.

Siden Samlinger af virtuelle apps, som du kan få adgang til ved at navigere til Ressourcer > Apps > Virtuelle apps > Samlinger af virtuelle apps i Workspace ONE UEM Console, er en central placering til administration af alle dine ressourceintegrationer. Du kan oprette og redigere samlinger, overvåge synkroniseringsstatus for alle samlinger, se advarsler og synkronisere manuelt fra denne side.

Bemærk: Integration med ThinApp-pakkede apps understøttes kun med Linux Workspace ONE UEM-forbindelsen. Den understøttes ikke med Windows-forbindelsen.

Funktionen Samlinger af virtuelle apps giver følgende fordele:

 • En central placering til at styre alle ressourceintegrationer
  • Styring af alle typer ressourcer
  • Styring af konfigurations- og synkroniseringsindstillinger for hver samling
  • Overvågning af synkroniseringsstatus for alle samlinger
 • Mulighed for at synkronisere mindre datasæt ved at konfigurere flere samlinger for en stor ressourceintegration. Du kan f.eks. oprette separate samlinger for hver Horizon-pod eller hver XenApp-farm.
 • Mulighed for at oprette separate samlinger for forskellige domæner. Flere domæner behøver ikke et tillidsforhold, hvis du bruger separate samlinger for hvert domæne.

Krav til Samlinger af virtuelle apps

Funktionen Samling af virtuelle apps har følgende krav:

 • Alle forekomster af Workspace ONE UEM-tjenesten skal være version 3.1 eller nyere.
 • Alle forbindelser, der bruges til at synkronisere ressourcer, skal være version 2017.12.1.0 eller nyere.

Workspace ONE UEM-konfigurationskrav:

 • Konfigurerede indstillinger for mappeintegration mellem Workspace ONE UEM og en Workspace ONE UEM forekomst.
 • En mappeadministrator findes i en Workspace ONE UEM og Workspace ONE UEM-forekomst.

Rollekrav:

 • Superadmin-rollen er påkrævet for at få adgang til siden Samlinger af virtuelle apps i starten.
 • I en ny installation, når du vælger Ressourcer > Apps > Virtuelle apps > Samlinger af virtuelle apps for første gang, vises en informationsside, og du skal klikke på Kom i gang for at få vist siden Samlinger af virtuelle apps. Det indledende Kom i gang-flow kræver en Superadmin-rolle.
 • For installationer, der er opgraderet fra en tidligere udgave, er kræves superadmin-rollen til at overføre eksisterende ressourcekonfigurationer til samlinger af virtuelle apps.
 • For installationer, der er opgraderet fra en tidligere version, men ikke har nogen ressourcer konfigureret, er Superadmin-rollen påkrævet for at få adgang til siden Samlinger af virtuelle apps i starten. Dette scenarie ligner scenariet for den nye installation.
 • Derefter kan du styre samlinger af virtuelle apps med alle roller, der kan udføre følgende handlinger i tjenesten Katalog:
  • Administrere desktop-apps (oprette, redigere eller slette samlinger af virtuelle apps fra Horizon, Horizon Cloud og udgivet af Citrix)
  • Administrere ThinApps (oprette, redigere eller slette ThinApps-samlinger)
 • Superadmin-rollen er påkrævet for at gemme siden Netværksområder for Horizon og Citrix-samlinger. Siden Netværksområder bruges til at angive klientadgangs-FQDN’er for at dirigere brugeranmodninger til de relevante servere.
 • OG skal være af typen Kunde.

Overfør eksisterende konfigurationer til samlinger af virtuelle apps

Du kan komme i gang med samlinger af virtuelle apps direkte eller følge en overførselssti, afhængigt af dit installationsscenarie. Du kan oprette nye samlinger af virtuelle apps til Horizon-, Horizon Cloud-, Citrix- eller ThinApp-ressourcer direkte i nye installationer. Hvis du opgraderer til Workspace ONE UEM 1903, og alle dine forbindelser er version 2017.12.1.0 eller nyere, skal du overføre alle eksisterende konfigurationer, der stadig styres via brugergrænsefladen Administrer desktop-apps, til samlinger af virtuelle apps.

