Softwaredistribution i Workspace ONE UEM lader dig levere Windows-apps og overholde app-lifecyclen. Softwaredistribution lader din organisation udrulle apps, spore installationsstatusser, foretage fejlretning og fejlfinding af installationsproblemer og vedligeholde apps uden besvær. Du kan uploade Win32-apps enten som hovedfiler eller afhængige filer. Du kan anvende samme proces for EXE-, MSI- og ZIP-filer. Hvis du anvender en ZIP-fil, kan du komprimere apppakker, der er 4 GB eller større ved hjælp af 7-Zip. Workspace ONE UEM udpakker ikke ZIP-pakker med apppakker på 4 GB eller større, når de er komprimeret ved hjælp af den indbyggede Windows-zip-komprimering. Software Distribution-engine (SFD) kræver en MSI-fil eller en EXE-fil i ZIP-filen for at udrulle en PowerShell-scriptfil.

Fuldfør følgende trin for at uploade Win32-filer til Software Distribution:

Fremgangsmåde

 1. Gå til Ressoucer > Apps > Indbyggede > Interne, og vælg Tilføj app.
 2. Vælg Upload.
 3. Vælg Lokal fil, og vælg den app, der skal uploades.
 4. Vælg et svar på Er dette en afhængig fil.
  • Vælg Ja for at markere en afhængig fil, og knyt den til Win 32-apps. Eksempler på afhængige filer er biblioteker og frameworks.
  • Vælg Fortsæt for at gå til næste fase i lifecyclen.
 5. Konfigurer fanen Oplysninger.

  Workspace ONE UEM kan ikke parse data fra en EXE- eller ZIP-fil. Indtast information for EXE- og ZIP-filer på denne fane. Systemet parser med information angivet for MSI filer.

  Oplysninger om indstilling Oplysninger om beskrivelse
  Navn Indtast et navn for appen.
  Styret af Se den organisationsgruppe (OG), som appen tilhører, i dit Workspace ONE UEM OG-hierarki.
  App-id Repræsentere appen med en unik streng. Denne indstilling er udfyldt på forhånd og bliver oprettet sammen med appen.

  Workspace ONE UEM anvender strengen til at identificere appen i systemer såsom hvid- eller sortlistning af apps.

  Aktuel filversion Hvis du anvender Workspace ONE UEM konsol 2005 eller højere, kan du indtaste den aktuelle filversion af appen.

  Hvis du anvender en Workspace ONE UEM konsol version fra før 2005, viser versionsnummeret den kodede version af appen oprettet af app-udvikleren. Når du tilføjer en app-version, vises versionsfeltet som skrivebeskyttet for den nyere version, der tilføjes.

  Buildversion Viser en alternativ "Filversion" for nogle apps.

  Denne post sørger for, at Workspace ONE UEM registrerer alle versionsnumre, der er kodet til apps, fordi udviklere har to steder i nogle apps, hvor de kan kode et versionsnummer.

  Version Hvis du anvender Workspace ONE UEM-konsol 2005 eller højere, kan du indtaste den aktuelle filversion af appen.
  Bemærk:
  • Hvis du ønsker, at de eksisterende apps i Workspace ONE UEM-kataloget skal vise versionsoplysninger i overensstemmelse med den version, du udruller, skal du oprette en ny app i kataloget og angive de relevante oplysninger om den aktuelle version og derefter vælge at pensionere den eksisterende app.
  • Du kan kun redigere app-versionen, når du først uploader zip- eller exe-filen. Når du har gemt, kan app-versionen ikke redigeres medmindre du tilføjer en ny app-version.

  Hvis du anvender en Workspace ONE UEM konsol version fra før 2005, viser versionsnummeret den interne version af appen oprettet af Workspace ONE UEMkonsollen.

  Understøttet processorarkitektur Vælg værdien for bit-arkitektur for gældende Windows-apps.
  I beta Marker appen som under udvikling og test, dvs. en BETA-version.
  Opdater notifikationer Aktiver for at få notifikationer, når en ny version af en eksisterende app i dit katalog bliver tilgængelig
  Ændringslogfil Indtast noter i dette tekstfelt for at angive kommentarer og bemærkninger til andre administratorer vedrørende denne app.
  Kategorier Angiv en kategoritype i feltet for at hjælpe med at identificere hvordan appen kan hjælpe brugere.

  Du kan konfigurere brugerdefinerede app-kategorier eller beholde appens forkodede kategori.

  Minimum OS Vælg den ældste OS, som du ønsker skal køre denne app.
  Understøttede modeller Vælg alle modeller, som du ønsker skal køre denne app.
  Standardskema Indikerer URL-adresse skemaet for understøttede apps. Appen er pakket med skemaet, så Workspace ONE UEM parser skemaet og viser værdien i dette felt.

