Notifikationer er et kommunikationsværktøj, der er designet til at underrette dig om begivenheder, der kan påvirke din drift af Workspace ONE UEM. Knappen Notifikationer er placeret ved siden af forstørrelsesglasikonet til global søgning.

Skærmbilledet af header-menuen fremhæver klokkeikonet for notifikationer med det nummer, der angiver antallet af advarsler.

Der findes mange forskellige typer notifikationer.

 • APNs for appudløb – Du får besked, 30 dage før APNs for apps udløber, hvilket er en advarsel med en kritisk prioritet. Denne notifikation hjælper dig med at undgå problemer med udløbne certifikater og sørger for, at apps er funktionsdygtige på enheden.
 • Beskyttelse mod fjernelse af app – denne advarsel med høj prioritet vises, når grænsen for fjernelse af apps fjernes. Du kan handle ved at vælge linket Gennemse app-fjernelse i pop op-vinduet Notifikationer.
 • Advarsel om lager i enhedens applog – Denne meddelelse er en advarsel med høj prioritet, der vises, når dit lager overstiger 75 % af kapaciteten. Fjern dine logfiler, eller øg grænsen ved at kontakte din supportrepræsentant. Denne advarsel kan afvises.
 • Enterprise App-lageropdateringer – Denne notifikation er en informationsadvarsel, der vises, når der er en app-opdatering tilgængelig fra det udvalgte katalog over enterprise-apps, som du kan anvende på enheder i din flåde.
 • Eksporter listevisning – Denne notifikation vises, når den anmodede eksport af Enheds- eller Brugerlistevisning er fuldført og klar til inspektion. Dette er en meddelelse på infoniveau, som kan afvises.
 • MDM APNs er ved at udløbe – Du får besked 30 dage, før APNs for MDM-certifikater udløber, hvilket er en advarsel med "Kritisk prioritet". Efter APNs certifikatet udløber, så vil ’Kritisk prioritet’ alarmen blive reduceret til en advarsel med ’Høj prioritet’. Notifikationer hjælper dig med at undgå problemer med udløbne certifikater og sørger for, at dine enheder er i kontakt med Workspace ONE UEM.
 • Peer-to-peer-serveropdatering er påkrævet – Du får besked, når en ny version af peer-to-peer-serveren bliver tilgængelig, og du kan opgradere din server for at undgå serviceafbrydelser.
 • Klargøring af profilens udløb – Du får besked, når en klargøringsprofil indeholdende apps udløber, så du skal regenerere klargøringsprofilen og opdatere den. Dette er en meddelelse på kritisk niveau, som ikke kan afvises.
 • Brugergruppefletning afventer – Denne notifikation fortæller dig, at processen til fletning af brugergruppe er afventende og skal godkendes af en administrator. Denne type notifikation gives i to scenarier:
  • Indstillingen Automatisk fletning af ændringer er deaktiveret på din Directory-baserede brugergruppe, hvilket betyder, at alle ændringer skal godkendes.
  • Indstillingen Automatisk fletning af ændringer er aktiveret, og antallet af ændringer overstiger grænsen for maks. antal tilladte ændringer. Andelen af ændringer, der ligger over grænsen, skal godkendes af en administrator.
 • Automatisk opdatering af VPP-app – Advarsler med høj prioritet, der underretter dig, når en app installeres med Apple Volume Purchase Program, har en opdateret version, du kan installere.

Styr konsolnotifikationer

Når der er aktive notifikationer der kræver din opmærksomhed, så vil et rødt numerisk badge blive vist på notifikationsikonet for at indikere antallet af ulæste advarsler. Vælg det klokkeformede ikon for at få vist pop op-vinduet Notifikationer.

Du kan administrere de notifikationer, du modtager. Denne administration omfatter visning af listen med aktive advarsler, fornyelse af APNs, afvisning af udløbne advarsler, visning af listen med afviste advarsler og konfiguration af notifikationsindstillinger.