 • I nye installationer skal du vælge Ressourcer > Apps > Virtuelle apps > fanen Samlinger af virtuelle apps. Gennemgå oplysningerne på siden, og klik på Kom i gang. Vælg den type ressource, du vil integrere, og følg vejledningen for at oprette en ny samling af virtuelle apps.

 • Hvis du opgraderer til Workspace ONE UEM 1903, og alle dine tilslutningsenheder er version 2017.12.1.0 eller nyere, skal du vælge Ressourcer > Apps > Virtuelle apps > fanen Samlinger af virtuelle apps. Gennemgå oplysningerne på siden, og klik på Kom i gang for at bruge guiden Overførsel.

  Når du overfører eksisterende konfigurationer, er den nye side Samlinger af virtuelle apps aktiveret, så du kan se og redigere de overførte konfigurationer og oprette nye. Vælg Ressourcer > Apps > Virtuelle apps > fanen Samlinger af virtuelle apps for at få adgang til siden.

 • Hvis du opgraderer fra en tidligere version, og du har mindst én forbindelse, selvstændig eller integreret, der er ældre end version 2017.12.1.0, kan du ikke oprette nye samlinger af virtuelle apps. Opgrader alle forbindelser til 2017.12.1.0 eller nyere, og brug derefter guiden Overførsel til at overføre dine eksisterende konfigurationer til samlinger af virtuelle apps.

Bemærk:

 • For at oprette nye samlinger af virtuelle apps eller overføre eksisterende konfigurationer til samlinger af virtuelle apps, skal alle forekomster af Workspace ONE UEM-tjenesten være version 3.1 eller nyere, og alle forbindelser skal være version 2017.12.1.0 eller nyere.
 • Superadmin-rollen er påkrævet for at få adgang til siden Samlinger af virtuelle apps i starten og for at overføre eksisterende ressourcer.

Brug af guiden Overførsel til at overføre samlinger af virtuelle apps

Brug guiden Overførsel til at overføre eksisterende konfigurationer af ressourcer fra brugergrænsefladen Administrer desktop-apps, tilgængelig i tidligere versioner af samlinger af virtuelle apps.

Du skal overføre alle eksisterende konfigurationer for ressourcer på samme tid. Hvis du f.eks. har konfigureret Horizon Cloud og Citrix-ressourcer, skal du vælge begge i guiden Overførsel. Guiden Overførsel kan anvendes én gang til at overføre alle ressourcerne på samme tid. Når kørslen er gennemført, er den ikke længere tilgængelig. I et værtsmiljø kan overførselsprocessen tage noget tid.

 • Superadmin-rollen er påkrævet for første adgang til siden Samlinger af virtuelle apps og til at udføre overførslen.

Opret samlinger af virtuelle apps

 1. I Workspace ONE UEM Console skal du navigere til Ressourcer > Apps > Virtuelle apps > Samlinger af virtuelle apps > Ny.
 2. Gennemse oplysningerne, og klik på Kom i gang. Guiden Overførsel vises og viser alle eksisterende ressourcekonfigurationer. Bemærk, at guiden Overførsel kun vises, hvis din gamle installation havde ressourcer, der var konfigureret.
 3. I guiden Overførsel skal du for hver ressourcetype vælge den forbindelsesressource, der blev brugt til konfigurationen i den gamle installation. Rullemenuen for hver ressourcetype viser kun de forbindelser, der havde den konfigurerede ressource. Hvis ressourcen blev konfigureret på flere forbindelser for høj tilgængelighed, vises alle forbindelser på listen. Etiketten Synkroniser automatisk eller Synkroniser manuelt angiver, om en synkroniseringstidsplan blev angivet for ressourcen på den pågældende forbindelse, eller om den blev indstillet til manuel synkronisering. Vælg den forbindelse, der har etiketten Synkroniser automatisk. Dette er også standardindstillingen i hver liste. Sørg for, at du foretager et valg for alle de eksisterende konfigurationer. Guiden Overførsel kan kun anvendes én gang til at overføre alle ressourcerne på samme tid. Når kørslen er gennemført, er den ikke længere tilgængelig.
 4. Klik på Overfør. I et værtsmiljø kan overførselsprocessen tage noget tid.