  Et iOS standardskema tilbyder mange integrationsfunktioner for dine interne apps inklusiv følgende valgmuligheder:

  • Anvend skemaet for at integrere med andre platforme og web apps.
  • Anvend skemaet til at modtage beskeder fra andre apps og til at initiere specifikke anmodninger.
  • Anvend skemaet til at starte Apple iOS apps i AirWatch Container.
  Beskrivelse Beskriv formålet med appen.

  Brug ikke '<' + streng i beskrivelsen, da dette kan medføre en fejl om "Ugyldigt HTML-indhold".

  Nøgleord Indtast ord der beskriver funktioner eller anvendelser for appen. Disse poster fungerer som mærker og er specifikke for din organisation.
  URL-adresse Vis URL-adresse, hvorfra du kan downloade appen og hente oplysninger om den.
  Support e-mail Indtast en e-mail adresse for at modtage forslag, kommentarer eller problemer om appen.
  Support telefon Indtast et telefonnummer for at modtage forslag, kommentarer eller problemer om appen.
  Internt-id Indtast en identifikationsstreng, hvis en anvendes, som organisationen anvender til at katalogisere eller styre appen.
  Copyright Indtast udgivelsesdato for appen.
 6. Udfyld indstillingerne på fanen Filer ved at uploade afhængigheder, transformeringer, programrettelser og afinstallationsprocesser.
  Fil Beskrivelse

  Konfigurationer

  App-afhængigheder

  MSI, EXE, ZIP

  Miljøet og enhederne skal bruge disse apps til at køre Win 32 appen.
  1. Vælg afhængige filer i indstillingen Vælg afhængige apps.
  2. Aktiver systemet for at anvende afhængigheder i en bestemt rækkefølge. Systemet kører fra øverst til nederst.
  App-transformeringer

  MST filtype

  Disse filer styrer installationen af appen og kan tilføje eller forbyde komponenter, konfigurationer og processer under processen. Vælg Tilføj for at browse til MST-filen på netværket.
  App-patches

  MSP filtype

  Disse filer tilføjer ændringer der er fejlrettelser, opdateringer og nye features til apps. De to typer er tilføjelser og kumulative.
  • Tilføjelser – Inkluderer kun ændringer udviklet siden seneste version af appen eller seneste tilføjelse med en programrettelse.
  • Kumulative – Inkluderer hele appen inklusive ændringer siden seneste version af appen eller seneste tilføjelse med en programrettelse.
  1. Vælg Tilføj.
  2. Identificer programrettelsen som kumulativ eller som tilføjelse.
  3. Vælg Fil for at browse til MSP-filen på netværket.
  App-afinstallationsproces Disse scripts instruerer systemet i at afinstallere en app under specifikke omstændigheder.

  Brugerdefinerede scripts er valgfrie for MSI-filer.

  1. Vælg indstillingen Anvend brugerdefineret script.
  2. Vælg upload, eller indtast et script i systemet for Brugerdefineret scripttype.
   • Vælg Upload for at browse til script-filen på netværket.
   • Vælg Input og indtast det brugerdefineret script.
 7. Udfyld indstillingerne i Udrulningsindstillinger > Hvornår skal den installeres .
  Denne fane instruerer systemet til at installere appen med specifikke kriterier. Systemet kan parse information for MSI filer. Dog kræver systemet, at du indtaster denne information for EXE- og ZIP-filer.
  1. VælgUforudsete data > Tilføj, og udfyld de indstillinger, der afhænger af den kriterietype, du har valgt.
   Angiv beredskabet for instruktions- og fuldførelsesscenarier.
   • Instruktion – Beredskabet instruerer systemet om at installere apps når enheden lever op til bestemte kriterier.
   • Fuldførelse – Beredskabet identificerer hvornår en installation er fuldført.
   Indstilling - App Beskrivelse - App
   Kriterietype

   App eksisterer

   App eksisterer ikke

   • Instruktion – Konfigurer systemet til at installere appen når en specifik app er eller ikke er på enheder.
   • Fuldførelsen – Konfigurer systemet til at identificere om installationen er fuldført når en specifik app er eller ikke er på enheder.

   Workspace ONE UEM holder øje med, om appen er tilstede, men udruller ikke appen til enheder.

   App-identifikator Indtast app-id’et så systemet kan genkende tilstedeværelsen eller manglen af hjælpe appen.

   Denne værdi kaldes også produktkoden for appen.

