Når en pakke i Apple-format installeres, genereres der en kvittering på maskinen. Meta-pakker genererer flere kvitteringer. VMware AirWatch Admin Assistant tilføjer navne og versioner for disse kvitteringer til en kvitteringsmatrix i pkginfo for en pakke.

Følgende er en kvitteringsmatrix for Avid LE QuickTime-codecs, version 2.3.4.

    <key>receipts</key>
    <array>
    
     <dict>
      <key>filename</key> <string>AvidCodecsLE.pkg</string> <key>installed_size</key> <integer>1188</integer> <key>name</key> <string>AvidCodecsLE</string> <key>packageid</key> <string>com.avid.avidcodecsle</string> <key>version</key> <string>2.3.4</string> 
     </dict>
    
    </array>
   

Hvis Munki anvender kvitteringsmatrixen til at bestemme installationsstatus, godkender det for eksistensen og versionen af hver kvittering i matrixen. Hvis en kvittering mangler eller har et lavere versionsnummer end den version, der er angivet for den pågældende kvittering i kvitteringsmatrixen, betragtes elementet som ikke installeret. Kun hvis hver kvittering er tilstede, og alle versioner er de samme som dem i pkginfo (eller højere), anses elementet for at være installeret. For at foretage fejlfinding af problemer skal du anvende pkgutil-værktøjet til at undersøge de installerede kvitteringer.

    # pkgutil --pkg-info com.avid.avidcodecsle
    No receipt for 'com.avid.avidcodecsle' found at '/'.
   

I dette tilfælde blev kvitteringen for Avid LE QuickTime-codecs ikke fundet på denne computer. Et hyppigt problem med kvitteringer er at med mange meta-pakker vil installationslogikken kun resultere i en delpakke af de underpakker, der installeres. Generelt indeholder kvitteringslisten en kvittering for hver underpakke i en meta-pakke (og kræver denne information, hvis Munki bliver bedt om at fjerne softwareelementet baseret på pakkekvitteringer). Men hvis det er normalt og forventet, at ikke alle underpakker vil blive installeret, så vil Munki markere elementet som ikke installeret og tilbyde at installere det igen og igen. En løsning på dette problem er at tilføje en valgfri nøgle med værdien sand for de kvitteringer, der er valgfrit installeret. Munki vil derefter ikke tage hensyn til disse kvitteringer ved bestemmelse af installationsstatus.

    <key>receipts</key>
    <array>
    
     <dict>
      <key>filename</key> <string>mandatory.pkg</string> <key>installed_size</key> <integer>1188</integer> <key>name</key> <string>Mandatory</string> <key>packageid</key> <string>com.foo.mandatory</string> <key>version</key> <string>1.0</string> 
     </dict>
     <dict>
      <key>filename</key> <string>optional.pkg</string> <key>installed_size</key> <integer>1188</integer> <key>name</key> <string>Optional</string> <key>optional</key> <true/> <key>packageid</key> <string>com.foo.optional</string> <key>version</key> <string>1.0</string> 
     </dict>
    
    </array>
   

En anden løsning for denne situation er at angive installations-matrixen, der viser en liste over elementer der er installeret af pakken. Munki kan bruge oplysninger fra installations-matrixen i stedet for kvitteringer for at bestemme installationsstatus.