Du kan downloade peer-to-peer-serveren fra peer-distributionssiden i Workspace ONE UEM Console. og installere serveren. For installation kan du følge prompterne i installationsguiden.

 1. Sørg for, at den computer, der hoster peer-to-peer-serveren, lever op til disse krav.
 2. Gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > System > Enterprise Integration > Peer-distribution, og download serveren.
 3. Åbn det eksekverbare serverinstallationsprogram.
 4. Vælg en SQL-servertype, og konfigurer Indstillinger.

  Vælg mellem følgende muligheder:

  1. For at downloade og anvende en ny instans af SQL Server Express skal du konfigurere, hvor vejledningen installerer SQL Server Express.
  2. For at anvende en eksisterende SQL-database eller SQL Server Express skal du indtaste SQL-server- og loginoplysninger. Oplysningerne omfatter navnet på databaseserveren, navnet på SQL-instansen, forbindelsens port og godkendelsesoplysningerne.Billede af felterne til at vælge en SQL-servertype.
 5. Væg Installer. Hvis du har hentet en ny instans af SQL Server Express, downloades og installeres serveren med peer-distributionsserveren. Peer-distributionsserveren downloades og installeres.
 6. Kopiér Sikkerhedsnøglen for at indtaste den i UEM-konsollen. Indtast også navnet og IP-adressen på den nye.

  Billede af sikkerhedsnøglen, som du skal kopiere.

  Bemærk: Hvis du ikke kan finde den originale sikkerhedsnøgle under peer-distributionen, kan du oprette en ny nøgle ved at køre peer-distributionsinstallationsprogrammet igen. Du kan vælge indstillingen Opret en ny VMware-delt nøgle i området Installationsindstillinger.

Installer SQL Server Express manuelt

Når du installerer peer-to-peer-distributionsserveren, kræver nogle instanser SQL Server Express. Hvis dine firewallregler om peer-to-peer-serveren blokerer den gratis download af SQL Server Express, kan du installere SQL Server Express manuelt.

 1. Download SQL Server Express fra http://redirect.adaptiva.cloud/sqlexpress2014 på en computer uden firewallbegrænsninger.
 2. På servercomputeren skal du kopiere og pakke den downloadede SQL Server Express-konfiguration ud i c:\sqltemp.
  C:\sqltemp\Setup.exe /q /Hideconsole /ACTION=Install /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /Features=SQLEngine /TCPENABLED=1 /BROWSERSVCSTARTUPTYPE=Automatic /AddCurrentUserAsSQLAdmin /SQLSYSADMINACCOUNTS="NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE" "NT AUTHORITY\SYSTEM" /SQLSVCACCOUNT="NT AUTHORITY\SYSTEM" /SQLSVCSTARTUPTYPE=Automatic /INSTANCENAME=ADAPTIVASQL
 3. Kør installationsguiden til peer-to-peer-servere med SQL Server Express. Systemet genererer SQL-konfigurationslogfiler i %temp%.