For at udrulle Smartfolio-appen til dine slutbrugere, kan du tilføje enkelte tildelingsgrupper eller flere tildelingsgrupper.

Forudsætninger

Du skal uploade Smartfolio som en offentlig app til Workspace ONE UEM-konsollen.

Fremgangsmåde

 1. Gå til Apps og bøger > Apps > Indbygget > Listevisning > Offentlig.
 2. Vælg Tildel-linket under Installationsstatus-kolonnen for Smartfolio-appen. Alternativt kan du også vælge redigeringsikonet og derefter vælge Gem & Tildel.
 3. På siden Tildeling skal du vælge Tilføj tildeling og udfylde valgmulighederne.
  1. Angiv følgende oplysninger i fanen Distribution.
   Indstilling Beskrivelse
   Navn Angiv tildelingsnavnet.
   Beskrivelse Indtast beskrivelsen for tildelingen.

   Tildelingsgrupper

   Indtast det smart-gruppenavn, som du vil tildele appen.

   Når du indtaster smart-gruppens navn, vises indstillinger, og du kan vælge den passende smart-gruppe fra listen.

   Hvis nødvendigt, kan du tilføje flere tildelingsgrupper.

   Appleveringsmetode
   • On demand – Udruller indhold til et katalog eller en anden udrulningsagent. Enhedsbrugeren kan bestemme, om og hvornår indholdet skal installeres.

    Denne indstilling er bedst for apps der ikke er kritiske for organisationen. Ved at give brugere tilladelse til at downloade apps, når de ønsker det, kan det spare på båndbreddeforbrug og begrænse unødvendig trafik.

   • Automatisk – udruller indhold til et katalog eller en anden udrulnings-hub på en enhed ved tilmelding. Når enheden er blevet tilmeldt, vil systemet anmode brugere om at installere indholdet på deres enheder.

    Denne indstilling er det bedste valg for apps er der kritiske for din organisation og dens mobile brugere.

  2. Angiv følgende oplysninger i fanen Begrænsninger.
   Indstillinger Beskrivelse
   Slet ved afmelding Vælg, at appen bliver fjernet fra enheden, når dens tilmelding til Workspace ONE UEM fjernes. Workspace ONE UEM aktiverer denne indstilling som standard.

   Hvis du aktiverer denne indstilling, vil overvågede ikke enheder have tilladelse til lydløs installation af apps. Dette er fordi enheden er låst, og installationen af klargøringsprofilen er i kommandokøen, hvilket kræver, at en enhed låses op for at fuldføre installationen.

   Hvis du deaktiverer denne funktion, pushes klargøringsprofiler ikke samtidig med den installerede app. Det vil sige, at hvis provisioneringsprofilen opdateres, så udrulles den nye provisioneringsprofil ikke automatisk til enheder. I disse tilfælde kræves der en ny version af appen til den nye provisioneringsprofil.

   Forhindre app backup Deaktiver sikkerhedskopiering af app-data til iCloud. Appen kan dog stadig sikkerhedskopieres til iCloud.
   Gør app MDM styret hvis installeret af bruger

   Overtag styring af apps der tidligere blev installeret af brugere på deres enheder, overvåget eller ikke overvåget.

   Aktiver denne feature så brugere ikke skal slette den version af appen der er installeres på enheden. Workspace ONE UEM administrerer appen uden at installere Airwatch Catalog-versionen på enheden.

  3. Angiv følgende oplysninger i fanen Tunnel & andre attributter:
   Indstillinger Beskrivelse
   VPN profil pr. app Vælg en VPN-profil, som du ønsker at bruge med denne app. Brugere tilgår appen ved at anvende en VPN, hvilket hjælper med at sikre adgang og brug af appen er troværdig og sikker.
   Andre attributter App-attributter giver enhedsspecifikke oplysninger om apps, der skal anvendes. Når du f.eks. vil oprette en liste over domæner, der er tilknyttet en bestemt organisation.
  4. Angiv følgende oplysninger i fanen Konfiguration af applikation
   Indstillinger Beskrivelse
   UPLOAD XML Du kan uploade en XML-fil, der indeholder de nøgleværdipar, der understøttes af appen til app-konfigurationen.
 4. Vælg Opret.
 5. Vælg Tilføj tildeling for at tilføje flere tildelinger til din publikation.
 6. Konfigurer fleksible udrulningsindstillinger ved at indstille prioriteten for dine app-tildelinger.
  Indstillinger Beskrivelse
  Prioritet Vælg værdien fra rullemenuen for at indstille prioriteten for tildelingerne.

  Enheder modtager apps fra tildelingsgrupperne baseret på prioritetssættet for tildelingsgrupperne. Ved at justere prioriteten for en enkelt tildeling omprioriteres andre tildelinger automatisk.

  Kopiér I menuen med flere indstillinger skal du vælge kopiér for at duplikere den valgte tildeling.
  Slet I menuen med flere indstillinger skal du vælge slet for at fjerne den valgte tildeling.
  For flere detaljerede oplysninger om tilføjelse af tildelinger, skal du se under Tilføj tildelinger og undtagelser til apps i Workspace ONE UEM Mobile Application Management -dokumentationen.