Du kan begrænse eller tillade import af indhold fra tredjeparts-apps til Workspace ONE Content ved at anvende bestemte konfigurationsnøgler i UEM-konsollen. Disse konfigurationsnøgler giver kun tilladelse til at importere indhold fra en række hvidlistede indbyggede apps.

Brug følgende konfigurationsnøgler til at begrænse eller tillade import fra tredjeparts-apps til Workspace ONE Content.

Konfigurationsnøgle Værditype Understøttede værdier Beskrivelse
{"ContentImportRestriction"} Boolesk true = begrænsning aktiveret false = begrænsning deaktiveret For eksempel {"ContentImportRestriction": true} Når dette er aktiveret, kan enhedsbrugere ikke importere indhold fra tredjepartsapps, som ikke er hvidlistede, deriblandt indbyggede apps fra iOS, til Workspace ONE Content.
{"ContentImportAllowNativeApps"} Boolesk true = import fra native-apps er tilladt false = import fra native-apps er ikke tilladt For eksempel {"ContentImportAllowNativeApps": true} Når dette er aktiveret, kan enhedsbrugere importere indhold fra native-apps, når begrænsningen af import er aktiveret.

Konfigurationsværdierne ContentImportRestriction og ContentImportAllowNativeApps kan bruges sammen til at konfigurere begrænsningen af import i henhold til dine krav. Hvis du vil tillade import af indhold fra alle native-apps, skal du aktivere nøglen ContentImportAllowNativeApps. Nøglen ContentImportAllowNativeApps er aktiveret som standard og tillader import fra alle native-apps, f.eks. e-mail, filer, Safari, AirDrop og lignende fra iOS. Når dette er aktiveret, kan enhedsbrugere åbne og importere indhold fra apps, der ikke er på hvidlisten, til Workspace ONE Content ved hjælp af webversionerne af apps, der ikke er på hvidlisten (ved hjælp af Safari).

Hvis du kun vil tillade specifikke apps, skal du deaktivere nøglen ContentImportAllowNativeApps og tilføje de tilladte apps på hvidlisten.

Hvis du vil begrænse import af indhold fra specifikke indbyggede apps, skal du deaktivere nøglen ContentImportAllowNativeApps og tilføje de tilladte indbyggede apps på hvidlisten.

Bemærk: Valgmuligheden "Begræns dokumenter, så de kun kan åbnes i tilladte apps" skal aktiveres i indstillingerne for Beskyttelse mod tab af data, før konfigurationsnøgleværdierne aktiveres. Safari og AirDrop kan ikke anbringes på hvidlisten, da der ikke er nogen tilknyttet pakke-id.