Konfigurer oplysningerne om Sikkerhed, Tildeling og Udrulning for at sikre, at indhold i det styrede lager og virksomhedsfilserverlagre forbliver sikkert.

Fremgangsmåde

 1. Udfyld tekstfelterne under fanen Sikkerhed for at styre, hvordan slutbrugerne deler og flytter følsomme dokumenter uden for virksomhedens medier.
  Indstillingen Gennemtving kryptering blev fjernet fra og med version 9.5 af Workspace ONE UEM Console. VMware Workspace ONE Content-appen krypterer alle filer som standard, uanset om indstillingen kan vælges eller ej.
  Indstilling Beskrivelse
  Dokumentdeling Deaktiver delingsindstillingerne for at opnå maksimal sikkerhed. Du kan aktivere dem, så slutbrugersamarbejde kan konfigureres.
  Adgangskontrol Indstil til Tillad offline visning for at give slutbrugere mest frihed for deres dokument. Konfigurer Tillad kun onlinevisning for at sikre, at alle enheder med adgang til indhold er kompatible, da Workspace ONE UEM ikke kan skanne offlineenheder for compliance.
  Tillad at åbne i e-mail Tillad åbning af indhold i e-mails.

  Brugere kan ikke åbne filer, der er større end 10 MB. For at give brugere tilladelse til at åbne filer, der er større end 10 MB, skal du redigere disse filer på UEM-konsollen og aktivere denne indstilling. Filer i brugerlagre kan ikke redigeres.

  Tillad at åbne i apps fra tredjepart Giv tilladelse til at åbne dette indhold i andre apps. Du kan indstille en liste over godkendte apps i SDK-profil. Hvis denne indstilling deaktiveres, deaktiveres samtidig slutbrugerens tilladelse til at udskrive PDF-dokumenterne i iOS VMware Workspace ONE Content.
  Tillad lagring til andre lagre Vælg at lade dine slutbrugere gemme denne fil til deres personlige indhold.
  Aktiver vandmærke Vælges for at føje vandmærkeoverlejring til filen.

  Konfigurer overlejringstekst for vandmærket som er del af en SDK-profil.

  Tillad udskrivning Giv slutbrugerne tilladelse til at printe PDF-dokumenter fra iOS VMware Workspace ONE Content ved hjælp af en AirPrint-server. Efter udskrift kan indhold ikke længere styres af Workspace ONE UEM-administratoren. Udskrivning understøttes kun, hvis Tillad åbning i apps fra tredjeparter er aktiveret.
  Tillad rediger Denne indstilling gælder kun lagre med skrivetilladelser.
 2. Konfigurer indstillinger for Tildeling for at styre, hvilke brugere der har adgang til indhold.
  Denne funktion sikrer, at det kun er godkendte ansatte, der har adgang til fortrolige eller følsomme materialer og lader dig oprette et niveauinddelt adgangshierarki.
  Indstilling Beskrivelse
  Enhedsejerskab Definer som Alle, Virksomhed - dedikeret, Virksomhed - delt, Medarbejderejet eller Udefineret.
  Organisationsgrupper Tildel indholdet til en ny gruppe ved at skrive i tekstfeltet.
  Brugergrupper Angiv grupper, hvis du integrerer med Directory Services eller brugerdefinerede brugergrupper.
 3. Anvend indstillinger for Udrulning til at styre hvad og hvornår dine slutbrugere har adgang til indhold.
  Indstilling Beskrivelse
  Overførselsmetode Specificer metoden Alle eller Kun Wi-Fi i rullemenuen. Ved at begrænse overførsler til wi-fi tvinges enheder til at tjekke ind med Workspace ONE UEM for at sikre compliance.
  Download under roaming Aktivér for at lade dine slutbrugere downloade indholdet under roaming.
  Download type

  Indstil til at udrulle indhold på en af to måder:

  • Automatisk – installeres på enheder, når indhold bliver tilgængeligt.
  • On-demand – Installeres kun på enheder, når brugeren anmoder om det.
  Download prioritet Definer for at give dine slutbrugere besked om, at indholdsdownload er prioriteret som Normal, Høj eller Lav.
  Påkrævet Vælg dette for at markere indholdet som påkrævet i VMware Workspace ONE Content. Slutbrugere skal downloade og gennemgå det påkrævede indhold, for at deres enheder kan blive ved med at være Workspace ONE UEM-compliant.
  Ikrafttrædelsesdato Specificer for at konfigurere et begrænset interval for tilgængelighed af indhold.
  Udløbsdato Specificer for at konfigurere et begrænset interval for tilgængelighed af indhold.
 4. Vælg Gem.