Administratorroller er en transportabel ressource. Denne transportabilitet kan spare tid, hvis du administrerer mere end ét Workspace ONE UEM-miljø. Du kan eksportere indstillinger fra ét miljø som en XML-fil og derefter importere den pågældende XML-fil i et andet miljø. Vær opmærksom på, at en sådan aktivitet kan forårsage problemer med versioner.

Eksporter adminroller

Dette skærmbillede viser den gruppe af knapper, der vises, når en administratorrolle er valgt, og fremhæver funktionen Eksport.
 1. Gå til Konti > Administratorer > Roller.
 2. Vælg afkrydsningsfeltet ved adminrollen som du ønsker at eksportere. Herefter vil handlingsknapperne over rollelisten blive vist. Hvis du vælger mere end én adminrolle, er eksporthandlingen ikke tilgængelig.
 3. Vælg Eksport, og gem XML-filen på din enhed.

Importer adminroller

 1. Gå til Konti > Administratorer > Roller, og vælg Importer rolle.
 2. På siden Importer rolle skal du vælge Browse og finde den tidligere gemte XML-fil. Vælg Upload for at uploade adminrollen til kategorilisten for godkendelse.
 3. Workspace ONE UEM udfører en række valideringstjek, deriblandt en kontrol af XML-filer, import af rolletilladelser, duplikering af rollenavn samt ikke-udfyldte navne og beskrivelser.
 4. Kontrollér ressourceindstillingerne, og bekræft deres importerede rollespecifikationer ved at vælge specifikke Kategorier i venstre rude.
 5. Du kan også redigere ressourcerne samt den importerede rolles Navn og Beskrivelse alt efter dine behov. Hvis du vil beholde både den eksisterende rolle og den importerede rolle, skal du omdøbe den eksisterende adminrolle, før du importerer den nye rolle.
  1. Hvis den rolle, du importerer, har samme navn som en eksisterende rolle i dit miljø, vises en meddelelse. "En rolle med dette navn eksisterer allerede i dette miljø. Ønsker du at tilsidesætte den eksisterende rolle?”
  2. Hvis du vælger Nej, så forbliver den eksisterende rolle i dit miljø og rolleimport annulleres.
  3. Hvis du vælger Ja, vil du blive bedt om sikkerhedspinkoden, som, hvis den indtastes korrekt, erstatter den eksisterende rolle med den importerede rolle.
 6. Vælg Gem for at anvende den importerede rolle på det nye miljø.

Problemer med versionering under import og eksport af adminroller

Det kan ske, at en eksporteret rolle importeres til et andet miljø med en tidligere version af Workspace ONE UEM. Denne tidligere version har muligvis ikke de samme ressourcer og tilladelser som den importerede rolle.

I dette tilfælde vil Workspace ONE UEM give dig følgende besked.

Der er nogle tilladelser i dette miljø der ikke blev fundet i din importerede fil. Gennemgå og ret de fremhævede tilladelser før lagring.

Anvend kategoriliste siden til at fravælge fremhævede tilladelser. Denne handling lader dig gemme rollen til det nye miljø.