Hvis du har meget styret indhold, der optager plads i databasen, så giver Workspace ONE UEM powered by AirWatch dig dedikeret fillagring. Når du skal konfigurere et fillager skal du vælge placeringen og lagerkapaciteten, konfigurere netværkskravene og oprette en repræsentationskonto.

Vigtigt: Fillagring kræves til distribution af Windows 10-software.

Opret den delte mappe på en server i dit interne netværk

  • Fillagring kan befinde sig på en separat server eller den samme server som en af de andre Workspace ONE UEM-appservere i dit interne netværk. Det er kun tilgængeligt for komponenter, der kræver adgang til det, f.eks. konsol- og enhedstjenesteservere.
  • Hvis enhedstjenesteserveren, konsolserveren og serveren, der er vært for den delte mappe, ikke er i samme domæne, skal du oplyse domænet under konfiguration af tjenestekontoen i formatet <domæne\brugernavn>. Domænetillid kan også etableres for at undgå en godkendelsesfejl.

Konfigurer netværkskravene

  • Ved brug af Samba/SMB – TCP: 445, 137, 139. UDP: 137, 138
  • Ved brug af NFS – TCP og UDP: 111 og 2049

Alloker tilstrækkelig harddiskkapacitet

Dine specifikke lagerkrav kan variere afhængigt af, hvordan du planlægger at bruge fillagring. Fillagringsplaceringen skal have tilstrækkelig plads til at rumme de interne apps, det styrede indhold eller de rapporter, du har til hensigt at bruge. Overvej følgende.

  • Hvis du aktiverer cachelagring af interne apps eller indhold, er det bedst at dimensionere enhedstjenesteserveren til 120 procent af den kumulative størrelse af alle de apps/alt det indhold, du skal offentliggøre.
  • Til opbevaring af rapporter afhænger dine lagerkrav af antallet af enheder, den daglige mængde rapporter og den hyppighed, hvormed du tømmer dem. Som udgangspunkt bør du tildele mindst 50 GB til udrulningsstørrelser på op til 250.000 enheder, der kører omkring 200 daglige rapporter. Juster disse tal baseret på den faktiske mængde, du observerer i din udrulning. Anvend også denne størrelsesorden til din konsolserver, hvis du aktiverer cachelagring.

Opret en tjenestekonto med korrekte tilladelser

  • Opret en konto på domænet for den delte lageradresse.
  • Giv den lokale bruger mulighed for at læse/skrive/modificere tilladelser til den fildeling, der bruges til fillagringsstien.
  • Konfigurer Repræsentationsbrugernavn for fillagring i Workspace ONE UEM med domænekontoen i formatet <domæne\brugernavn>.
  • Hvis den delte lageradresse ikke er på et domæne, kan du oprette en identisk lokal bruger og adgangskode på den server, der bruges til fillagring, konsol og enhedstjenester. I dette tilfælde oplyses den lokale brugerkonto i formatet <brugernavn>.

Du kan også bruge en domænetjenestekonto i stedet for en lokal brugerkonto.

Konfigurer fillagring i den globale organisationsgruppe

Konfigurer indstillinger for fillagring i den globale organisationsgruppes niveau i UEM-konsollen.