Værdierne for Genstart af enhed i Win32-apps giver brugeren mulighed for at udskyde genstart af enheden og tilknytte en tidsfrist for, hvornår brugeren kan udskyde genstarten. Værdierne giver administratorer og slutbrugere mulighed for at opnå større styring over genstarter for at forhindre en bruger i at miste vedkommendes arbejde. Administratorer kan vælge at gennemtvinge genstart af en pc efter installation af aen app eller lade brugeren udsætte genstarten til et mere belejligt tidspunkt.

Genstart af enhed hjælper dig med at konfigurere følgende indstillinger:

  • Giv brugeren besked, før genstart af enheden, så vedkommende kan gemme filer og lukke apps.
  • Giv brugeren besked, når vedkommende skal genstarte en enhed.
  • Giver brugeren mulighed for at udsætte genstart af enheden efter behov.
  • Giver administratorer mulighed for at gennemtvinge genstart af enheden.
  • Giver administratorer mulighed for at angive en udsættelsesfrist, hvorefter brugerne ikke kan udsætte genstarten.

Workspace ONE Intelligent Hub viser meddelelser angående genstart af enheder i forskellige faser. Meddelelsen om udskydelse gør brugeren i stand til at genstarte eller udsætte. Workspace ONE Intelligent Hub opdaterer genstartsdata for udsættelse eller genstart og viser meddelelsen ud fra det tidspunkt, brugeren har valgt.

Følgende tabel viser meddelelser, der vises i forskellige faser:
Systemadvarsel Beskrivelse
Under appinstallationen Giver brugeren besked om at gemme filer og lukke appen.
Efter appinstallation Viser den første advarsel og giver brugeren besked om genstart af systemet.
48 timer før tidsfristen for genstart Viser den anden advarsel og advarer brugeren om den gennemtvungne genstart.
15 minutter før tidsfristen for genstart Viser den tredje advarsel og advarer brugeren om den gennemtvungne genstart.
5 minutter før tidsfristen for genstart Ryd systemmeddelelser, der indikerer dato og tidspunkt for den planlagte, gennemtvungne genstart.