Hver advarsel viser den organisationsgruppe, som APNs til et MDM-certifikat er placeret under. Advarslen viser også certifikatets udløbsdato samt et link til fornyelse af din APNs.

 • Vis aktive advarsler – Standardvisningen viser listen over aktive advarsler.
 • Forny din APNs – Viser skærmen Skift organisationsgruppe (OG). Denne skærm vises, når den organisationsgruppe, der administrerer enheden med det forestående licensudløb, er en anden end den OG, du aktuelt befinder dig i. Forny denne APNs-licens ved at vælge Ja for at skifte din OG automatisk.

  Forny licensen, og bevar enhedens kontakt til Workspace ONE UEM ved at følge instrukserne på indstillingssiden APNs til MDM.

 • Afvis advarsel – Luk den udløbne advarsel, og send den til listen over afviste advarsler ved at trykke på knappen X. Du kan ikke lukke notifikationer om kritisk prioritet.
 • Afvis alle – Luk alle aktive advarsler, og send dem til listen over afviste advarsler.
 • Vis afviste advarsler – Se listen over afviste advarsler ved at vælge fanen Afviste øverst i pop op-vinduet Notifikationer.

Konfigurer indstillinger for notifikationer

Anvend indstillinger for notifikationer på siden Kontoindstillinger til at aktivere eller deaktivere APN-udløbspåmindelser, vælge, hvordan påmindelser modtages og redigere den e-mailadresse, som påmindelserne skal sendes til.

Dette skærmbillede af header-menuen fremhæver, hvor brugernavnet kan findes, og hvordan kontoen kan åbnes.

 1. Vælg rullelisten Konto, der findes på næsten alle sider i Workspace ONE UEM Console. Vælg derefter Administrer indstillinger for konto og fanen Notifikationer.

  Du kan også få adgang til siden med indstillinger for notifikationer ved at klikke på tandhjuls-ikonet nederst til højre i pop op-skærmen.

 2. Vælg, hvordan du vil have besked, når hver enkelt af følgende hændelser indtræffer.
  Indstilling Beskrivelse
  MDM APNs-udløb Notifikationer hjælper dig med at undgå problemer med udløbne certifikater og sørger for, at dine enheder er i kontakt med Workspace ONE UEM.
  Eksport af listevisning Du kan udløse en advarsel, når eksporten af en brugerlistevisning eller enhedslistevisning er fuldført.
  Brugergruppe - flet Du kan sørge for, at der vises en advarsel, når ændringerne i Active Directory-databasen synkroniseres med Workspace ONE UEM, og indstillingen Automatisk fletning af ændringer er deaktiveret.
  Automatisk VPP-appopdatering Du kan udløse en advarsel, når en app, der er installeret med Apple Volume Purchase Program, har en opdateret version, du kan installere.
  Udløb af APNs-certifikat til app Denne notifikation hjælper dig med at undgå problemer med udløbne certifikater og sørger for, at apps er funktionsdygtige på enheden.
  Udløb af klargøringsprofil Du får besked, når en klargøringsprofil, der indeholder apps, udløber, så du skal regenerere klargøringsprofilen og opdatere den.
  API-udnyttelse Du får besked, når antallet af API-kald (Application Programming Interface) når 50 %, 75 %, 90 % og 100 % af den daglige API-grænse.
  Virksomheds-app-lageropdateringer Du får besked, når en app i dit katalog over udvalgte virksomhedsapps har en opdatering, der kan anvendes på enheder.
 3. Vælg mellem Ingen, Konsol, E-mailog Konsol og e-mail for hver begivenhed.

  Valg af E-mail og Konsol og e-mail kræver, at du indtaster mindst en e-mail adresse i feltet Send e-mail til:. Du kan indtaste flere e-mailadresser adskilt med kommaer.

 4. Gem eller Annuller dine ændringer.