Administratorkonti giver dig mulighed for at vedligeholde indstillinger, pushe eller tilbagekalde funktioner og indhold og meget mere med Workspace ONE Express og Workspace ONE UEM.

Listevisning for adminkonto

Du kan implementere nøglestyringsfunktioner med henblik på fortsat vedligeholdelse og service af administratorkonti ved at gå til Konti > Administratorer > Listevisning.

Få vist siden Tilføj/rediger admin ved at vælge hypertekstlinket i kolonnen brugernavn. Dette link giver dig mulighed for hurtigt at opdatere de aktuelt tildelte roller eller hurtigt at ændre roller i din organisation for at opretholde deres rettigheder. Du kan også ændre generelle administratoroplysninger og nulstille en adgangskode.

Du kan filtrere listen over administratorer, så den indeholder alle roller, eller begrænse listen, så den kun viser den specifikke rolle, du vil se. Du kan også downloade en XLSX-fil eller CSV-fil (kommaseparerede værdier) af den filtrerede eller ikke-filtrerede Listevisning for administratorer. Du kan derefter se og analysere denne fil med Microsoft Excel. Vælg knappen Eksporter, og vælg en downloadplacering.

Vis handlingsknapperne for den pågældende admin ved at vælge alternativknappen ud for administratorbrugernavnet.

 • Vis historik – Se, hvornår administratorer logger ind og ud af Workspace ONE UEM Console eller Workspace ONE Express.
 • Deaktiver – Skift en admin-kontos status fra aktiv til inaktiv. Denne funktion gør det muligt for dig at suspendere styringsfunktioner og -rettigheder. Samtidig giver denne funktion dig mulighed for at beholde de definerede roller for adminkontoen til senere brug.
 • Aktiver – Skift en admin-kontos status fra inaktiv til aktiv.
 • Slet – Fjern administratorkontoen fra konsollen. Denne handling er nyttig, hvis administratoren ikke længere er ansat.
 • Nulstil adgangskode – kan kun benyttes af almene administratorer. Sender en e-mail til den almene administrators registrerede e-mailadresse. E-mailen indeholder et link, der er gyldigt i 48 timer. For at nulstille adgangskoden skal den almene administrator vælge linket og besvare spørgsmålet til genoprettelse af adgangskoden. Dette tillader den almene administrator at ændre sin egen adgangskode.

  Directory-baserede administratorer skal nulstille deres adgangskoder ved hjælp af Active Directory-systemet.

  Midlertidige administratorer kan ikke nulstille deres adgangskode. En anden administrator skal slette og derefter genoprette den midlertidige administratorkonto.

Opret en adminkonto

Du kan tilføje administratorkonti på siden Administratorlistevisning og give adgang til avancerede funktioner i Workspace ONE UEM Console og Workspace ONE Express. Hver admin, der skal vedligeholde og overvåge AirWatch konsollen, skal have en individuel konto.

 1. Gå til Konti > Administratorer > Listevisning, vælg Tilføj, og vælg derefter Tilføj administrator. Siden Tilføj/Rediger admin vises.
 2. Under fanen Basal skal du for indstillingen Brugertype vælge enten Basal eller Directory.
  • Hvis du vælger Basal, skal du udfylde alle påkrævede felter i fanen Basal, herunder brugernavn, adgangskode, fornavn og efternavn.
  • Du kan aktivere Tofaktorgodkendelse, hvor du vælger mellem E-mail og SMS som leveringsmetode samt token-udløbstid i minutter.
  • Du kan også vælge en indstilling for Notifikation ved at vælge mellem Ingen, E-mail og SMS. Admin modtager et automatisk genereret svar.
  • Hvis du vælger Directory, skal adminbrugerens Domæne og Brugernavn indtastes.
 3. Vælg fanen Oplysninger, og indtast om nødvendigt yderligere oplysninger.
 4. Vælg fanen Roller, og vælg derefter Organisationsgruppe efterfulgt af den Rolle, du ønsker at tildele den nye administrator. Tilføj nye roller ved hjælp af Tilføj rolle.
 5. Vælg fanen API, og vælg typen Godkendelse.
 6. Vælg fanen Noter, og indtast yderligere Noter om adminbrugeren.
 7. Vælg Gem for at oprette administratorkontoen med den tildelte rolle.

