For at hjælpe med at indstille dit peer-distributionssystem og for at undgå problemer med konfiguration, skal du gennemse netværksadfærden, typerne af kommunikation, kommunikationskanalerne mellem komponenter og licensstyringen.

Vigtigt: Send ikke fortrolige pakker ved hjælp af Peer-distributionen. Se krypteringssektionen i dette emne for at få oplysninger.
 • Fælles netværk – Peer-to-peer-serveren, VMware Enterprise Systems Connector og peer-to-peer-klienterne skal alle kommunikere på det samme netværk. Hvis disse systemkomponenter er på undernet i dit netværk, og disse undernet kan kommunikere, kan funktionen overføre apps. Klienter, der ikke er på netværket, kan ikke modtage apps ved hjælp af peer-to-peer-distributionen.
 • Kryptering – Kommunikation mellem peer-to-peer-serveren og Workspace ONE UEM er krypteret. Kommunikationen er ikke krypteret mellem peer-to-peer-klienterne i netværket. Denne kommunikation bruger UDP, men selve pakke er ikke krypteret mellem klienter. Selvom systemet tjekker, om pakkerne er ændret, anbefales det, at der ikke sendes fortrolige pakker med peer-to-peer-distribution.
 • UDP – Peer-to-peer-serveren og -klienten bruger UDP til at kommunikere med Workspace ONE UEM.
 • Centralt kontor – Peer-to-peer-serveren skal være på et af undernettene i det centrale kontor på øverste niveau.
 • Licenstillæg – Peer-to-peer-systemet forhindrer dig ikke i at tildele flere licenser, end du har købt. Hvis du tildeler ekstra licenser, opkræver systemet betaling for dem.

  For at hjælpe dig med at fastsætte forbruget af licenser er forholdet mellem klientinstallation og den brugte licens én til én.

 • Åbne porte – Peer-to-peer-klienten skal bruge specifikke åbne porte for at overføre metadata. Find ud af, om dit team til netværksadministration har lukket de påkrævede porte eller har blokeret for udsendelse via disse porte. Hvis disse porte er lukket eller ikke tillader udsendelse, skal du kontakte en Workspace ONE UEM-medarbejder angående alternative porte. Se Porte, der bruges til peer-distribution for at få oplysninger.
 • Version af konsol, klient og server – Du skal installere og bruge den understøttede version af peer-to-peer-klienten og peer-to-peer-serveren. Opdater peer-to-peer-serveren, når Workspace ONE UEM Console indeholder en opdatering af peer-to-peer-klienten. Hvis versionerne ikke understøttes, fungerer funktionen ikke.
 • SQL Server Express – Download og installer SQL Server Express på samme server som VMware Enterprise Systems Connector. Installer denne komponent, før du konfigurerer peer-to-peer-opsætning, da det kan tage noget tid at fuldføre installationen.
 • Appmetadata – Peer-to-peer-systemet opbevarer og overfører blob-id'et (eller indholds-id'et), appens størrelse og apphashet. Det opbevarer eller overfører ikke andre data.
 • Indledende downloads – Det første download i en peer-distributionsproces tager længst tid. Efter de indledende downloads, og efterhånden som flere enheder i undernettet modtager appen, bliver det hurtigere at downloade.
 • Aktiveringsproces – Når du har gemt dine konfigurationer, aktiverer systemet peer-to-peer-serveren og -klienterne med en licensnøgle. Du kan indsætte din egen topologi eller bruge den, som netværket genererer, under aktivering. Og under aktiveringen udgiver systemet også alt eksisterende Win32-appindhold på peer-to-peer-serveren. Derefter begynder enheder, der er medlem af dette peer-distributionsnetværk, at modtage appdownloadet.