   Version Indtast den specifikke version.
   Indstilling - fil Beskrivelse - fil
   Kriterietype

   Fil eksisterer

   Fil eksisterer ikke

   • Instruktion – Konfigurer systemet til at installere appen når en specifik fil er eller ikke er på enheder.
   • Fuldførelsen – Konfigurer systemet til at identificere om installationen er fuldført når en specifik fil er eller ikke er på enheder.
   Sti Indtast stien på enheden som du ønsker at systemet skal søge efter file og inkluder filnavnet.
   Version Indtast den specifikke version.
   Ændret den Indtast dato hvor filen sidste blev ændret.
   Indstilling - registreringsdatabase Beskrivelse - registreringsdatabase
   Kriterietype

   Registreringsdatabase eksisterer

   Registreringsdatabase eksisterer ikke

   • Instruktion – Konfigurer systemet til at installere appen når en specifik registreringsdatabase er eller ikke er på enheder.
   • Fuldførelsen – Konfigurer systemet til at identificere om installationen er fuldført når en specifik registreringsdatabase er eller ikke er på enheder.
   Sti Indtast stien på enheden hvor systemet kan finde nøglerne og værdierne. Inkluder hele stien. Begynd med HKLM\ eller HKCU\.
   Konfigurer værdier for registreringsdatabase
   • Værdi navn - Indtast navn på nøgle. Dette container-objekt opbevarer værdien og viser den i filstrukturen på enheden
   • Værditype- Vælg nøgletype, der vises i filstrukturen på enheden.
   • Værdidata - Indtast værdien af nøglen. Navne-dataparrene opbevares i nøglevisningen i filstrukturen på enheden.
  2. Indstil den mængde diskplads, som enheder skal have tilgængelig, for at systemet kan installere appen for Påkrævet diskplads.
  3. Indstil den mængde batteri, som enheder skal have tilgængelig, for at systemet kan installere appen for Påkrævet strøm på enhed.
  4. Indstil den mængde RAM, som enheder skal have tilgængelig, for at systemet kan installere appen for Påkrævet RAM.
 8. Udfyld indstillingerne i Udrulningsindstillinger > Hvordan man installerer .
  Definer installationsadfærd på enheder. Når du konfigurerer Win32-apps i Workspace ONE UEM-konsollen, kan du vælge forskellige kombinationer, mens du konfigurerer Installationskontekst og Administratorrettigheder under fanen Udrulning. Installationsprocessen kan variere ud fra indstillingerne.
  Indstilling Beskrivelse
  Installationskontekst Vælg hvordan systemet anvender installationen.
  • Enhed — Definer installationen efter enhed og alle brugere af den pågældende enhed.
  • Bruger — Definer installationen efter bestemte brugerkonti (tilmeldte).
  Installationskommando Indtast en kommando for styre installationen af appen.
  • MSI — Systemet udfylder automatisk installationskommandoerne, og kommandoerne inkluderer programrettelser og transformeringer.
   • Programrettelser — Bruges til at opdatere den rækkefølge, hvor programrettelser installeres på enheder, og opdatere rækkefølgen i installationskommandoen.
   • Transformeringer — Den rækkefølge, som systemet anvender transformeringer med, indstilles, når du tildeler appen. Du vil se et pladsholdernavn for transformeringen, indtil du tilknytter transformeringen under tildelingsprocessen.
  • EXE og ZIP — Udfyld installationskommandoen, og angiv stinavne og deres rækkefølge for anvendelse i kommandoen. Du skal også indtaste installationskommandoen der udløser installationen af Win32 appen.

   Hvis du ikke pakker programrettelser og transformeringer i EXE eller ZIP-filen, og du tilføjer dem separat, skal du huske at tilføje filnavne på programrettelser og transformeringssøgefelterne i installationskommandoen.

  Administratorrettigheder Indstil installationen til at tilsidesætte krav om administratorrettigheder.
  Enhedsgenstart Indstillingsværdierne i Genstart af enhed for Win32-apps giver brugeren mulighed for at udskyde genstart af enheden i "x" antal dage med en maksimal grænse på 7 dage. Værdierne gør administratorer i stand til at opnå en meget bedre styring af appernes administrationslivscyklus. Administratorer kan vælge at gennemtvinge genstart af apps eller oprette app-genstarter, der kræver brugerindgreb og giver en brugervenlig oplevelse, samtidig med at der installeres administratorbemyndigede apps.

  Som standard er Genstart af enhed indstillet til Brugerdefineret genstart, der giver dig mulighed for at konfigurere Tidsfrist for genstart for hver app. Indtast tidsfristdato for at angive Tidsfrist for genstart. Du kan også vælge indstillingerne Genstart ikke eller Gennemtving genstart, hvis du vælger ikke at genstarte eller gennemtvinge genstart af enheder.
  Bemærk: Tidsfristen for genstart har en maksimal grænse på 7 dage.
  Antal nye forsøg Indtast antal gange som systemet forsøger at installere appen efter et mislykket forsøg.
  Gentagelsesinterval Indtast tidsrum, i minutter, som systemet venter før det forsøger at installere appen efter et mislykket forsøg.
  Time-out af installation Indtast maksimal periode, i minutter, som systemet tillader at installationsprocessen kan køre uden success.
  Installation genstart lukningskode Indtast koden som er installationsprogrammets output for at identificere en genstartshandling.

