Ved at integrere Workspace ONE Send med Workspace ONE Content kan du begrænse at filer i Workspace ONE Content kun kan åbnes via Workspace ONE Send. For at gennemtvinge åbning af filer gennem Send-appen, skal du tilføje en konfigurationsnøgle i UEM-konsollen.

Anvend følgende konfigurationsnøgle til at begrænse åbning af filer gennem Workspace ONE Send.

Tabel 1.
Konfigurationsnøgle Værditype Understøttede værdier Beskrivelse
{ "PolicyAllowAIPFilesToOpenInOffice"

}

Boolesk Sand = aktiveret

Falsk = deaktiveret

Når den er sat til Sand, åbnes filerne via Workspace ONE Send.