De eksisterende konfigurationer af ressourcer er overført. En samling af virtuelle apps oprettes for hver konfigurationstype. Disse samlinger vises på siden Samlinger af virtuelle apps, der vises, når overførslen er fuldført. Klik på navnet for at få vist eller redigere en samling. For at få adgang til siden Samlinger af virtuelle apps vælges fanen Katalog > Samlinger af virtuelle apps.

For oplysninger om fejlfinding på samlinger af virtuelle apps kan du se både forbindelseslogfilen, connector.log, og servicelogfilen, horizon.log. På virtuelle Linux-apparater er logfilerne placeret i mappen /opt/vmware/horizon/workspace/logs. På Windows-servere er logfilerne placeret i mappen install_dir\IDMConnector_or_VMwareIdentityManager\opt\vmware\horizon\workspace\logs.

 • Kun én forbindelse, nemlig den, du valgte i guiden Overførsel, føjes til hver ny samling af virtuelle apps. Hvis du har oprettet en klynge af forbindelser for høj tilgængelighed, skal du redigere samlingerne og tilføje de andre forbindelser.
 • En enkelt samling af virtuelle apps oprettes for hver type overført konfiguration. For store integrationer, med mange servere og apps, bør du overveje at opdele samlingen i flere samlinger for lettere administration og hurtigere synkronisering. Med funktionen Samling af virtuelle apps kan du oprette flere samlinger for hver integrationstype, undtagen ThinApp-integrationer.

Du kan oprette en eller flere samlinger af virtuelle apps for hver type integration, såsom Horizon Cloud eller ressourcer, udgivet af Citrix.

Udfør følgende trin, før du opretter Samlinger af virtuelle apps:

 • Alle forekomster af Workspace ONE UEM-tjenesten skal være version 3.1 eller nyere.
 • Alle forbindelser, der bruges til at synkronisere ressourcer, skal være version 2017.12.1.0 eller nyere.
 • Følgende administratorroller er påkrævet:
  • Anvend Superadmin-rollen for at komme i gang med Samlinger af virtuelle apps.
  • For at oprette, redigere eller slette samlinger af virtuelle apps fra Horizon, Horizon Cloud og udgivet af Citrix kan du bruge alle roller, der kan udføre handlingen Administrer desktop-apps i tjenesten Katalog.
  • Anvend en rolle, der kan udføre handlingen Administrer ThinApps i tjenesten Katalog for at oprette, redigere eller slette ThinApps-samlinger.
  • For at redigere og gemme siden Netværksområder for samlinger af virtuelle apps fra Horizon og udgivet af Citrix anvendes super-admin-rollen.
 • Integration med ThinApp-pakkede apps understøttes kun med Linux Workspace ONE UEM-forbindelsen. Den understøttes ikke med Windows-forbindelsen.

 • I Workspace ONE UEM Console skal du navigere til Ressourcer > Apps > Virtuelle apps > Samlinger af virtuelle apps > Ny.

 • Vælg kildetype. Du kan vælge den type ressource, der skal integreres. Du kan vælge Horizon, Horizon Cloud, apps udgivet af Citrix eller ThinApp-pakker som kildetyper.

  Bemærk: Integration med pakkede ThinApp-apps understøttes kun med Linux.

 • Workspace ONE UEM-forbindelse. Den understøttes ikke med Windows-forbindelsen.

 • Følg guiden Ny samling for at oprette samlingen. Konfigurationsoplysninger er forskellige for hver type integration. Visse felter, såsom følgende, vises for alle kildetyper.

  Indstilling Beskrivelse
  Forbindelse Vælg den forbindelse, du vil bruge til at synkronisere denne samling. For at markere forbindelsen vælges den mappe, der er tilknyttet den. Hvis du har oprettet en cluster af forbindelser, vises alle forekomster af forbindelser i listen Vært, og du kan arrangere dem i failover-rækkefølge for denne samling. Klik og træk rækkerne til den ønskede placering for at omarrangere listen.
  Bemærk: Når du har oprettet samlingen, kan du ikke vælge en anden forbindelse til samlingen.
  Synkroniseringsfrekvens Vælg hvornår og hvor ofte du ønsker at synkronisere ressourcerne i samlingen. Synkroniseringsfrekvens kan variere fra hver time til hver uge. Hvis du ikke ønsker at konfigurere en tidsplan til automatisk synkronisering, skal du vælge Manuel.
  Aktiveringspolitik Vælg, hvordan du ønsker at gøre ressourcer i denne samling tilgængelige for brugere i Workspace ONE-portalen og appen. Hvis du vil konfigurere et godkendelsesflow, skal du vælge Brugeraktiveret , og i modsat fald vælges Automatisk. Med både indstillingerne Brugeraktiveret og Automatisk føjes ressourcerne til siden Katalog. Brugere kan benytte ressourcer fra siden Katalog eller flytte dem til siden Bogmærker. Men hvis du vil konfigurere et godkendelsesflow for en app, skal du vælge Brugeraktiveret for den pågældende app.
  Aktiveringspolitikken gælder for alle brugerrettigheder for alle ressourcerne i samlingen. Du kan redigere aktiveringspolitikken for individuelle brugere eller grupper pr. ressource fra siden Brugergruppe i fanen Brugere og grupper.

