Content Management-indstillinger består af forskellige konfigurationer relateret til styring af indhold.

Vælg Indstillinger for at få adgang til tilgængelige konfigurationer.

Indstilling Beskrivelse
Apps

Få adgang til konfigurationsskærmene til VMware Workspace ONE Content og VMware Content Locker Sync.

Content Gateway Konfigurer Content Gateway og download installationsprogrammet.

Fra Workspace ONE UEM-konsol version 9.6, så er Unified Access Gateway (UAG) den anbefalede installationstype, når der konfigureres en Content Gateway-node. Du kan bruge denne indstilling til at konfigurere en ny Content Gateway på Unified Access Gateway eller til at overføre den eksisterende Content Gateway til Unified Access Gateway.

Der er flere oplysninger om konfiguration af Content Gateway på Unified Access Gateway under Workspace ONE UEM-komponenter på Unified Access Gateway i dokumentationen til UAG. For mere information om overførsel se dokumentationen om overførsel af Content Gateway til Unified Access Gateway.

Brugerlagring Konfigurer undtagelser for lagerkvoter for individuelle brugere. Disse undtagelser giver den bedste findeling af lagertildeling og tilsidesætter organisations- eller brugergruppekonfigurationer indstillet i personligt indhold.
Avanceret Konfigurer filtypebegrænsninger, on-boarding og krav om indhold til on-boarding, og integration med en tredjeparts e-Signature-udbyder.