Smartfolio-brugere kan nu bekræfte de dokumenter, som du tildeler dem, som påkrævet indhold. I Workspace ONE UEM-konsollen kan du se disse bekræftelser i indholdslistevisningen og på enhedsoplysningssiderne.

Når du vælger Vis under Installationsstatus på siden Indholdslistevisning, vises en pop-up-rude for at vise det præcise antal brugere, som har set og bekræftet indholdet.

Følgende liste beskriver understøttede funktionerne for dokumentbekræftelse:
  • Når brugeren åbner et dokument, så vil bekræftelsesknappen se deaktiveret ud og blive aktiveret efter en standardmæssig forsinkelse på fem sekunder. Standardværdien kan ændres til at være i området 0-600 sekunder ved at anvende værdien AcknowledgementTimeInterval som en brugerdefineret SDK-indstilling på UEM-konsollen.
  • Brugeren bliver ikke anmodet om at bekræfte et dokument, der allerede er bekræftet.
  • Brugeren anmodes om at bekræfte en ny version af det allerede anerkendte dokument, hvis du markerer den nye version som påkrævet.
  • Siden Enhedsoplysninger viser statussen bekræftet og datoen, hvor dokumentet blev bekræftet.
  • Indholdsoplysninger per enhed-rapporten indeholder den bekræftede status per enhed-basis.