For at udrulle Win32-apps ved hjælp af softwaredistribution skal du bruge understøttede filtyper, operativsystemer og platforme.

Understøttede platforme

Den understøttede platform til udrulning af Win32-apps er Windows Desktop.

Understøttede filtyper

 • MSI
 • EXE
 • ZIP
  Bemærk: Hvis du anvender en ZIP-fil, skal du komprimere apppakker, der er 4 GB eller større ved hjælp af 7-Zip. Workspace ONE UEM udpakker ikke ZIP-pakker med apppakker på 4 GB eller større, når de er komprimeret vha. den indbyggede Windows-zip-komprimering.

CDNs og fillagersystemer

Det anses for at være fornuftigt at bruge indholdsleveringsnetværk (CDN) til udrulning af apps. Denne indstilling har den fordel, at den kan sende indhold til enheder på netværket og til eksterne enheder. Den giver også hurtigere downloadhastigheder og reducerer båndbredden på Workspace ONE UEM-servere. I enkelte scenarier kan det dog ikke betale sig at bruge en CDN. Brug et fillagersystem til disse instanser.

Aktivér softwarepakke-udrulning – SaaS-miljøer

Konfigurer Workspace ONE UEM til at genkende udrulningen af Win32-apps med softwaredistributionsmetoden.

For at valgmuligheden Softwarepakkeudrulning kan vises, aktiverer Workspace ONE UEM CDN til miljøet. Gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger >  Enhed og brugere > Windows > Windows Desktop > Appudrulninger, og aktiver Softwarepakkeudrulning.

Bemærk: Hvis din udrulning hvidlister IP-adresser til Workspace ONE UEM, fungerer CDN ikke.

Aktivér softwarepakke-udrulning – on-premises-miljøer

Softwaredistribution er nu aktiveret som standard i Workspace ONE UEM Console for alle on-premises-kunder. Som standard får kunder op til 5 GB lagerplads til apps i databasen. Du kan bruge et fillagringssystem til at gemme store Win32-apps.

Det anses for at være fornuftigt at bruge indholdsleveringsnetværk (CDN) til udrulning af apps. Denne indstilling er en fordel, da båndbredden på andre servere reduceres.

Fillagring til dine Win32-apps

Visse funktioner i Workspace ONE UEM powered by AirWatch bruger en dedikeret fillagringstjeneste til håndtering af behandling og overførsler, hvilket reducerer den samlede belastning på din database og forbedrer dens ydelse. Manuel konfiguration af fillageret gælder kun for kunder i et on-premises-miljø. Det konfigureres automatisk til SaaS-kunder. Det omfatter også visse rapporter, intern appudrulning og Workspace ONE UEM-styret indhold. Når du aktiverer fillagring for nogen af disse funktionaliteter, overføres den automatisk til de andre. Opsætning af fillagring forårsager, at alle rapporter, alle interne apps og alt administreret indhold gemmes der.

Fra og med konsolversion 9.0.2 blev tre nye rapporter tilføjet, og de er identiske med de nuværende rapporter, men har et ændret back-end-framework. Denne nye ramme genererer rapporter med større pålidelighed og hurtigere downloadtider. For at udnytte disse fordele skal du opsætte fillagring.

Der er flere oplysninger om de nye rapporter i oversigten over Workspace ONE UEM-rapporter.

Når fillageret er aktiveret, gemmes alle interne app-pakker, som du uploader via UEM-konsollen, på en fillagringsplacering.

Fillager er påkrævet for at kunne udrulle Win32-apps (IPA, PAK, APPX, MSI, EXE osv.) og macOS-apps (DMG, PKG, MPKG osv.) fra området Ressourcer i UEM-konsollen. Denne funktion kaldes softwaredistribution.

Få flere oplysninger om softwaredistribution til Win32 i Distribution af Win32-apps.

Få flere oplysninger om softwaredistribution til macOS i Softwaredistribution og administration.

Du kan adskille styret indhold fra Workspace ONE UEM-databasen ved at gemme det i en dedikeret fillagerplacering. Upload af store mængder styret indhold kan forårsage problemer med databasens ydelse. I et sådant tilfælde kan on-premises kunder frigøre plads i databasen ved at flytte det styrede indhold til en integreret lokal fillagerløsning.

Få flere oplysninger om styret indhold i AirWatch-styret indholdslager.

Konfigurer fillager for dine interne Win32-apps

Konfigurer fillagring for interne apps ved hjælp af nedenstående procedure. Dette er påkrævet, hvis du udruller Win32-apps ved hjælp af softwaredistribution, men gælder for alle interne applikationer, når det er konfigureret.

