Et pkginfo-element kan valgfrit indeholde et installcheck_script. Installcheckscriptet giver en metode til at bestemme om et softwareelement skal installeres, hvor installation/kvitteringer er utilstrækkelige eller upraktiske.

Kommandolinjeværktøjer, der typisk installeres gennem port (MacPorts) eller Python-moduler installeret med easy_install eller pip er gode eksempler, da de ikke har en nem metode til at bestemme deres installerede version.

Et installations check_script bør skrives således, at en lukningskode på 0 indikerer at elementet ikke er installeret og derfor bør installeres. Alle ikke-nul lukningskoder indikerer, at elementet er installeret.

Et eksempel på installcheck_script, der illustrerer en kontrol for at fastslå, om den aktuelle version af argparse Python-modulet er installeret.

#!/bin/sh# Grab current version of installed python moduleversion="$(python -c 'import argparse;print argparse.__version__' 2>/dev/null)"# Compare with the version we want to installif [ ${version:-0} < 1.2.1 ]; thenexit 0elseexit 1fi

Afinstallationskontrolscript

Valgfrit kan et eksplicit uninstallcheck_script angives for at bestemme, hvorvidt et softwareelement bør fjernes. I dette tilfælde, vil scriptet med en lukningskode på 0 indikere at elementet er installeret på nuværende tidspunkt og at denne fjernelse burde foregå. Alle ikke-nul lukningskoder indikerer, at elementet ikke er installeret.