  Tjek posten for Genstart af enhed. Hvis du vælger Genstart ikke, men indtaster en genstarts-lukningskode, så anser systemet installationen som fuldført, når genstart er fuldført, også selv om indstillingerne for enhedsgenstart ikke kræver en genstart for at lykkes.

  Installation fuldført lukningskode Indtast koden som er installationsprogrammets output for at identificere en succesfuld installation.
 9. Udfyld indstillingerne i Udrulningsindstillinger > Hvornår installationen anses for at være fuldført .
  Konfigurer Workspace ONE UEM til at identificere en vellykket installation af Win32-apps. Systemet kræver denne information for EXE. og ZIP-filer.
  1. Konfigurer systemet til at anvende specifikke kriterier for at anse installationsprocessen som værende fuldført for Anvend yderligere kriterie.
  2. For at identificere fuldførelsen eller anvende brugerdefinerede scripts, skal du tilføje specifikke kriterier for Identificer app efter.
   Indstilling - Definer kriterie - App Beskrivelse - Definer kriterie - App
   Kriterietype

   App eksisterer

   App eksisterer ikke

   • Instruktion – Konfigurer systemet til at installere appen når en specifik app er eller ikke er på enheder.
   • Fuldførelsen – Konfigurer systemet til at identificere om installationen er fuldført når en specifik app er eller ikke er på enheder.

   Workspace ONE UEM holder øje med, om appen er tilstede, men udruller ikke appen til enheder.

   App-identifikator Indtast app-id’et så systemet kan genkende tilstedeværelsen eller manglen af hjælpe appen.

   Denne værdi kaldes også produktkoden for appen.

   Version Indtast den specifikke version.
   Indstilling - Definer kriterie - Fil Beskrivelse - Definer kriterie - Fil
   Kriterietype

   Fil eksisterer

   Fil eksisterer ikke

   • Instruktion – Konfigurer systemet til at installere appen når en specifik fil er eller ikke er på enheder.
   • Fuldførelsen – Konfigurer systemet til at identificere om installationen er fuldført når en specifik fil er eller ikke er på enheder.
   Sti Indtast stien på enheden som du ønsker at systemet skal søge efter file og inkluder filnavnet.
   Version Indtast den specifikke version.
   Ændret den Indtast dato hvor filen sidste blev ændret.
   Indstilling - Definer kriterie - Registrering Beskrivelse - Definer kriterie - Registrering
   Kriterietype

   Registreringsdatabase eksisterer

   Registreringsdatabase eksisterer ikke

   • Instruktion – Konfigurer systemet til at installere appen når en specifik registreringsdatabase er eller ikke er på enheder.
   • Fuldførelsen – Konfigurer systemet til at identificere om installationen er fuldført når en specifik registreringsdatabase er eller ikke er på enheder.
   Sti Indtast stien på enheden hvor systemet kan finde nøglerne og værdierne. Inkluder hele stien. Begynd med HKLM\ eller HKCU\.
   Konfigurer værdier for registreringsdatabase
   • Værdi navn - Indtast navn på nøgle. Dette container-objekt opbevarer værdien og viser den i filstrukturen på enheden
   • Værditype- Vælg nøgletype, der vises i filstrukturen på enheden.
   • Værdidata - Indtast værdien af nøglen. Navne-dataparrene opbevares i nøglevisningen i filstrukturen på enheden.
   Indstilling - Anvender brugerdefineret script Beskrivelse - Anvender brugerdefineret script
   Script-type Vælg script-type
   Kommando for at køre scriptet Angiv den værdi, der udløser scriptet Brugerdefineret scripttype.

   Du kan f.eks. køre et script som powershell -executionpolicy bypass -file script.ps1

   Brugerdefineret scriptfil Vælg Upload, og gå til den brugerdefinerede script-fil på netværket.
   Succesafslutningskode Indtast koden, som er scriptets output, for at identificere en vellykket installation.
   Bemærk:

   Hvis du har brug for at kunne redigere kriterier for Hvornår installationen kaldes fuldført, efter en app er blevet udrullet, skal du vælge knappen Rediger i denne sektion. Indtast administratorpinkoden for at fuldføre handlingen. Hvis du ændrer kriterier til en værdi, der er ugyldig, vil appen blive fjernet fra alle de systemer, hvor den er udrullet. Vær forsigtig, når du redigerer kriterier forHvornår installationen er fuldført.

 10. Vælg Gem og tildel for at konfigurere fleksible udrulningsindstillinger.