Når du har oprettet samlingen, kan du se og redigere samlingen fra siden Samlinger af virtuelle apps. Ressourcerne i den nye samling er ikke synkroniseret endnu. Hvis du vælger en synkroniseringstidsplan for samlingen, synkroniseres ressourcerne på det næste planlagte tidspunkt. For at synkronisere ressourcer manuelt vælges samlingen på siden Samlinger af virtuelle apps. Klik derefter på Synkroniser.

Rediger samlinger af virtuelle apps

Du kan redigere alle samlinger af virtuelle apps for alle integrationstyper fra siden Samlinger af virtuelle apps i Workspace ONE UEM Console.

Før du redigerer Samlinger af virtuelle apps, kræves der følgende administratorroller:

 • For at oprette, redigere eller slette samlinger af virtuelle apps fra Horizon, Horizon Cloud og udgivet af Citrix kan du bruge alle roller, der kan udføre handlingen Administrer desktop-apps i tjenesten Katalog.
 • Anvend en rolle, der kan udføre handlingen Administrer ThinApps i tjenesten Katalog for at oprette, redigere eller slette ThinApps-samlinger.

 • I Workspace ONE UEM Console skal du navigere til Ressourcer > Apps > Virtuelle apps > fanen Samlinger af virtuelle apps.

 • Vælg samlingen, der skal redigeres, og klik på Rediger.

 • I guiden Rediger samlinger af virtuelle apps skal du redigere samlingen og gemme dine ændringer. Du kan ændre følgende indstillinger:

  • Samlingens navn
  • Kildeserver eller sti og relaterede indstillinger
  • Synkroniseringsindstillinger såsom synkroniseringsfrekvensen eller tidspunktet for den planlagte synkronisering
  • Andre indstillinger, som gælder for integrationstypen. Du kan ikke ændre mappen, efter en samling er oprettet.

  Bemærk:

  Du kan ikke redigere FQDN for en Horizon-pod, der tidligere blev tilføjet, i en Horizon-samling af virtuelle apps. Fjern pod’en fra samlingen, og tilføj den igen.

Synkroniser samlingen efter redigering som en best practice. Gå til Ressourcer > Apps > Virtuelle apps > siden Samlinger af virtuelle apps, vælg samlingen, og klik på Synkroniser.

Synkroniser samlinger af virtuelle apps

Du kan synkronisere en samling af virtuelle apps når som helst fra siden Samlinger af virtuelle apps, uanset om du har valgt en automatisk eller manuel synkroniseringstidsplan for samlingen. Synkronisering af en samling overfører ressourcer og berettigelser fra kildeserveren til Workspace ONE UEM.

 1. I Workspace ONE UEM Console skal du navigere til Ressourcer > Apps > Virtuelle apps > fanen Samlinger af virtuelle apps.

 2. Vælg samlingen af virtuelle apps, der skal synkroniseres, og klik på Synkroniser. Workspace ONE UEM sammenligner ressourcer og tildelinger mellem kilden og Workspace ONE UEM-kataloget og viser dialogboksen Beregning af synkroniseringshandlinger.

  Hvis ressourcer og tildelinger stemmer overens, vises meddelelsen Alle ressourcer er opdateret. Synkronisering er ikke nødvendig.

  Hvis der er ændringer i kilden, der skal overføres til Workspace ONE UEM, viser dialogboksen Beregning af synkroniseringshandlinger antallet af apps, desktops og brugertildelinger, der kræver synkronisering.

