For at styre kilderne i apppakker, også kaldet distributionsoptimering, i din peer-to-peer-udrulning, skal du overveje, hvordan data overføres i netværk og undernetværk.

Kontorer og undernet

Definer et kontor med et eller flere undernetområder, der er forbundet via et LAN-netværk (Local Area Network). Kontorer henter indholdet fra deres overordnede kontorer og distribuerer det til deres underordnede kontorer.
 • Kontortyper – Peer-distribution har tre kontortyper, og disse kontortyper deler data på bestemte måder.
  • Standard – Definerer et traditionelt standard-LAN-netværk. Klienter forsøger at dele indholdet, og de sender anmodninger om registrering af udsendelser.
  • VPN – Definerer et kontor- og undernetområde, der er allokeret til klienter, som er forbundet via VPN. Klienter i et VPN-kontor forsøger ikke at dele indholdet, men de sender anmodninger om registrering af udsendelser.
  • WiFi – Definerer et kontor- og undernetområde, der er allokeret til klienter, som er forbundet via WiFi. Klienter i et WiFi-kontor deler indhold, men de sender ikke anmodninger om registrering af udsendelser.

  Bemærk: Hvis du har et fysisk kontor med et traditionelt undernet (standard) og et WiFi-undernet, skal du oprette et kontor for de enkelte netværk. Opret WiFi-kontoret som et underordnet kontor til kontoret med den traditionelle forbindelse, så WiFi-netværket modtager pakker fra det overordnede kontor med den traditionelle forbindelse.
 • Centralt kontor og peer-to-peer-serveren – Peer-to-peer-serveren skal være på et undernet i det centrale kontor på det øverste niveau. Denne placering gør det tilgængeligt for alle klienter i hierarkiet.

Datatransport i kontorer

Systemet distribuerer indhold fra et overordnet til en underordnet kontor én gang. Denne funktionsmåde begrænser data, der sender via WAN-links (Wide Area Network).
 • Tilpasningsdygtig protokol – Den tilpasningsdygtige protokol er en patenteret protokol, der overvåger længden på de ydre router-køer og sender data, når køerne næsten er tomme. Denne protokol, som er implementeret af en avanceret kernedriver, fjerner behovet for at undertrykke båndbredden ved udrulning af apps med peer-distribution.
 • På kontorer – Datatransport på kontorer fungerer ved hjælp af LAN-netværket eller Foreground-protokollen. Peer-distributionssystemet administrerer ikke denne protokol.
 • Mellem kontorer – Datatransport mellem kontorer fungerer ved hjælp af WAN-netværket eller Background-protokollen. Denne protokol kaldes også for den tilpasningsdygtige protokol, der beskytter den tilgængelige båndbredde på WAN-links.
 • Mellem undernet – Definer undernet, der er forbundet via et WAN-link, som separate kontorer. Hvis kontorer er konfigureret forkert, kan LAN-protokollen måske bruges via et WAN-link, hvilket medfører mætning af WAN-netværket.

Klienter modtager apps ud fra angivne kriterier

Peer-to-peer-systemet sender og modtager apps ud fra mange faktorer, herunder ledig plads på enheden, enhedens formfaktor og typen af operativsystem. Rækkefølgen af download følger disse valg oppefra og ned.

 1. Enheder med den største faktiske ledige plads
 2. Enheder, der er identificeret som foretrukne, også kaldet RVP'er (rendezvous points – mødepunkter)
 3. Enhedernes kabinettype (stationære vælges før bærbare)
 4. Typen af enhedens operativsystem (servere vælges før arbejdsstationer)
 5. Enheder med de længste systemstarttider
 6. Enheder med den største brugbare ledige plads

Backupsystemer

Peer-to-peer-klienter modtager app-pakker fra et CDN- eller fillagringssystem, når de ikke kan finde pakker i hierarkiet. Et CDN, som er valgfrit for on-premises-udrulninger, tilbyder øget hastighed i forhold til fillagringssystemet.