Listen med installationselementer genereres af VMware AirWatch Admin Assistant for nogle typer installationselementer (.dmg), men ikke for Apple-pakker (.pkg eller .mpkg). Du kan generere (eller ændre) denne liste, og det er den mest fleksible mekanisme til at bestemme installationsstatus.

Listen Installationer kan indeholde et vilkårligt antal elementer såsom apps, indstillingsvinduer, rammer eller andre bundt-formatelementer, info.plists, simple mapper eller filer. Du kan anvende en kombination af elementer til at hjælpe Munki med at afgøre, om et element er installeret eller ej.

Et eksempel på en automatisk genereret "installationer"-liste for Firefox 6.0

<key>installs</key><array><dict><key>CFBundleIdentifier</key><string>org.mozilla.firefox</string><key>CFBundleName</key><string>Firefox</string><key>CFBundleShortVersionString</key><string>6.0</string><key>minosversion</key><string>10.5</string><key>path</key><string>Applications/Firefox.app</string><key>type</key><string>application</string></dict></array>

For at fastslå om Firefox 6 er installeret eller ej, tjekker Munki efter en app med en CFBundleIdentifier, der hedder org.mozilla.firefox og hvis fundet, bekræfter det, at dens version (CFBundleShortVersionString) er mindst 6.0. Hvis Munki ikke kan finde appen eller dens version er lavere end 6,0, betragter den Firefox-6.0 som ikke installeret. Installationslister kan indeholde flere elementer. Hvis et element mangler eller har en ældre version, anses elementet ikke for installeret. Du kan manuelt generere elementer, der skal føjes til en Installations-liste ved hjælp af følgende pkginfo:

    /Library/Application\ Support/AirWatch/Data/Munki/bin/makepkginfo -f /Library/Interne
    t\ Plug-Ins/Flash\ Player.plugin
   
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/Prope
    rtyList-1.0.dtd">
    <plist version="1.0">
    <dict>
    
     <key>installs</key>
     <array>
      <dict> <key>CFBundleShortVersionString</key> <string>10.3.183.5</string> <key>path</key> <string>/Library/Internet Plug-Ins/Flash Player.plugin</string> <key>type</key> <string>bundle</string> </dict> 
     </array>
    
    </dict>
    </plist>
   

Kopiér og Indsæt hele Installationer-nøglen og værdien, eller kopier kun dict-værdien, og føj den til en eksisterende installationsliste i din pkginfo-fil. Munkitjekker, om der findes /Library/Internet Plug-Ins/Flash Player.plugin, og hvis det findes, tjekker det versionen. Hvis versionen er lavere end 10.3.183.5, opfattes elementet som ikke installeret. Du kan generere installerede elementer for alle filsystemelementer, men kun Munki ved hvordan man bestemmer, hvilke versioner for bundletypeelementer, der indeholder Info.plist eller version.plist med versionsoplysninger.

For andre elementer i filsystemet kan Munki kun bestemme eksistensen i tilfælde af en ikke-bundtet mappe eller beregne en kontrolsum (for filer). For filer med kontrolsummer mislykkes testen (og derfor vil elementet ikke blive installeret), hvis kontrolsummen for filen på disken ikke matcher kontrolsummen i pkginfo.

    <key>installs</key>
    <array>
    
     <dict>
      <key>md5checksum</key> <string>087fe4805b63412ec3ed559b0cd9be71</string> <key>path</key> <string>/private/var/db/dslocal/nodes/MCX/computergroups/loginwindow.plist</s tring> <key>type</key> <string>file</string> 
     </dict>
    
    </array>
   

Hvis du ønsker, at Munki kun skal tjekke for eksistensen af en fil og ikke dens indhold, skal du fjerne de genererede md5checksum-oplysninger i elementinfo for installation. Sørg for at den angivne sti er intakt.

    <key>installs</key>
    <array>
    
     <dict>
     <key>path</key>
     <string>/private/var/db/dslocal/nodes/MCX/computergroups/loginwindow.plist
     </string>
     <key>type</key>
      <string>file</string> 
     </dict>
    
    </array>