 3. Klik på Gem i dialogboksen Beregning af synkroniseringshandlinger. Synkroniseringsprocessen starter og kan tage noget tid at fuldføre, afhængigt af antallet af ressourcer og tildelinger, der kræver synkronisering. Når synkroniseringen er udført, skifter Synkroniseringsstatus i siden Samlinger af virtuelle apps fra Startet til Synkronisering udført.

Overvågning af samlinger af dine virtuelle apps

Du kan overvåge synkroniseringsstatus for alle integrationer af ressourcer fra siden Samlinger af virtuelle apps. For hver samling af virtuelle apps kan du se det tidspunkt, hvor ressourcerne sidst blev synkroniseret, om synkroniseringen lykkedes eller ikke, hvilke ressourcer og tildelinger blev synkroniseret, og hvorvidt advarsler opstod under synkroniseringen.

 1. I Workspace ONE UEM Console skal du navigere til Ressourcer > Apps > Virtuelle apps > fanen Samlinger af virtuelle apps. Alle samlinger, for alle typer af ressourceintegrationer, vises på siden.

 2. Få vist oplysningerne for hver samling.

  For at få vist Se
  Den synkroniseringstidsplan, der er indstillet for samlingen Kolonnen Synkroniseringsfrekvens. Hvis du ikke har angivet en tidsplan for automatisk synkronisering, viser kolonnen Manuel. Med en manuel indstilling skal du synkronisere samlingen af virtuelle apps manuelt, hver gang du ønsker at overføre ændringer af ressourcer eller berettigelser fra kildeserverne til Workspace ONE UEM.
  Workspace ONE UEM.
  Tidspunktet for seneste synkroniseringsforsøg Kolonnen Seneste synkroniseringsforsøg.
  Status for seneste synkronisering Kolonnen Synkroniseringsstatus viser en af følgende statusser:

  1. Endnu ikke synkroniseret: Samlingen af virtuelle apps er aldrig blevet synkroniseret.

  2. Testkørsel udført: Når du klikker på Synkroniser for at synkronisere en samling af virtuelle apps manuelt, før den foretager en synkronisering, beregner
  Workspace ONE UEM antallet af apps, desktops og tildelinger, der kræver synkronisering, og viser resultaterne i dialogboksen Beregning af synkroniseringshandlinger. På dette tidspunkt er status Testkørsel udført. Synkroniseringsopgaven startes, når du klikker på Gem.

  3. Startet: Synkroniseringsprocessen er startet.

  4. Kunne ikke starte synkronisering: Synkroniseringsprocessen kan ikke starte, fordi en tidligere synkronisering er i gang.

  5. Synkroniseringen er udført: Synkroniseringsprocessen er udført.

  6. Kunne ikke udføre synkronisering: Synkroniseringsprocessen blev ikke udført. Hvis for eksempel et netværksproblem forhindrede forbindelsen i at nå serveren, hvorfra ressourcer synkroniseres, udføres synkronisering ikke.

  7. Ikke alle ressourcer og berettigelser blev synkroniseret: Nogle ressourcer og berettigelser blev ikke synkroniseret, fordi synkroniseringsprocessen ikke blev fuldført.
  Desktops, apps og berettigelser, der blev tilføjet eller slettet i den sidste synkronisering Klik på Flere i kolonnen Synkroniseringsstatus, og klik på informationsikonet.

  Dialogboksen Oversigt over synkroniseringshandling viser antallet af apps, desktops og tildelinger, der blev tilføjet, slettet eller opdateret ved den seneste synkronisering.
  Klik på linkene for at få vist navnene på apps, desktops eller tildelinger.
  Advarsler Klik på Flere i kolonnen Synkroniseringsstatus, og klik på advarselsikonet.

  Dialogboksen Synkroniseringsadvarsler viser advarsler, der opstod under synkronisering. Hvis der f.eks. er tildelinger for en bruger, der ikke findes i Workspace ONE UEM, vises en advarsel.
  Bemærk: Oversigten over synkroniseringshistorik er kun synlig, hvis alle forbindelser er opgraderet til de nyeste. Advarsler opdeles ikke efter samling eller efter synkroniseringskørsel. Alle advarsler vises på listen, herunder advarsler om mappesynkronisering.
check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon