Tilføj konfigurationsnøglen i den brugerdefinerede SDK-profil for at tillade at filer kun kan åbnes gennem Workspace ONE Send.

Fremgangsmåde

  1. Gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger
  2. Hvis du har en eksisterende brugerdefineret profil, skal du gå til Apps > Indstillinger og politikker > Profiler > Brugerdefineret profil > Brugerdefinerede indstillinger.
  3. Hvis du vil tilføje en brugerdefineret profil, skal du gå til Apps > Indstillinger og politikker > Profiler > Tilføj profil > SDK-profil > iOS > Brugerdefinerede indstillinger.
  4. I Brugerdefinerede indstillinger skal du vælge Konfigurer og indsætte konfigurationsnøglerne i henhold til dine krav.
    Aktiver begrænsning for at åbne filen via Send { "PolicyAllowAIPFilesToOpenInOffice": true }
  5. Vælg Gem.