Hvis du har styret indhold, der optager plads i databasen, så giver Workspace ONE UEM dig dedikeret fillagring. Når du skal konfigurere et fillager skal du vælge placeringen og lagerkapaciteten, konfigurere netværkskravene og oprette en repræsentationskonto. Læs følgende forudsætninger, før du går i gang:

Bekræft fillagringsforbindelsen fra dine servere:

 1. Sørg for, at filstien er tilgængelig fra alle Console- og DS-bokse og anvender de samme repræsentationslegitimationsoplysninger, som er defineret i UEM-konsollen, under konfiguration af fillager.
 2. Når du bruger DFS-share, hvis FS-stien er konfigureret ved hjælp af FQDN, skal roden være tilgængelig fra alle Console- og DS-noder. Hvis den filsti, der er konfigureret i fillageret, f.eks. er //india.vmware.com/MDM/FileStorage/, skal du sørge for, at DS har adgang til roden //india.vmware.com/
Opret en delt mappe på en server i dit interne netværk
 1. Fillagring kan befinde sig på en separat server eller den samme server som en af de andre Workspace ONE UEM-appservere i dit interne netværk. Det er kun tilgængeligt for komponenter, der kræver adgang til det, f.eks. konsol- og enhedstjenesteservere.
 2. Hvis enhedstjenesteserveren, konsolserveren og serveren, der er vært for den delte mappe, ikke er i samme domæne, skal du oplyse domænet under konfiguration af tjenestekontoen i formatet <domæne\brugernavn>. Domænetillid kan også etableres for at undgå en godkendelsesfejl.
Konfigurer netværkskravene:
 1. Ved brug af Samba/SMB – TCP: 445, 137, 139. UDP: 137, 138
 2. Ved brug af NFS – TCP og UDP: 111 og 2049

Alloker tilstrækkelig harddiskkapacitet:

Dine specifikke lagerkrav kan variere afhængigt af, hvordan du planlægger at bruge fillagring. Fillagringsplaceringen skal have tilstrækkelig plads til at rumme de interne apps, det styrede indhold eller de rapporter, du har til hensigt at bruge. Overvej følgende.

 1. Hvis du aktiverer cachelagring af interne apps eller indhold, er det bedst at dimensionere enhedstjenesteserveren til 120 procent af den kumulative størrelse af alle de apps/alt det indhold, du skal offentliggøre.
 2. Til opbevaring af rapporter afhænger dine lagerkrav af antallet af enheder, den daglige mængde rapporter og den hyppighed, hvormed du tømmer dem. Som udgangspunkt bør du tildele mindst 50 GB til udrulningsstørrelser på op til 250.000 enheder, der kører omkring 200 daglige rapporter. Juster disse tal baseret på den faktiske mængde, du observerer i din udrulning. Anvend også denne størrelsesorden til din konsolserver, hvis du aktiverer cachelagring.
Opret en tjenestekonto med korrekte tilladelser:
 1. Opret en konto på domænet for den delte lageradresse.
 2. Giv den lokale bruger mulighed for at læse/skrive/modificere tilladelser til den fildeling, der bruges til fillagringsstien.
 3. Konfigurer Repræsentationsbrugernavn for fillagring i Workspace ONE UEM med domænekontoen i formatet <domæne\brugernavn>.
 4. Hvis den delte lageradresse ikke er på et domæne, kan du oprette en identisk lokal bruger og adgangskode på den server, der bruges til fillagring, konsol og enhedstjenester. I dette tilfælde oplyses den lokale brugerkonto i formatet <brugernavn>.

Konfigurer fillagringen i den globale organisationsgruppe:

 1. Konfigurer indstillinger for fillagring i den globale organisationsgruppes niveau i UEM-konsollen. Når fillagring er aktiveret, kan du konfigurere et eksternt lager, hvor filer gemmes. En deaktiveret indstilling betyder, at filer gemmes som binære store objekter i databasen.
 1. Gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > Installation > Filsti på det globale organisationsgruppeniveau, og rul ned til bunden af siden.
 2. Vælg skydeknappen Fillagring aktiveret, og konfigurer indstillingerne.
  Indstilling Beskrivelse
  Fillagringssti Indtast stien, hvor filerne skal gemmes, i følgende format: \\{Servernavn}\{Mappenavn}. Mappenavnet er navnet på den delte mappe, du har oprettet på serveren.
  Fillagring-cachelagring aktiveret

  Når den er aktiveret, gemmes en lokal kopi af filer, der er anmodet om at downloade, på enhedstjenesteserveren som en cachekopi. Efterfølgende downloads af den samme fil henter den fra enhedstjenesteserveren i modsætning til fillagring.

  Når dette er aktiveret, cachelagres filer lokalt på DS-serveren, første gang de tilgås. Efterfølgende anmodninger håndteres ved hjælp af den fil, der er cachelagret på DS-serveren, i stedet for at den streames fra fillagerpladsen.

  Hvis du aktiverer cachelagring, bør du overveje at tage højde for, hvor meget plads der skal bruges på serveren.

  Hvis du integrerer med en CDN, distribueres apps og filer via CDN-udbyderen, og en lokal kopi lagres ikke på enhedstjenesteserveren. Få yderligere oplysninger i integrationsguiden til VMware Workspace ONE UEM CDN (https://resources.air-watch.com/view/8cr52j4hm6xfvt4v2wgg/en).

  Fillagringsefterligning aktiveret Vælg for at tilføje en servicekonto med de korrekte tilladelser.
  Brugernavn for fillagringsefterligning Angiv et gyldigt brugernavn til en tjenestekonto for at få både læse- og skrivetilladelser til den delte lageradresse.
  Adgangskode Angiv en gyldig adgangskode til servicekonto for at få både læse- og skrivetilladelser til den delte lageradresse.
 3. Vælg knappen Afprøv forbindelse for at teste konfigurationen.