Aktivering eller deaktivering af SSO bestemmer antallet af appsessioner, der oprettes, hvilket påvirker antallet af godkendelsesprompter, som slutbrugere vil modtage.

Godkendelsestype SSO Sessioner Legitimationsoplysninger Forventet adfærd
Deaktiveret Aktiveret Enkel Legitimationsoplysninger for tilmelding Åbn apps uden at anmode slutbrugere om at indtaste legitimationsoplysninger.
Adgangskode Aktiveret Enkel Adgangskode Prompter ved første start af første app, der etablerer en appsession. Næste godkendelsesprompt sker, efter sessionen går i timeout.
Brugernavn og adgangskode Aktiveret Enkel Legitimationsoplysninger for tilmelding

Prompter ved første start af første app, der etablerer en appsession. Næste godkendelsesprompt sker, efter sessionen går i timeout.

Adgangskode Deaktiveret Per app Adgangskode

Prompter på en per app-basis, hvilket etablerer individuelle sessioner for apps. Bemærk, at hver app kan have en unik adgangskode. Næste godkendelsesprompt opstår, når en ny app startes, eller når en individuel appsession går i timeout.

Brugernavn og adgangskode Deaktiveret Per app Legitimationsoplysninger for tilmelding

Prompter på en per app-basis, hvilket etablerer individuelle sessioner for apps. Næste godkendelsesprompt opstår, når en ny app startes, eller når en individuel appsession går i timeout.