Trininddelt indhold på flerbrugerenheder ryddes, når slutbrugeren tjekker enheden ud. I sådanne tilfælde skal brugeren ved næste login downloade indholdet igen. Hvis du vil gøre styret indhold tilgængeligt på slutbrugers enhed, skal du aktivere staging-tilstand for indholdet. Ved aktivering af staging-tilstand bevares det trininddelte indhold på slutbrugers enhed, selv når slutbrugeren tjekker enheden ind eller ud.

Indholdet er tilgængeligt for en ny bruger, der tjekker enheden ud, hvis brugeren tildeles indholdet. Hvis indholdet ikke er tildelt til den nye bruger, ryddes indholdet.

For at aktivere staging-tilstand for indholdet skal følgende konfigurationsnøgle på Workspace ONE UEM-konsollen tilføjes.

Tabel 1.
Konfigurationsnøgle Værditype Understøttede værdier Beskrivelse

{

"RetainContentBetweenCheckoutSessions": true

}

Boolesk Sand = aktiveret

Falsk (standard) = deaktiveret

Når det er sat til sandt, vil downloadet indhold blive bevaret og ikke ryddet under enhedens tjek-ind- og tjek ud-sessioner.

Når det er sat til falsk, vil downloadet indhold blive slettet og ikke bevaret under enhedens tjek-ind- og tjek ud-sessioner.