Opret en midlertidig adminkonto

Du kan give midlertidig administrativ adgang til dit miljø med henblik på support, demonstrationer og andre former for brug med tidsbegrænsning.

 1. Gå til Konti > Administratorer > Listevisning, og vælg Tilføj. Vælg indstillingen Tilføj midlertidig admin.

  Du kan også vælge knappen Hjælp i overskriftslinjen øverst til højre på næsten alle sider i Workspace ONE UEM og Workspace ONE Express og vælge Tilføj midlertidig administrator.

 2. I fanen Grundlæggende kan du tilføje en midlertidig administratorkonto baseret på E-mailadresse eller brugernavn og angive følgende indstillinger.
  Indstilling Beskrivelse
  E-mailadresse Indtast e-mailadresse, den midlertidige adminkonto er baseret på. Kun tilgængelig når alternativknappen E-mailadresse er valgt.
  Brugernavn Indtast det brugernavn, som den midlertidige adminkonto er baseret på. Kun tilgængelig, når alternativknappen for brugernavn er valgt.
  Adgangskode/bekræft adgangskode Indtast og bekræft den adgangskode, der er associeret med e-mailadressen eller brugernavnet.
  Udløbsperiode Vælg et Udløbstidspunkt, der som standard er 6 timer. Du kan også vælge Inaktiv i denne rullemenu, hvis du vil oprette en konto nu og aktivere den senere.
  Billetnummer Du kan valgfrit tilføje billetnummer fra ZenDesk, Bugzilla, JIRA eller et andet Help Desk-værktøj som et referencemærke.
 3. Under fanen Roller kan du føje relevante roller til og redigere og slette dem fra den midlertidige administratorkonto.
  • Tilføj en rolle ved at vælge knappen Tilføj rolle og derefter vælge den organisationsgruppe og rolle, som den midlertidige adminkonto skal gælde for.
  • Rediger en eksisterende rolle ved at vælge redigeringsikonet (Dette redigeringsikon er formet som en blå blyant.), og vælg en anden organisationsgruppe og rolle.
  • Slet en rolle ved at vælge sletteikonet (Dette sletteikon er formet som et blåt 'X'.).

Synkronisering af Directory-brugerstatus

Når du gør brugere inaktive i din Directory Service, påvirker det den tilsvarende Workspace ONE workspace UEM- Workspace ONE Express-konto på samme måde, men kun under forudsætning af disse forhold.

 • Synkronisering af fjernede brugere virker kun med Active Directory.
 • Brugernavnet, som du indtastede i indstillingen Tilknyt brugernavn, skal have Active Directory-administratorprivilegier.
  • Tjek navnet ved at gå til Grupper og indstillinger > Alle indstillinger > System > Enterprise Integration > Directory Services, og se efter tekstfeltet Tilknyt brugernavn på fanen Server.
  • Workspace ONE Express-kunder kan finde tekstfeltet Tilknyt Brugernavn på den sammeServer-fane ved at navigere til Grupper og indstillinger og derefter vælge Directory Services fra kolonnen Navn.
 • Du kan lade ikke-administratorer i Active Directory få adgang til den slettede objektcontainer, hvis du følger trinene beskrevet i følgende Microsoft Support-artikel. https://support.microsoft.com/en-in/help/892806/how-to-let-non-administrators-view-the-active-directory-deleted-object.
 • Desuden skal papirkurven aktiveres ved hjælp af Active Directory Administrative Center, men kun hvis du sletter brugere i AD.
  1. Åbn Active Directory Administrative Center.
  2. Marker domænet, og højreklik derefter på domænet.
  3. Vælg Aktiver Papirkurv. Når papirkurven er aktiveret, kan den ikke længere deaktiveres.